NZOZ Skalbmed w Skalbmierzu

Adres
Ppor. Sokoła 19
Skalbmierz

Świadczenia w ramach współpracy z NFZ

Nazwa świadczenia Liczba
oczekujących
Średni czas
oczekiwania
Numer
telefonu
Dział (pracownia) fizjoterapii 0 osób 0 dni 41 352 90 09 inne ośrodki »
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 0 osób 0 dni 41 352 90 09 inne ośrodki »
Poradnia położniczo-ginekologiczna 0 osób 0 dni 41 352 90 09 inne ośrodki »

Opinie na temat: NZOZ Skalbmed w Skalbmierzu

Nikt nie wyraził jeszcze opini na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym w wyborze i rozważ dodanie swojego komentarza.
Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń
Zdjęcie przybliżonego położenia placówki