SPSK Nr 1 im. prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum

Logo NFZ
Adres
Unii Lubelskiej 1
Szczecin
Kolejki
Czas oczekiwania: 299 dni