Spejcjalistyczny Ośrodek Laryngologiczny

Logo NFZ
Adres
Gajowa 23
Wrocław-Krzyki
Terminy
Poradnia foniatryczna: 299 dni
Poradnia foniatryczna: 285 dni