Centrum Psychoterapii "Sobrietas"

Logo NFZ
Adres
Powstańców Śląskich 21
Oświęcim
Kolejki
Poradnia leczenia uzależnień: 0 dni
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci: 0 dni
Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych: 0 dni
Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu: 0 dni
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia: 0 dni