Węgierska 21
Gorlice
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
717 dni help 18 355 33 68
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
SO07:00-18:00
ND07:00-18:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 24 dni help 18 355 33 69
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 146 dni help 18 355 33 69
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni help 18 355 32 72
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 0 dni help 18 355 34 25
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 10 dni help 18 355 35 60
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 21 dni help 18 355 33 69
Oddział chorób wewnętrznych 5 dni help 18 355 35 05
Oddział chorób wewnętrznych 80 dni help 18 355 34 20
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) 0 dni help 18 355 32 00
Oddział geriatryczny 3 dni help 18 355 33 36
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 0 dni help 18 355 34 01
Oddział neonatologiczny 0 dni help 18 355 33 57
Oddział neurologiczny 0 dni help 18 355 32 72
Oddział okulistyczny 0 dni help 18 355 34 25
Oddział onkologiczny 0 dni help 18 355 35 05
Oddział położniczo-ginekologiczny 0 dni help 18 355 34 30
Oddział psychiatryczny (ogólny) 0 dni help 18 355 34 01
Oddział rehabilitacji neurologicznej 501 dni help 18 355 33 65
Oddział rehabilitacyjny 543 dni help 18 355 33 65
Poradnia alergologiczna
Alergolog
104 dni help 18 355 33 31
Godziny rejestracji:
PNnieczynne
WT13:00-18:00
ŚR13:00-18:00
CZ07:00-14:35
PT14:00-18:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT08:30-12:30
ŚRnieczynne
CZ08:00-12:00,14:00-18:00
PT14:00-18:00
Poradnia chirurgii ogólnej 11 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN09:00-14:35
WT07:00-18:00
ŚR08:00-15:05
CZ07:00-08:00,11:00-13:00,14:35-19:00
PT08:00-14:35
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci 5 dni help 18 355 34 09
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT14:00-18:00
ŚR10:00-14:00
CZ10:00-14:00
PT08:00-12:00
Poradnia chirurgii onkologicznej 3 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-11:00,12:00-13:00,14:35-16:05
WT08:00-12:00
ŚR15:05-19:05
CZ08:00-12:00,13:00-18:00
PT08:00-12:00
Poradnia chorób płuc
Pulmonolog
88 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN15:15-19:15
WT07:00-13:30
ŚR07:00-11:00,12:00-18:00
CZ11:00-13:30
PTnieczynne
Poradnia chorób zakaźnych 88 dni help 18 355 33 37
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-14:15
ŚR14:40-18:40
CZ10:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
131 dni help 18 355 33 06
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:00
WTnieczynne
ŚR07:00-14:00
CZnieczynne
PT12:00-18:00
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
18 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:00-11:00,12:30-14:30
ŚR14:30-18:30
CZnieczynne
PT07:00-11:00
Poradnia geriatryczna
Geriatra
4 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN15:00-19:00
WT10:00-14:00
ŚR15:00-19:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia neonatologiczna 4 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT14:05-18:05
ŚR14:05-18:05
CZ10:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia neurologiczna
Neurolog
214 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-12:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ10:00-14:00
PT14:00-18:00
Poradnia neurologiczna dla dzieci
Neurolog
3 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-12:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ10:00-14:00
PT14:00-18:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
125 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:00
WT07:00-14:00
ŚR07:00-16:00
CZ07:00-14:00
PT07:00-14:00
Poradnia ortodontyczna
Ortodonta
676 dni help 18 355 33 93
Godziny rejestracji:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚR11:25-19:00
CZ07:00-14:35
PT08:00-13:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-13:00
WT15:00-19:00
ŚR12:00-19:00
CZ09:00-14:00
PT08:00-13:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
10 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:35
WT07:00-14:35
ŚR07:00-14:35
CZ07:00-14:35
PT07:00-14:35
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
3 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:30
WT07:00-17:00
ŚR07:00-14:35
CZ07:00-14:35
PT07:00-16:00
SO08:00-09:00
ND08:00-09:00
Poradnia protetyki stomatologicznej
Protetyk
4 dni help 18 355 33 92
Godziny otwarcia:
PN06:00-10:15
WT14:45-20:15
ŚRnieczynne
CZ14:45-20:00
PTnieczynne
Poradnia psychologiczna
Psycholog
4 dni help 18 355 33 78
Godziny otwarcia:
PN07:00-10:00,10:30-11:30,17:15-18:15
WT14:35-18:25
ŚR08:25-10:25,12:00-18:25
CZ14:35-18:25
PT07:00-11:00,14:30-15:30
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
12 dni help 18 355 35 60
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
17 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-12:00
WT14:35-18:35
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT06:30-10:30
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
75 dni help 18 355 33 92
Godziny rejestracji:
PN11:00-18:35
WT07:00-14:35
ŚR07:00-14:35
CZ07:00-14:35
PT07:00-14:35
Godziny przyjęć:
PN10:25-18:00
WT06:25-14:00
ŚR10:25-18:00
CZ06:25-14:00
PT06:25-14:00
Poradnia urologiczna
Urolog
25 dni help 18 355 33 31
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:00-11:00
ŚR07:00-11:00,12:00-15:00
CZ14:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
0 dni help 18 355 33 78
Godziny otwarcia:
PN07:00-16:00
WT07:00-16:00
ŚR07:00-16:00
CZ07:00-16:00
PT07:00-16:00
Pracownia endoskopii
Endoskopia
185 dni help 18 353 71 30
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:35
WT07:00-14:35
ŚR07:00-14:35
CZ07:00-14:35
PT07:00-14:35
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
258 dni help 18 355 33 76
Godziny otwarcia:
PN11:00-14:35
WT10:30-14:35
ŚR10:00-14:35
CZ10:30-12:00,13:20-18:00
PT10:30-12:00
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
102 dni help 18 355 33 31
Godziny otwarcia:
PN14:35-18:35
WT08:00-10:00,13:00-19:00
ŚR09:00-13:00
CZ07:00-09:00,11:30-12:30
PTnieczynne
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
3 dni help 18 355 34 48
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:00
WT07:00-14:00,15:00-20:00
ŚR07:00-18:00
CZ08:00-14:00
PT07:00-14:00,15:00-20:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci
13 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-15:35
WT07:00-17:30
ŚR07:00-10:00,11:00-18:00
CZ07:00-10:00,11:30-18:30
PT07:00-10:00,11:00-15:45
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
95 dni help 18 355 35 60
Godziny otwarcia:
PN07:00-15:35
WT07:00-17:30
ŚR07:00-10:00,11:00-18:00
CZ07:00-10:00,11:30-18:30
PT07:00-10:00,11:00-15:45
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
101 dni help 18 355 33 72
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 46 dni help 18 355 34 25
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 232 dni help 18 355 34 25
Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 18 355 32 00
Godziny otwarcia:
PN00:00-24:00
WT00:00-24:00
ŚR00:00-24:00
CZ00:00-24:00
PT00:00-24:00
SO00:00-24:00
ND00:00-24:00
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
731 dni help 18 355 32 00
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Gabinet Lekarza POZ
18 355 32 00
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
18 355 32 00
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
18 355 32 00
Godziny otwarcia:
PN08:00-16:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-16:00
CZ08:00-16:00
PT08:00-16:00

Opinie o Szpital

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Węgierska 21, Gorlice

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: