Zespół rehabilitacji domowej

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 26-09-2021 w Polsce jest 0 placówek udzielających na NFZ świadczenia zespół rehabilitacji domowej.
Rehabilitacja domowa przysługuje pacjentom, którzy nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej lub są na stałe przykuci do łóżek. W zaistniałej sytuacji przysługuje prawo do korzystania z usług rehabilitanta w warunkach domowych.

Aby uzyskać skierowanie przysługujące odbyciu takiej fizjoterapii, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego lub specjalisty, którym może być fizjoterapeuta, reumatolog czy neurolog. Lekarze innych specjalizacji również mają uprawnienia do wystawienia takiego skierowania. Następnie należy z otrzymanym dokumentem udać się do placówki zajmującej się wykonywaniem rehabilitacji domowej w czasie nieprzekraczającym 30 dni od daty jego wystawienia.
Zespół rehabilitacji domowej zajmuje się udzielaniem pomocy pacjentom w różnych stanach chorobowych. Jednym z nich jest wystąpienie ogniskowego uszkodzenia mózgu, które wywoływane jest udarem, zatorem krwotocznym czy zmianami na skutek wypadków. Kolejny to występowanie 5. stopniowego uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Kwalifikacją jest także uszkodzenie rdzenia kręgowego, choroby przewlekłe o wysokim stopniu zaawansowania np. guz mózgu czy reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawu kolanowego i biodrowego i urazy kończyn.

Osoby, które są w stanie wegetatywnym lub mają mutyzm akinetyczny (brak zdolności nawiązania kontaktu z otoczeniem przy zachowaniu funkcji życiowych), również są objęte działaniami zespołu rehabilitacji domowej. Jest to ogromna pomoc dla opiekunów i członków rodzin pacjenta.