Centrum Psychoterapii "Sobrietas"

Logo NFZ
Adres
Powstańców Śląskich 21
Oświęcim
Terminy
Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu : 0 dni
Poradnia leczenia uzależnień : 0 dni
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia : 0 dni
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci : 0 dni
Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych : 0 dni