Lekarze

Aby wyszukać lekarza lub dentystę, wybierz izbę lekarską do której należy:
Na dzień 13-06-2024 w serwisie publikujemy informacje o 16429 lekarzach zrzeszonych w izbach lekarskich.
Lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni są w izbach lekarskich. W Polsce funkcjonują 23 lokalne izby lekarskie oraz Wojskowa Izba Lekarska, która swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podstawowym zadaniami izb lekarskich jest dbanie o przestrzenia obowiązujących lekarzy zasad etyki oraz egzekwowania zgodnego z aktualną wiedzą medyczną wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. W przypadku wątpliwości wobec postępowania lekarza, jego zachowanie może zostać sprawdzone przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W przypadku gdy stwierdzi on, że mogło dojść do przewinienia, sprawa jest kierowana do Sądu Lekarskiego. Przy izbach funkcjonują również mediatorzy, którzy w sprawach odpowiedzialności zawodowej prowadzą postępowania mediacyjne.