Am-Med Przychodnia

Placówka została oznaczona w serwisie jako nieaktywna. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestała ona działalności lub zmieniły się jej dane kontaktowe. Ostatnia aktualizacja danych ośrodka miała miejsce 31-10-2014.
Traugutta 6 B
Boguszów Gorce
W naszym serwisie do tej placówki nie są przypisane żadne usługi świadczone w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może to na przykład oznaczać, że ośrodek zerwał współpracę z NFZ lub zaczął prowadzić działalność pod inną nazwą.

Opinie o Am-Med Przychodnia

Dodaj opinię
1/5
Ośrodek posiada jedno wąskie wejście.Jest problem z wchodzeniem z wózkiem.Nie ma miejsca na wózki.Jest jedno pomieszczenie dla wszystkich!Dla dorosłych chorych,dzieci chorych i zdowych.Nie można się zarejestrowac telefonicznie.jest okropnie!

Adres:

Traugutta 6 B, Boguszów Gorce
Zdjęcie przybliżonego położenia placówki