Rehabilitacja

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 30-01-2023 w Polsce jest 3 410 placówek udzielających na NFZ świadczenia rehabilitacja. Średni czas oczekiwania to 174 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 92 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 259 dni.
Rehabilitacja to proces, który polega na powrocie do dawnej sprawności osoby chorej lub pacjenta po operacji. Stanowi kompleksowe wsparcie, którego celem jest przywrócenie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej lub psychicznej. Wyróżnia się różne formy rehabilitacji w zależności od problemu pacjenta m.in. rehabilitację neurologiczną, ogólnoustrojową, pulmonologiczną czy kardiologiczną. Rehabilitacja neurologiczna skupia się na poprawie stanu zdrowia m.in. pacjentów po udarze, chorobie Parkinsona, stwardnienia rozsianego czy urazach czaszkowo-mózgowych. Jej celem jest przywrócenie choremu wszystkich funkcji, które utracił na skutek choroby lub urazu. Rehabilitacja kardiologiczna dotyczy pacjentów z chorobą układu krążenia. Opiera się na ćwiczeniach i terapiach, które leczą, minimalizują postępowanie choroby i poprawiają jakość życia oraz funkcjonowania osób chorych. Rehabilitacja pulmonologiczna obejmuje działania, które mają na celu wyleczenie lub zahamowanie choroby, aby nie dopuścić do rozwoju niewydolności oddechowej. Istnieją również specjalne ośrodki/zakłady rehabilitacyjne.

Świadczenia rehabilitacyjne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wymagają skierowania od lekarza, który pracuje w ramach umowy z NFZ.