Maciejewska-Spodarec Zofia Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Placówka została oznaczona w serwisie jako nieaktywna. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestała ona działalności w ramach NFZ lub zmieniły się jej dane kontaktowe.
Asnyka 55
Nowogrodziec
W naszym serwisie do tej placówki nie są przypisane żadne usługi świadczone w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może to na przykład oznaczać, że ośrodek zerwał współpracę z NFZ lub zaczął prowadzić działalność pod inną nazwą.

Opinie o Maciejewska-Spodarec Zofia Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Asnyka 55, Nowogrodziec
Maciejewska-Spodarec Zofia Prywatny Gabinet Stomatologiczny na mapie
Zdjęcie budynku Maciejewska-Spodarec Zofia Prywatny Gabinet Stomatologiczny