Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Poniatowskiego 26
Siedlce
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 891 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 35 00
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 1255 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 35 00
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
74 dni help 25 640 35 54
Godziny otwarcia:
PN07:00-21:00
WT07:00-21:00
ŚR07:00-21:00
CZ07:00-21:00
PT07:00-21:00
Gastroskopia
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
47 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN08:30-13:00
WT08:30-13:00
ŚR08:30-14:00
CZ08:30-15:30
PT08:30-13:00
Kolonoskopia
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
45 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN08:30-13:00
WT08:30-13:00
ŚR08:30-14:00
CZ08:30-15:30
PT08:30-13:00
Koronarografia 24 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 86
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni help 25 640 33 01
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 75
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 3 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 64
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 334 dni help 25 640 33 01
Mammografia
Pracownia Mammografii
25 430 33 10
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT13:00-18:00
ŚR09:00-14:00
CZ08:00-13:00
PT14:00-18:00
Oddział chirurgiczny dla dzieci 79 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 32 90
Oddział chirurgiczny ogólny 245 dni help 514 960 147, 25 640 36 69, 25 640 35 20
Oddział chirurgii naczyniowej 38 dni help 514 960 147, 25 640 36 69, 25 640 35 20
Oddział chirurgii onkologicznej 10 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 32 14
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 1143 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 35 00
Oddział chorób wewnętrznych 0 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 67
Oddział kardiologiczny 24 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 86
Oddział neonatologiczny 0 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 35 31
Oddział neurologiczny 2 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 75
Oddział okulistyczny 80 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 64
Oddział onkologiczny 4 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 85
Oddział otorynolaryngologiczny 176 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 50
Oddział położniczo-ginekologiczny 73 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 35 42
Oddział radioterapii 0 dni help 25 640 32 14
Oddział urologiczny 228 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 35 12
Operacje jaskry 89 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 64
Operacje jaskry z zaćmą 89 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 64
Poradnia chirurgii ogólnej 266 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT10:00-15:00
ŚR09:00-12:00,14:00-18:00
CZ09:00-11:00,14:00-18:00
PT10:00-15:00
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci 59 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN09:00-15:00
WT09:00-15:00
ŚR09:00-15:00
CZ09:00-20:00
PT09:00-15:00
Poradnia chorób metabolicznych 173 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN09:00-14:00
WT09:00-11:00
ŚR08:00-10:00,14:00-18:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-16:00
Poradnia leczenia zeza 121 dni help 25 640 33 01
Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Nefrolog
94 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN12:00-18:00
WT10:00-15:05
ŚR12:00-18:00
CZ12:00-18:00
PT12:00-18:00
Poradnia neonatologiczna 2 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN10:25-18:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PTnieczynne
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
251 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN10:00-15:00
WT09:00-18:00
ŚRnieczynne
CZ13:00-17:00
PT11:00-18:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
263 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-09:00,10:00-18:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Poradnia neurologiczna dla dzieci
Neurolog
37 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN10:25-18:00
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Poradnia okulistyczna
Okulista
452 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ09:00-18:00
PT08:00-15:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
188 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN10:00-15:00
WT08:30-10:30
ŚR09:00-11:00
CZ09:00-13:00,14:00-18:00
PT09:00-14:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
44 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN11:00-18:00
WT09:00-13:00
ŚR09:00-15:00
CZ09:00-13:00
PT13:00-15:00
Poradnia preluksacyjna 0 dni help 25 640 33 01
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
110 dni help 25 640 33 01
Poradnia urologiczna
Urolog
187 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN12:00-18:00
WT07:30-16:30
ŚR08:30-12:00,13:00-14:30
CZ08:00-09:00,12:00-18:00
PT07:30-15:00
Poradnia wad postawy 0 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
102 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ14:00-18:00
PT08:00-15:00
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Psychiatra, Psycholog
256 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN10:00-18:00
WT07:30-15:05
ŚR08:00-11:30
CZ07:30-11:30
PT08:00-11:00
Poradnia żywieniowa 2 dni help 693 930 595
Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji kardiologicznej) 16 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 33 95
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 682 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 33 95
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 689 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 33 95
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
193 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN10:00-13:00
WT10:00-14:00
ŚR10:00-14:00
CZ10:00-18:00
PT07:30-10:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
61 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN10:00-15:00
WT10:00-15:00
ŚR10:00-15:00
CZ10:00-18:00
PT10:00-15:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Ortopedyczno-Urazowa
367 dni help 25 640 33 01
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-17:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-15:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
96 dni help 25 640 33 10
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
163 dni help 25 430 33 10
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 11 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 86
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 90 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 64
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 81 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 34 64
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
1032 dni help 514 960 147, 25 640 36 99, 25 640 33 95
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia Lekarza POZ
25 640 33 32, 25 640 36 88
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki POZ
25 640 33 32, 25 640 36 88
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Położnej POZ
25 640 33 32
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Dodaj opinię
1/5
Bardzo nie miła Pani dr Burgs. Poradnia neurologiczna dla dzieci. Jest wręcz chamska. Nie rozumie co się do niej mówi. Krzyczy na pacjenta. Dzieckiem podczas badania wręcz rzucała zamiast odkładać. Sprawia wrażenie jakby pracowała tam za karę. Pomimo danych na skierowaniu stwierdza że jej kod choroby nie jest do niczego potrzebny, pyta się mnie z czym przyszłam. Jak odpowiedziałam że to ona jest tu lekarzem nie ja to wielce się obruszyla. Porażka a nie specjalista.
1/5
Dr Burgs to POMYŁKA SZPITALA!!!
Tak jak pisała osoba wyżej. Jest bardzo niemiła opryskliwa! Władze szpitala powinny albo panią utemperowac albo dac jej możliwość pójścia na emeryturke a w jej miejsce zatrudnić kogoś kto pacjentów i rodzinę nie traktuje jak intruzów i posiada w sobie empatię!! Ja sobie z chamstawem poradzilam i nie byłam dłuzna! Ale ogólnie w śród pacjentów i rodziców jest opinia "...ciiii bo będzie zła!... " Pochyl głowę nim wejdziesz i przeproś że żyjesz"!
Powinna się pani wstydzić!!!!!!
4/5
Mialam ciezkk porod mimo iz byl to trzeci ale syn byl przetrzymany z powodu braku miejsc a pozniej gwaltownie wywolany. Nie przywiezli mi go. A pozniej stwierdzili ze jest ok. Dostalam skierowanie to poszlam. Syn byl ospaly i mial wklesniecie na glowce. Doktor burgs byla na tyle chamska ze powiedziala ze nie dbam o dziecko i jestem zla matka. Poszlam do doktor witkowskiej. Porobila badania. Okazalo sie ze syn podczas gwaltownego porodu mial wylew w glowce. Dodatkowo ma astme. Tylko dzieki doktor witkowskiej i orchowskiej i mojej upartosci o rehabilitacje moj synek zyje i chodzi. A doktor burgs to kompletna porazka...
1/5
jest możliwość zapisania do poradni telefonicznie. zgłasza się automat (całkiem miły komunikat) .i tyle uprzejmości, dalej nikt nie odbiera albo odkłada słuchawkę. czy chodzi tu o statystykę, czy nabijanie komuś kasy?
1/5
Pani Burgs .a nie doktor B poniewarz to niejest lekarz a szkodnik publiczny powinna wkoncu zaplacic za krzywdy rodzicuw .-ps-wiedzmy na stosie polono ?????????????????? co pani sobie wyobrarza prostactwo.
1/5
Szkoda, że nie ma minusowych gwiazdek. Ci co tam pracują mineli się z powołaniem.
5/5
Serdecznie podziękowanie dla pracowników SORu, a w szczególności dla dr Adama Haczkur oraz pielęgniarzy Elżbiety Gałachowskiej i Mirosławowi Ignaciuk za fachową opiekę nad moim 85 letnim ojcem.
Z poważaniem,
Wojciech Prejs

PS: Gratuluje dyrekcji szpitala tak wspaniałych pracowników
1/5
Oddział Urologiczny
Oddział za mały, nie mieszczą się pacjenci. Moja matka nie została w niedzielę przyjęta na planowaną operację z powodu braku miejsc, panuje tam chaos, który ich przerasta, na korytarzu spotkałem kolejnych 5 osób, które odesłali do domów, tylko nie daj Boże coś się wydarzy to kto poniesie odpowiedzialność?!?
Lekarze są mili i kontaktowi, ale ktoś musi zapanować nad tą bezradnością...
1/5
Dno Hitler jugen ss
1/5
poniżej 0 czyli -1
Dodaj opinię

Adres:

Poniatowskiego 26, Siedlce

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: