Pcz Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój

Placówka została oznaczona w serwisie jako nieaktywna. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestała ona działalności w ramach NFZ lub zmieniły się jej dane kontaktowe.
Zdrojowa 32
Przerzeczyn-Zdrój
W naszym serwisie do tej placówki nie są przypisane żadne usługi świadczone w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może to na przykład oznaczać, że ośrodek zerwał współpracę z NFZ lub zaczął prowadzić działalność pod inną nazwą.

Opinie o Pcz Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Zdrojowa 32, Przerzeczyn-Zdrój
Pcz Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój na mapie
Zdjęcie budynku Pcz Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój