Powiatowy ZOZ

Radomska 70
Starachowice
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 155 dni help 41 273 99 19
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 190 dni help 41 273 99 19
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
193 dni help 41 273 92 23
Godziny otwarcia:
PN07:00-17:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-17:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-17:00
Gastroskopia
Pracownia Endoskopii
142 dni help 41 273 91 86, 2739865
Godziny otwarcia:
PN07:00-08:30,10:00-11:00
WT07:00-08:30,10:00-11:00
ŚR07:00-08:30,10:00-11:00
CZ07:00-08:30,10:00-11:00
PT07:00-08:30,10:00-11:00
Kolonoskopia
Pracownia Endoskopii
205 dni help 41 273 91 86, 2739865
Godziny otwarcia:
PN07:00-08:30,10:00-11:00
WT07:00-08:30,10:00-11:00
ŚR07:00-08:30,10:00-11:00
CZ07:00-08:30,10:00-11:00
PT07:00-08:30,10:00-11:00
Koronarografia 12 dni help 41 273 96 09, 9831
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową 0 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni help 41 273 91 26
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 0 dni help 41 273 96 06
Oddział chirurgiczny ogólny 16 dni help 41 273 91 35
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 3 dni help 41 273 99 19
Oddział chorób wewnętrznych 3 dni help 41 273 90 82
Oddział chorób wewnętrznych 3 dni help 41 273 90 13, 9012, 9015
Oddział chorób zakaźnych 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Oddział kardiologiczny 16 dni help 41 273 96 09, 9831
Oddział neonatologiczny 3 dni help 41 273 98 14, 9837
Oddział neurologiczny 3 dni help 41 273 91 26
Oddział okulistyczny 3 dni help 41 273 96 06
Oddział onkologiczny 3 dni help 41 273 99 16
Oddział pediatryczny 3 dni help 41 273 90 43, 44
Oddział położniczo-ginekologiczny 3 dni help 41 273 96 27, 9917, 9619
Operacje jaskry 0 dni help 41 273 96 06
Operacje jaskry z zaćmą 0 dni help 41 273 96 06
Poradnia alergologiczna
Alergolog
130 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN12:00-14:00
WTnieczynne
ŚR07:30-14:00
CZ15:05-17:05
PTnieczynne
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
130 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN12:00-14:00
WTnieczynne
ŚR07:30-14:00
CZ15:05-17:05
PTnieczynne
Poradnia chirurgii naczyniowej
Chirurg naczyniowy
214 dni help 41 273 91 03, 4127391104
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT16:00-21:00
ŚR07:30-14:30
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia chirurgii ogólnej 6 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-14:00
WT07:30-14:00
ŚR11:30-18:00
CZ07:30-14:00
PT07:30-14:00
Poradnia chirurgii onkologicznej 47 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN13:05-17:05
WTnieczynne
ŚR13:05-17:05
CZ13:05-17:05
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
198 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:30-11:30
ŚR10:00-14:00
CZ07:30-11:00
PTnieczynne
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
94 dni help 41 273 98 97, 41 273 91 20
Godziny otwarcia:
PN15:05-18:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ15:05-18:00
PT07:30-13:30
Poradnia hepatologiczna 116 dni help 41 273 98 04, 41 273 98 74
Godziny otwarcia:
PN15:05-19:05
WT10:00-14:00
ŚR15:05-19:05
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia leczenia uzależnień 3 dni help 41 273 98 16
Godziny otwarcia:
PN07:30-20:30
WT07:30-20:30
ŚR07:30-20:30
CZ07:30-19:00
PT07:30-19:00
SO10:00-16:00
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
138 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN13:00-19:00
WT10:00-14:00
ŚRnieczynne
CZ11:00-15:00
PT11:00-13:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
86 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT07:30-14:30
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia okulistyczna
Okulista
4 dni help 41 273 91 99
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-14:00
ŚR14:00-18:00
CZnieczynne
PT10:00-14:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
279 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN09:00-14:00
WT09:00-14:00
ŚR12:00-18:00
CZ09:00-14:00
PT09:00-14:00
Poradnia osteoporozy 167 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:00-09:00
ŚRnieczynne
CZ15:00-20:00
PT07:00-14:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
136 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-19:30
WT08:00-15:00
ŚR14:00-18:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
7 dni help 41 273 92 13
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:30-13:30
ŚR15:35-20:00
CZ08:30-13:30,14:00-18:00
PT08:30-13:30
Poradnia preluksacyjna 18 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
68 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
109 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:00-09:00,15:05-19:05
WTnieczynne
ŚR07:00-18:00
CZnieczynne
PT07:30-18:00
Poradnia urologiczna
Urolog
158 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT08:00-12:00
ŚR12:00-15:00
CZ10:00-17:00
PT09:00-13:00,16:00-19:00
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 0 dni help 41 273 96 14
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 451 dni help 41 273 96 14
Stacja dializ 3 dni help 41 273 98 66
Godziny otwarcia:
PN07:30-23:59
WT07:30-23:59
ŚR07:30-23:59
CZ07:30-23:59
PT07:30-23:59
SO07:30-23:59
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
193 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:00-11:00
WT12:00-16:00
ŚR12:00-16:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
156 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-14:00,15:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT07:30-15:05
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
13 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN15:05-17:05
WT15:05-17:05
ŚR18:05-20:00
CZ10:30-14:30,15:05-17:10
PTnieczynne
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
269 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05,15:35-18:35
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
45 dni help 41 273 92 20
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-18:00
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 0 dni help 41 273 96 06
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 23 dni help 41 273 96 06
Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 41 273 91 50
Godziny otwarcia:
PN00:00-24:00
WT00:00-24:00
ŚR00:00-24:00
CZ00:00-24:00
PT00:00-24:00
SO00:00-24:00
ND00:00-24:00
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
555 dni help 41 273 98 97, 9079
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci
Rehabilitacja
58 dni help 41 273 98 97, 9079
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia Lekarza POZ
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-11:00
WT08:00-11:00
ŚR08:00-11:00
CZ08:00-11:00
PT08:00-11:00

Opinie o Powiatowy ZOZ

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Radomska 70, Starachowice

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń