Powiatowy ZOZ

Radomska 70
Starachowice
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
199 dni help 41 273 92 23
Godziny otwarcia:
PN07:00-17:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-17:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-17:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 130 dni help 41 273 99 19
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 183 dni help 41 273 99 19
Gastroskopia
Pracownia Endoskopii
149 dni help 41 273 91 86, 2739865
Godziny otwarcia:
PN07:00-08:30,10:00-11:00
WT07:00-08:30,10:00-11:00
ŚR07:00-08:30,10:00-11:00
CZ07:00-08:30,10:00-11:00
PT07:00-08:30,10:00-11:00
Kolonoskopia
Pracownia Endoskopii
179 dni help 41 273 91 86, 2739865
Godziny otwarcia:
PN07:00-08:30,10:00-11:00
WT07:00-08:30,10:00-11:00
ŚR07:00-08:30,10:00-11:00
CZ07:00-08:30,10:00-11:00
PT07:00-08:30,10:00-11:00
Koronarografia 52 dni help 41 273 96 09, 9831
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową 0 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni help 41 273 91 26
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 0 dni help 41 273 96 06
Oddział chirurgiczny ogólny 25 dni help 41 273 91 35
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 184 dni help 41 273 99 19
Oddział chorób wewnętrznych 3 dni help 41 273 90 82
Oddział chorób wewnętrznych 3 dni help 41 273 90 13, 9012, 9015
Oddział chorób zakaźnych 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Oddział kardiologiczny 24 dni help 41 273 96 09, 9831
Oddział neonatologiczny 3 dni help 41 273 98 14, 9837
Oddział neurologiczny 3 dni help 41 273 91 26
Oddział okulistyczny 3 dni help 41 273 96 06
Oddział onkologiczny 3 dni help 41 273 99 16
Oddział pediatryczny 3 dni help 41 273 90 43, 44
Oddział położniczo-ginekologiczny 3 dni help 41 273 96 27, 9917, 9619
Operacje jaskry 0 dni help 41 273 96 06
Operacje jaskry z zaćmą 0 dni help 41 273 96 06
Poradnia alergologiczna
Alergolog
102 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN12:00-14:00
WTnieczynne
ŚR07:30-14:00
CZ15:05-17:05
PTnieczynne
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
87 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN12:00-14:00
WTnieczynne
ŚR07:30-14:00
CZ15:05-17:05
PTnieczynne
Poradnia chirurgii naczyniowej
Chirurg naczyniowy
207 dni help 41 273 91 03, 4127391104
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT16:00-21:00
ŚR07:30-14:30
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia chirurgii ogólnej 10 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-14:00
WT07:30-14:00
ŚR11:30-18:00
CZ07:30-14:00
PT07:30-14:00
Poradnia chirurgii onkologicznej 40 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN13:05-17:05
WTnieczynne
ŚR13:05-17:05
CZ13:05-17:05
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
191 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:30-11:30
ŚR10:00-14:00
CZ07:30-11:00
PTnieczynne
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
79 dni help 41 273 98 97, 41 273 91 20
Godziny otwarcia:
PN15:05-18:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ15:05-18:00
PT07:30-13:30
Poradnia hepatologiczna 109 dni help 41 273 98 04, 41 273 98 74
Godziny otwarcia:
PN15:05-19:05
WT10:00-14:00
ŚR15:05-19:05
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia leczenia uzależnień 3 dni help 41 273 98 16
Godziny otwarcia:
PN07:30-20:30
WT07:30-20:30
ŚR07:30-20:30
CZ07:30-19:00
PT07:30-19:00
SO10:00-16:00
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
152 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN13:00-19:00
WT10:00-14:00
ŚRnieczynne
CZ11:00-15:00
PT11:00-13:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
67 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT07:30-14:30
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia okulistyczna
Okulista
249 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN09:00-14:00
WT09:00-14:00
ŚR12:00-18:00
CZ09:00-14:00
PT09:00-14:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
4 dni help 41 273 91 99
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-14:00
ŚR14:00-18:00
CZnieczynne
PT10:00-14:00
Poradnia osteoporozy 159 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:00-09:00
ŚRnieczynne
CZ15:00-20:00
PT07:00-14:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
72 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-19:30
WT08:00-15:00
ŚR14:00-18:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
6 dni help 41 273 92 13
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:30-13:30
ŚR15:35-20:00
CZ08:30-13:30,14:00-18:00
PT08:30-13:30
Poradnia preluksacyjna 26 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
31 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
151 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-09:00,15:05-19:05
WTnieczynne
ŚR07:30-18:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia urologiczna
Urolog
214 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT08:00-12:00
ŚR12:00-15:00
CZ10:00-17:00
PT09:00-13:00,16:00-19:00
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 0 dni help 41 273 96 14
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 486 dni help 41 273 96 14
Stacja dializ 3 dni help 41 273 98 66
Godziny otwarcia:
PN07:30-23:59
WT07:30-23:59
ŚR07:30-23:59
CZ07:30-23:59
PT07:30-23:59
SO07:30-23:59
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
171 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:00-11:00
WT12:00-16:00
ŚR12:00-16:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
124 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-12:30,15:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT07:30-15:05
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
73 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN15:05-17:05
WT15:05-17:05
ŚR14:00-17:00,18:05-20:00
CZ10:30-14:30,15:05-17:10
PTnieczynne
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
283 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05,15:35-18:35
WT07:30-21:00
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
38 dni help 41 273 92 20
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-18:00
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 0 dni help 41 273 96 06
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 31 dni help 41 273 96 06
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
536 dni help 41 273 98 97, 9079
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci
Rehabilitacja
52 dni help 41 273 98 97, 9079
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia Lekarza POZ
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-11:00
WT08:00-11:00
ŚR08:00-11:00
CZ08:00-11:00
PT08:00-11:00

Opinie o Powiatowy ZOZ

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Radomska 70, Starachowice

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń