Powiatowy ZOZ

Radomska 70
Starachowice
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
206 dni help 41 273 92 23
Godziny otwarcia:
PN07:00-17:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-17:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-17:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 129 dni help 41 273 99 19
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 200 dni help 41 273 99 19
Gastroskopia
Endoskopia
184 dni help 41 273 91 86, 2739865
Godziny otwarcia:
PN07:00-08:30,10:00-11:00
WT07:00-08:30,10:00-11:00
ŚR07:00-08:30,10:00-11:00
CZ07:00-08:30,10:00-11:00
PT07:00-08:30,10:00-11:00
Kolonoskopia
Endoskopia
185 dni help 41 273 91 86, 2739865
Godziny otwarcia:
PN07:00-08:30,10:00-11:00
WT07:00-08:30,10:00-11:00
ŚR07:00-08:30,10:00-11:00
CZ07:00-08:30,10:00-11:00
PT07:00-08:30,10:00-11:00
Koronarografia 33 dni help 41 273 96 09, 9831
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową 0 dni help 41 273 91 45, 9911
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni help 41 273 91 26
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 0 dni help 41 273 96 06
Oddział chirurgiczny ogólny 25 dni help 41 273 91 35
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 3 dni help 41 273 99 19
Oddział chorób wewnętrznych 3 dni help 41 273 90 82
Oddział chorób wewnętrznych 3 dni help 41 273 90 13, 9012, 9015
Oddział chorób zakaźnych 3 dni help 41 273 91 45, 9911
Oddział kardiologiczny 40 dni help 41 273 96 09, 9831
Oddział neonatologiczny 3 dni help 41 273 98 14, 9837
Oddział neurologiczny 3 dni help 41 273 91 26
Oddział okulistyczny 3 dni help 41 273 96 06
Oddział onkologiczny 3 dni help 41 273 99 16
Oddział pediatryczny 3 dni help 41 273 90 43, 44
Oddział położniczo-ginekologiczny 3 dni help 41 273 96 27, 9917, 9619
Operacje jaskry 0 dni help 41 273 96 06
Operacje jaskry z zaćmą 0 dni help 41 273 96 06
Poradnia alergologiczna
Alergolog
109 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN12:00-14:00
WTnieczynne
ŚR07:30-11:30,12:00-14:00
CZ15:05-19:05
PTnieczynne
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
81 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN12:00-14:00
WTnieczynne
ŚR07:30-11:30,12:00-14:00
CZ15:05-19:05
PTnieczynne
Poradnia chirurgii naczyniowej
Chirurg naczyniowy
227 dni help 41 273 91 03, 4127391104
Godziny otwarcia:
PN16:00-21:00
WT16:00-21:00
ŚR07:30-14:30
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia chirurgii ogólnej 4 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-14:00
WT07:30-14:00
ŚR11:30-18:00
CZ07:30-14:00
PT07:30-14:00
Poradnia chirurgii onkologicznej 38 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN13:05-17:05
WTnieczynne
ŚR13:05-17:05
CZ13:05-17:05
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
199 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:30-11:30
ŚR10:00-14:00
CZ07:30-11:00
PTnieczynne
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
91 dni help 41 273 98 97, 41 273 91 20
Godziny otwarcia:
PN15:05-18:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ15:05-18:00
PT07:30-13:30
Poradnia hepatologiczna 115 dni help 41 273 98 04, 41 273 98 74
Godziny otwarcia:
PN15:05-19:05
WT10:00-14:00
ŚR15:05-19:05
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia leczenia uzależnień 3 dni help 41 273 98 16
Godziny otwarcia:
PN07:30-20:30
WT07:30-20:30
ŚR07:30-20:30
CZ07:30-19:00
PT07:30-19:00
SO10:00-16:00
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
146 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN13:00-19:00
WT10:00-14:00
ŚRnieczynne
CZ11:00-15:00
PT11:00-13:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
75 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT07:30-14:30
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia okulistyczna
Okulista
271 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN09:00-14:00
WT09:00-14:00
ŚR12:00-18:00
CZ09:00-14:00
PT09:00-14:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
4 dni help 41 273 91 99
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-14:00
ŚR14:00-18:00
CZnieczynne
PT10:00-14:00
Poradnia osteoporozy 166 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT12:30-14:30
ŚRnieczynne
CZ15:00-20:00
PT07:30-14:30
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
83 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-19:30
WT08:00-15:00
ŚR14:00-18:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
7 dni help 41 273 92 13
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:30-13:30
ŚR15:35-20:00
CZ08:30-13:30,14:00-18:00
PT08:30-13:30
Poradnia preluksacyjna 33 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
31 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
82 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-14:30,15:05-19:05
WT08:00-11:00
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-18:00
Poradnia urologiczna
Urolog
111 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT08:00-12:00
ŚR12:00-15:00
CZ10:00-17:00
PT09:00-13:00,16:00-19:00
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 0 dni help 41 273 96 14
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 507 dni help 41 273 96 14
Stacja dializ 3 dni help 41 273 98 66
Godziny otwarcia:
PN07:30-23:59
WT07:30-23:59
ŚR07:30-23:59
CZ07:30-23:59
PT07:30-23:59
SO07:30-23:59
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
186 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:00-11:00
WT12:00-16:00
ŚR12:00-16:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
132 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-12:30,15:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT07:30-15:05
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
20 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN15:05-17:05
WT15:05-17:05
ŚR14:00-18:00,18:05-20:00
CZ10:30-14:30,15:05-17:10
PTnieczynne
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
286 dni help 41 273 91 02, 41 273 91 06
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05,15:35-18:35
WT07:30-18:00
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
73 dni help 41 273 92 20
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-18:00
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 0 dni help 41 273 96 06
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 39 dni help 41 273 96 06
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
563 dni help 41 273 98 97, 9079
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci
Rehabilitacja
7 dni help 41 273 98 97, 9079
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia Lekarza POZ
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
41 273 93 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-11:00
WT08:00-11:00
ŚR08:00-11:00
CZ08:00-11:00
PT08:00-11:00

Opinie o Powiatowy ZOZ

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Radomska 70, Starachowice

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń