Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy- Zdroju SPZOZ

Zgodnie z informacjami podawanymi przez NFZ od 01-02-2021 do 31-12-2021 placówka zawiesiła udzielanie świadczenia: rehabilitacja neurologiczna.
Jana Pawła II 2
Polanica-Zdrój
Świadczenia specjalistyczneKolejkaNumer telefonuInne ośrodki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 1754 dni74 862 12 25
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 1810 dni74 862 12 25
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
16 dni74 862 12 19
Godziny otwarcia:
PN07:30-17:30
WT07:30-17:30
ŚR07:30-17:30
CZ07:30-17:30
PT07:30-17:30
Fizjoterapia domowa
Rehabilitacja
0 dni74 862 12 19
Godziny otwarcia:
PN07:30-17:30
WT07:30-17:30
ŚR07:30-17:30
CZ07:30-17:30
PT07:30-17:30
Gastroskopia
Endoskopia
29 dni74 862 12 40
Godziny rejestracji:
PN10:25-18:00
WT07:00-14:35
ŚR07:00-14:35
CZ07:00-14:35
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-11:30
WT15:01-19:01
ŚRnieczynne
CZ11:30-15:30
PTnieczynne
Kolonoskopia
Endoskopia
247 dni74 862 12 40
Godziny rejestracji:
PN10:25-18:00
WT07:00-14:35
ŚR07:00-14:35
CZ07:00-14:35
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-11:30
WT15:01-19:01
ŚRnieczynne
CZ11:30-15:30
PTnieczynne
Koronarografia 72 dni74 862 11 70
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 2 dni74 862 12 00
Oddział chirurgiczny ogólny 354 dni74 862 11 90
Oddział chirurgii plastycznej 912 dni74 862 11 59
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 1592 dni74 862 12 25
Oddział chorób wewnętrznych 0 dni74 862 11 33
Oddział kardiologiczny 103 dni74 862 11 70
Oddział neonatologiczny 0 dni74 862 12 37
Oddział neurochirurgiczny 85 dni74 862 12 13
Oddział okulistyczny 128 dni74 862 12 00
Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 0 dni74 862 12 42
Oddział otorynolaryngologiczny 1316 dni74 862 11 78
Oddział położniczo-ginekologiczny 402 dni74 862 12 32
Operacje jaskry 16 dni74 862 12 00
Operacje jaskry z zaćmą 58 dni74 862 12 00
Operacje palucha koślawego 1733 dni74 862 12 25
Operacje przepukliny pachwinowej 268 dni74 862 11 90
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej 465 dni74 862 11 90
Poradnia chirurgii naczyniowej
Chirurg naczyniowy
706 dni74 862 11 80
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT15:00-18:00
ŚR12:00-15:00
CZ12:00-15:00
PT12:00-15:00
Poradnia chirurgii ogólnej
Chirurg
27 dni74 862 11 80
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN11:00-13:00
WT09:00-13:00
ŚR12:00-15:00
CZ12:00-15:00
PT09:00-12:00
Poradnia chirurgii plastycznej
Chirurg plastyczny
311 dni74 862 11 81
Godziny rejestracji:
PN07:00-12:00
WT07:00-12:00
ŚR07:00-12:00
CZ07:00-12:00
PT07:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN09:00-13:00
WT09:00-13:00
ŚR09:00-13:00
CZ14:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
Chirurg
27 dni74 862 11 81
Godziny otwarcia:
PN12:00-20:00
WT09:00-15:00
ŚR08:00-12:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
74 dni74 862 11 80
Godziny otwarcia:
PN15:00-18:00
WT10:00-16:00
ŚRnieczynne
CZ15:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia logopedyczna
Logopeda
180 dni74 862 11 81
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN09:00-13:00,13:30-15:00
WT11:00-13:00
ŚR09:00-13:00,13:30-15:00
CZ12:30-16:30
PT08:00-10:00
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
160 dni74 862 11 80
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-14:00
ŚR14:00-18:00
CZ10:00-14:30
PTnieczynne
Poradnia neurologiczna
Neurolog
74 dni74 862 11 80
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT07:30-13:30
Poradnia okulistyczna
Okulista
279 dni74 862 11 80
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-14:00
WT08:00-18:00
ŚR09:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Poradnia ortodontyczna
Ortodonta
26 dni74 862 11 81
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT07:30-13:30
ŚR07:00-13:00
CZ08:00-15:00
PT12:00-18:00
SO07:30-13:30
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
171 dni74 862 11 80
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-11:30
WT07:30-11:30
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT07:30-11:30
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
124 dni74 862 11 80
Godziny rejestracji:
PN07:00-12:00
WT07:00-12:00
ŚR07:00-12:00
CZ07:00-12:00
PT07:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-16:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ09:00-13:00
PT15:10-19:10
Poradnia preluksacyjna 30 dni74 862 11 80
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT13:00-18:00
ŚR13:00-18:00
CZ13:00-18:00
PT13:00-18:00
SO08:00-12:05
Poradnia psychologiczna
Psycholog
0 dni74 862 11 80
Godziny otwarcia:
PN07:30-16:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-19:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-15:00
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 509 dni74 862 12 78
Stacja dializ 0 dni74 862 11 35
Godziny otwarcia:
PN07:30-23:30
WT07:30-18:30
ŚR07:30-23:30
CZ07:30-18:30
PT07:30-23:30
SO07:30-18:30
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
294 dni74 862 11 80
Godziny otwarcia:
PN08:00-20:00
WT08:00-14:00,16:00-20:00
ŚR08:00-14:00,15:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-20:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
174 dni74 862 11 80
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN15:00-18:00
WT11:00-16:00
ŚR10:00-12:00
CZ14:00-16:00
PT14:00-16:00
SO14:35-16:35
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
148 dni74 862 11 82
Godziny rejestracji:
PN07:30-12:00
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT09:00-13:00
ŚR09:00-13:00
CZ09:00-13:00
PT09:00-13:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
273 dni74 663 43 44
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:30
WT08:00-14:30
ŚR12:00-18:30
CZ08:00-14:30
PT08:00-14:30
SO08:00-12:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
251 dni74 663 43 44
Godziny rejestracji:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Godziny przyjęć:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 1 dzień74 862 11 70
Zabiegi na przegrodzie nosowej 832 dni74 862 11 59
Zabiegi na przegrodzie nosowej 1309 dni74 862 11 78
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 62 dni74 862 12 00
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 89 dni74 862 12 00
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci
Rehabilitacja
0 dni74 862 12 89
Godziny otwarcia:
PN07:25-18:00
WT07:25-18:00
ŚR07:25-18:00
CZ07:25-17:00
PT07:25-16:30
SO08:00-16:00
Podstawowa Opieka ZdrowotnaNumer telefonuInne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia Lekarza POZ
74 862 11 81
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradni Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
74 862 11 81
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Połóżnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
74 862 11 81
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy- Zdroju SPZOZ

Dodaj opinię
1/5
Zupełnie nie polecam
5/5
Mam jak najlepsze doświadczenia związane z tym szpitalem: najpierw uczęszczałem z żoną do szkoły rodzenia w tym szpitalu "Uśmiech Bociana" (rewelacja), później sam poród i fantastyczna opieka pani położnej i lekarzy, zarówno nad żoną, jak i dzieckiem. Niedawno na pddziale laryngologii przeszedłem zabieg tonsillektomii dokonany przez jednego z najlepszych (jeśli nie najlepszego) specjalistów - otolaryngologów - w kraju, dra Witolda Matusiaka, któremu dziękuję za niezwykle sprawne, szybkie i niemal całkowicie bezkrwawe usunięcie migdałków. Opieka pooperacyjna: rewelacja, pielęgniarki kompetentne i miłe, lekarze niezwykle kompetentni, rzeczowi i uprzejmi. Naprawdę polecam
1/5
Wielkie nic - tu nie uzyskasz pomocy !
5/5
Byłem w Poradni Chirurgii Naczyniowej z żoną i jesteśmy zadowoleni. Pełen profesionalizm.
5/5
Mogę tylko podziękować personelowi SOR za pomoc. Pełen profesionalizm.
5/5
Oddzial sor pełen profesjonalizm. Dziękuję za pomoc i życzliwość. Mimo ciężkiej pracy miłe podejście do pacjenta.
5/5
Trafiłam na SOR i musiałam odczekać około dwóch godzin ale nie mam pretensji. Dużo chorych z różnymi dolegliwościami także ciężkie przypadki. Personel działał sprawnie i starał się pomoc każdemu. Wiadomo ze cięższymi przypadkami zajmują się w pierwszej kolejności wiec nie wiem dlaczego ludzie mają pretensje że muszą czekać przecież ani lekarze ani pielegniarki w tym czasie nie piją kawy tylko ciężko pracują.
2/5
Mam jak najlepsze wspomnienia z pobytu w tym szpitalu na SOR.Szybka profesjonalna diagnostyka obrazowa i super wykonana operacja na ortopedii.
Dziekuje dr Gongalo z SOR i calemu zespolowi.
Bardzo serdecznie dziekuje dr Jagielo za uratowana reke.
Szpital na piatke z plusem!
1/5
Czegos podobnego jeszcze nigdy dotad nie przezylam: ozieby i pozbawiony empatii personel szpitala (z malymi chlubnymi wyjatkami) traktuje ciezko-chorego czlowieka jak intruza (i dodatkowa prace)! Nikt nie przebywa w SORze dla wlasnego widzimisie! W ciagu paru godzin pobytu w tej umieralni czlowiek nie dostanie ani szklanki wody (o kroplówce nawet nie wspomne)!!?? Chory lezy na ceracie i nawet nie dostanie koca czy czegos innego do przykrycia, jak sie sam nie upomni...Wielkich tlumów nie widzialam, wiec o przemeczeniu personelu nie moze byc mowy. Odechciewa sie...
1/5
Rezonans Magnetyczny i
Rejestracja,,w podanych godzinach kompletnie Nikt nie odbiera,dzwonię już 6 raz co kilkanaście minut ,,numer nie jest zajęty
Podobnie w Rejestracji Ortopedii,nigdy nie udało się dodzwonić!!
Musiałam osobiście podjechać
Godziny 7:30 do 8:30
Poza godzinami Pani niezadowolona i nie chce zarejestrować ((
5/5
Dodzwonić się gdzie kolejek w tym szpitalu graniczy z cudem
1/5
To co mnie spotkało to jakiś koszmar
Zarejestrowałam się telefonicznie na dany dzień jadę 3 godziny( bo tyle mam do Polanicy ) przy wejściu pani mierzy temperaturę odhacza moje nazwisko i kieruje mnie na 1 piętro no i się zaczyna pani w rejestracji totalnie nie miła arogancka rzuca skierowaniem i mówi że nie ma mnie w systemie , próbuję się dowiedzieć dlaczego i mówię że jechałam tu 3 godziny,że telefonicznie się rejestrowałam na ten dzień a ona że ją to nie interesuje - totalne lekceważenie
Finał był taki że osoba która mnie rejestrowała być może to ta w/w pani zarejestrowała mnie do poradni na dzień w który poradnia jest nieczynna to już całkiem opadły mi ręce - jest to lekceważenie ludzi .
Nie polecam a na dodatek w dobie pandemii nie przestrzega się zasad personel bez maseczek lub pod brodą a pacjenci stłoczeni na korytarzu jeden przy drugim .Horror jakiś
1/5
Ocena: " mniej niż zero" Nie mogę się dodzwonić do tej poradni. W godzinach rejestracji słyszę tylko "wszystkie linie są zajęte". Takie podejście to skandal, zwłaszcza w trakcie pandemii kiedy jedyny możliwy kontakt z personelem to właśnie ten przez telefon.
5/5
Miałam zabieg na Oddziale Ginekologiczno/Położniczym w SCM Polanica Zdrój.
Bardzo dobra atmosfera i profesjonalna pomoc. Osoby pracujące na oddziale są miłe i kontaktowe.
5/5
Około 8,9 lat temu miałam 2 operacje na Naczyniaka nie złośliwego.Trafiłam na wspaniałego doktora😍 Był bardzo uprzejmy,życzliwy.Polecam ten szpital są tam wspaniali specjaliści💗
1/5
Ratownik medyczny, który siedzi przy wejściu totalnie olewa pacjentów. Czas oczekiwania na lekarza przekracza pojęcie. Rozumiem, ze jest niedziela i to jest SOR, aczkolwiek czekać ze zrobionym zdjęciem ponad 3 godziny to jest naprawdę przegięcie.
5/5
wspaniali lekarze
Dodaj opinię

Adres:

Jana Pawła II 2, Polanica-Zdrój

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy- Zdroju SPZOZ na mapie