SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Aleje Jana Pawła 10
Zamość
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
27 dni help 84 677 38 22
Godziny otwarcia:
PN07:00-19:35
WT07:00-19:35
ŚR07:00-19:35
CZ07:00-19:35
PT07:00-19:35
Gastroskopia
Pracownia Gastroskopii
102 dni help 84 677 37 42, 6773748
Godziny otwarcia:
PN13:00-18:00
WT07:30-09:00
ŚR07:30-11:30
CZ07:30-11:35
PT09:00-09:45,13:30-14:00,14:30-15:30
Kolonoskopia
Pracownia Kolonoskopii
196 dni help 84 677 37 42
Godziny otwarcia:
PN13:00-18:00
WT07:30-09:00
ŚR07:30-11:30
CZ07:30-11:35
PT09:00-09:45,13:30-14:00,14:30-15:30
Koronarografia 204 dni help 84 677 34 30
Leczenie stwardnienia rozsianego 7 dni help 84 677 32 18, 6773219
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 28 dni help 84 677 37 00
Mammografia
Pracownia Mammografii
084 677 38 20 (21)
Godziny otwarcia:
PN08:00-17:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-17:00
Oddział chirurgiczny ogólny 7 dni help 84 677 35 30
Oddział chirurgii naczyniowej 7 dni help 84 677 35 80
Oddział chorób wewnętrznych 57 dni help 84 677 36 30
Oddział kardiochirurgiczny 7 dni help 84 677 32 33
Oddział kardiologiczny 7 dni help 84 677 34 30
Oddział nefrologiczny 58 dni help 84 677 36 00
Oddział neurochirurgiczny 7 dni help 84 677 35 80
Oddział neurologiczny 96 dni help 84 677 36 90
Oddział okulistyczny 7 dni help 84 677 37 00
Oddział onkologiczny 7 dni help 84 677 35 70
Oddział otorynolaryngologiczny 96 dni help 84 677 37 20
Oddział położniczo-ginekologiczny 7 dni help 84 677 34 70
Oddział urologiczny 7 dni help 84 677 36 60
Operacje jaskry z zaćmą 7 dni help 84 677 37 00
Poradnia alergologiczna
Alergolog
13 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN10:25-18:00
WT09:00-14:00
ŚR09:00-14:00
CZ09:00-14:00
PT09:00-14:00
Poradnia audiologiczna 7 dni help 84 677 32 19
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Poradnia chirurgii naczyniowej
Chirurg naczyniowy
127 dni help 84 677 32 33
Godziny otwarcia:
PN09:00-11:00
WTnieczynne
ŚR09:00-15:00
CZ09:00-15:00
PTnieczynne
Poradnia chirurgii ogólnej 7 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:25-15:00
ŚR08:30-15:00
CZ08:30-18:00
PT08:30-15:00
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej 7 dni help 84 677 32 18, 6773219
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
422 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN07:25-18:00
WT07:25-15:00
ŚR07:25-15:00
CZ07:25-15:00
PT07:25-14:00
Poradnia foniatryczna 208 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Poradnia gastroenterologiczna
Gastrolog
153 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN12:00-18:00
WT09:30-13:35
ŚRnieczynne
CZ13:00-14:00
PT07:30-13:30
Poradnia geriatryczna
Geriatra
189 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN08:00-12:00
WTnieczynne
ŚR10:00-11:30,12:30-14:30
CZ07:55-12:00
PTnieczynne
Poradnia hematologiczna
Hematolog
63 dni help 84 677 32 18
Godziny otwarcia:
PN15:00-19:00
WTnieczynne
ŚR10:00-14:00
CZ15:00-19:00
PTnieczynne
Poradnia hepatologiczna 7 dni help 84 677 32 19
Godziny otwarcia:
PN12:00-18:00
WT09:30-13:35
ŚRnieczynne
CZ13:00-14:00
PT07:30-13:30
Poradnia kardiochirurgiczna 9 dni help 84 677 32 33
Godziny otwarcia:
PN12:00-15:00
WT09:00-15:00
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT12:00-15:00
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
23 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN09:00-13:00
WT09:30-10:30
ŚR10:30-12:30
CZ08:00-09:00,09:30-12:30,13:00-15:00
PT10:00-10:45
Poradnia neonatologiczna 7 dni help 84 677 33 75
Godziny otwarcia:
PN11:00-13:30
WT08:00-14:00
ŚR11:00-13:30
CZ10:00-14:00
PT08:00-14:00
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
292 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT10:00-14:00
ŚR10:00-14:05
CZ10:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia neurologiczna
Neurolog
272 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN09:00-15:00
WT10:00-14:30
ŚR10:00-14:30
CZ09:00-15:00
PT10:00-14:30
Poradnia okulistyczna
Okulista
29 dni help 84 677 32 38
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-18:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Poradnia okulistyczna
Okulista
7 dni help 84 677 32 38
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT14:00-18:00
ŚR07:30-15:30
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:30
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
56 dni help 84 677 32 19
Godziny otwarcia:
PN09:00-14:00
WT09:00-14:30
ŚR09:00-14:00
CZ09:00-14:00
PT09:00-14:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
7 dni help 84 677 32 17
Godziny otwarcia:
PN08:30-18:00
WT08:30-15:00,16:00-17:00
ŚR08:30-15:00
CZ10:00-15:00
PT08:30-15:00
Poradnia proktologiczna
Proktolog
7 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN12:00-18:00
WTnieczynne
ŚR09:00-13:00
CZnieczynne
PT09:00-13:05
Poradnia psychologiczna
Psycholog
42 dni help 84 677 38 29
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:05
WT08:00-18:00
ŚR08:00-17:15
CZ08:00-18:00
PT08:00-15:00
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
7 dni help 84 677 32 18
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
446 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN10:25-18:00
WT07:25-15:00
ŚR07:25-15:00
CZ07:25-15:00
PT07:25-15:00
Poradnia urologiczna
Urolog
183 dni help 84 677 32 18, 6773219
Godziny otwarcia:
PN09:00-15:00
WT09:00-15:00
ŚR09:00-18:00
CZ09:00-15:00
PT09:00-15:00
Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji kardiologicznej) 7 dni help 84 677 34 30
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 571 dni help 84 677 35 70
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 642 dni help 84 677 30 60
Stacja dializ 1 dzień help 84 677 31 20
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
499 dni help 846773218, 6773219
Godziny otwarcia:
PN11:30-14:35,15:00-18:00
WT07:30-18:00
ŚR08:00-14:00
CZ07:30-15:00
PT08:00-15:05
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologii Dziecięcej
301 dni help 84 677 33 18
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
7 dni help 84 677 33 18
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-18:00
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego
7 dni help 84 677 33 18
Godziny otwarcia:
PN07:30-08:30,10:45-12:15,13:00-13:30,14:00-15:00
WT07:30-08:30,11:15-12:15,14:00-15:00
ŚR07:30-08:30,10:15-11:45,14:00-15:00
CZ11:15-12:15,14:00-15:00
PT07:30-08:30,10:45-12:15,14:00-15:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
7 dni help 846773218, 6773219
Godziny otwarcia:
PN08:30-15:00
WT07:35-15:00
ŚR07:35-15:00
CZ07:35-17:00
PT08:30-15:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
49 dni help 84 677 38 20
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00,15:00-17:15
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-16:15
PT08:00-12:45,15:00-20:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
21 dni help 084 677 3820 (21)
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:30
WT08:00-15:00
ŚR08:00-13:00,15:00-20:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00,15:30-17:00
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 7 dni help 84 677 34 30
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 8 dni help 84 677 37 00
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 8 dni help 84 677 37 00
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
26 dni help 84 677 33 50
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej 1 dzień help 84 677 31 20
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia Lekarza POZ
84 677 32 18, 84 677 32 19
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
84 677 32 18
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dodaj opinię
5/5
Bardzo polecam dział rechabilitacyjny w Szpitalu im. Papieża Jana Pawła II w Zamoścu. Profesjonalny sprzęd. Sympatyczna kadra pracownicza,przyjemna i miła atmosfera. Bardzo dokładnie wykonywane poszczególne zabiegi i ćwiczenia. Komfortowa sala słóżąca do gimnastyki. Termin godzin dostosowany do potrzeb i prośby pacjęta.
5/5
Bardzo polecam dr Marka Maciejewskiego endokrynologa pracującego w Szpitalu Jana Pawła w Zamościu.Wspaniały człowiek i oddany lekarz.Dziękuję.

Adres:

Aleje Jana Pawła 10, Zamość

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń