SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego

Pomorska 251
Łódź-Widzew
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
179 dni help 42 201 42 48
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 1394 dni help 42 201 42 50
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 1822 dni help 42 201 42 50
Koronarografia 1 dzień help 42 201 43 60
Koronarografia 1 dzień help 42 201 42 60
Koronarografia 12 dni help 42 201 42 54
Oddział alergologiczny 2 dni help 42 675 73 38
Oddział chirurgiczny ogólny 68 dni help 42 201 43 72
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 204 dni help 42 201 42 50
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci 183 dni help 42 201 42 50
Oddział chorób wewnętrznych 116 dni help 42 201 43 80
Oddział diabetologiczny 81 dni help 42 201 43 40
Oddział endokrynologiczny 85 dni help 42 201 44 20
Oddział kardiochirurgiczny 19 dni help 42 201 44 60
Oddział kardiologiczny 12 dni help 42 201 42 54
Oddział kardiologiczny 18 dni help 42 201 43 60
Oddział kardiologiczny 19 dni help 42 201 42 60
Oddział leczenia jednego dnia
Oddział Kliniczny Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej - Zespół Chirurgii Jednego Dnia
41 dni help 42 675 74 74
Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
Oddział Kliniczny Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej - Zespół Chirurgii Jednego Dnia dla dzieci
39 dni help 42 675 75 00
Oddział nefrologiczny 26 dni help 42 201 44 00
Oddział rehabilitacyjny 631 dni help 42 201 44 40
Oddział rehabilitacyjny dla dzieci 19 dni help 42 201 44 40
Poradnia alergologiczna
Alergolog
146 dni help 42 675 73 38
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-15:35
ŚR08:00-15:35
CZ08:00-15:35
PT08:00-18:00
Poradnia chirurgii ogólnej 17 dni help 42 201 42 40
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ13:00-19:00
PT07:30-13:30
Poradnia chirurgii stomatologicznej
Chirurg stomatolog
3 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-14:00
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej 10 dni help 42 675 74 74
Poradnia chorób metabolicznych 42 dni help 42 675 74 71
Godziny otwarcia:
PN14:00-14:30
WT09:00-15:00
ŚR12:00-18:00
CZ09:00-14:30
PT08:00-15:00
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
10 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WTnieczynne
ŚR08:30-12:30
CZ08:00-12:30
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
108 dni help 42 201 46 46
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:30
WT08:00-19:00
ŚR08:00-19:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Poradnia genetyczna
Genetyk
192 dni help 42 272 53 53
Godziny otwarcia:
PN08:30-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-16:00
CZ08:00-18:00
PT08:30-15:30
Poradnia immunologiczna
Immunolog
341 dni help 42 675 73 38
Godziny rejestracji:
PNnieczynne
WT08:00-14:00
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT08:00-14:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-13:30
WT08:00-14:00
ŚR07:00-12:00
CZ15:00-19:00
PT08:00-15:35
Poradnia kardiochirurgiczna 80 dni help 42 201 42 54
Godziny otwarcia:
PN07:30-17:30
WT08:00-18:00
ŚR08:00-19:00
CZ08:00-19:00
PT08:00-14:30
Poradnia medycyny sportowej
Lekarz sportowy
7 dni help 42 675 74 71
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-09:00,11:00-14:00
CZ08:00-15:00
PT09:00-11:00,13:00-18:00
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
276 dni help 42 201 42 40
Godziny otwarcia:
PN08:00-19:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-19:00
CZ08:00-16:30
PT08:00-15:30
Poradnia ortodontyczna
Ortodonta
4 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:30
ŚR08:00-18:30
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Poradnia osteoporozy 284 dni help 42 201 42 40
Godziny otwarcia:
PN09:30-11:00
WT07:30-16:00
ŚR07:30-16:00
CZ15:00-19:00
PT07:30-15:00
Poradnia periodontologiczna 17 dni help 42 675 74 74
Poradnia preluksacyjna 24 dni help 42 201 42 40
Poradnia protetyki stomatologicznej
Protetyk
4 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-16:00
Poradnia protetyki stomatologicznej
Protetyk
4 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN08:00-19:30
WT08:00-20:00
ŚR08:00-19:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-20:00
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
38 dni help 42 201 42 40
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
164 dni help 42 201 41 76
Godziny rejestracji:
PN07:30-15:00
WT07:30-15:00
ŚR12:00-18:00
CZ07:30-15:00
PT07:30-15:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-15:00
WT07:30-15:00
ŚR12:00-18:30
CZ07:30-15:00
PT07:30-15:00
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
25 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN08:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-19:00
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
18 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN07:30-20:00
WT07:30-20:00
ŚR07:30-20:00
CZ07:30-20:00
PT07:30-20:00
SO07:30-13:30
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
18 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN08:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-20:00
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
17 dni help 42 675 74 47
Godziny otwarcia:
PN08:00-20:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-19:00
PT08:00-18:00
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
17 dni help 42 675 74 74
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:30
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Stomatolog
17 dni help 42 675 75 23
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Poradnia transplantologiczna 2 dni help 42 675 73 38
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:00
WT14:00-18:00
ŚR08:00-12:00
CZ15:30-16:30
PTnieczynne
Pracownia endoskopii
Endoskopia
38 dni help 42 201 43 70
Godziny otwarcia:
PN08:00-16:00
WT08:00-18:30
ŚR08:00-16:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-15:00
Stacja dializ 1 dzień help 42 201 44 28
Godziny otwarcia:
PN08:00-23:00
WT08:00-23:00
ŚR08:00-23:00
CZ08:00-23:00
PT08:00-23:00
SO08:00-23:00
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
499 dni help 42 201 41 76
Godziny otwarcia:
PN07:30-16:30
WT08:00-18:00
ŚR07:30-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-15:30
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności
109 dni help 42 201 41 76
Godziny otwarcia:
PN11:30-18:30
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ08:30-15:30
PT08:30-13:30
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
193 dni help 42 201 42 54
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-17:00
ŚR07:30-18:30
CZ08:00-19:00
PT08:00-15:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci
260 dni help 42 201 42 40
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dorosłych
280 dni help 42 201 42 40
Godziny otwarcia:
PN08:00-11:30,14:00-18:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-11:00,15:00-18:00
PT08:00-15:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
59 dni help 42 201 42 04
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
54 dni help 42 201 42 04
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 14 dni help 42 201 42 60
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 16 dni help 42 201 42 54
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
303 dni help 42 201 44 40
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej 3 dni help 42 201 44 22

Opinie o SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego

Dodaj opinię
4/5
Moja czteroletnia córka leczy się tu u alergologa. Pani doktor jest bardzo miła i konkretna.... Nie to co inne przychodnie, gdzie nawet łaskę robią, żeby zrobić dziecku testy alergiczne. Tu idziesz i masz to od ręki.... Polecam
1/5
Masakra dodzwonić się do chirurgii jest niemożliwe.odrzucają połączenie.szok ale to Polska medycyna
1/5
pani z Działu (pracownia) fizjoterapii , bardzo niemiła , wszystkowiedząca, odkłada słuchawke w trakcie rozmowy- chamska prostaczka.
5/5
W poradni osteoporozy byłem bardzo szybko przyjęty Badania zrobiłem w ciągu jednego dnia, na wyniki musiałem poczekać trochę dłużej Jestem zadowolony, wyniki w normie
1/5
Pani imunolog wcale mi nie pomogła.Od Łodzi mieszkam 100 km a badania podstawowe mogłabym je zrobić na miejscu,tanie.Nie słucha co pacjent chce przekazać,jest najmądrzejsza.Odsyła do lekarzy innych specjalności.Szkoda moich pieniędzy na dojazdy.Nie polecam.
1/5
Lekarka z izby przyjęć (diabetolog) traktuje pacjenta przywiezionego karetką jak intruza. Odnosi się lekceważąco, w karcie wypisu wpisuje nieprawdę, robi łaskę, że odpowie pacjentowi.
1/5
ORTODONCJA DZIECIĘCA -ŻENADA,szkoda dzwonić,pani w rejestracji powinna uprzedzać o tym ,że jest to tylko wizyta poglądowa dla studentów,a okres oczekiwania na ruchomy aparat ortodontyczny to 3-4 lata ! I to tu gdzie stomatologia i ortodoncja powinna być na najwyższym poziomie.Straciłam czas,dziecko nie poszło do szkoły,ja do pracy żeby się o tym dowiedzieć! A Pani w rejestracji powinna to mi na wstępie powiedzieć.
5/5
Dostałam dzisiaj, tj. 5 września skierowanie na rezonans przewodów żółciowych w trybie pilnym. Zadzwoniłam,żeby zapytać. Bardzo miła Pani udzieliła mi rzetelnej odpowiedzi, termin oczekiwania 4 tygodnie. Jestem z Rudy Śląskiej, w okolicach mego miasta najbliższy termin rezonansu przewodów żółciowych na cito koniec marca. Miesiąc temu dostałam skierowanie na rezonans głowy na cito, u nas termin oczekiwania również koniec marca, a w Staszowie 3 tygodnie. Ta sama sytuacja z specjalistami, dostałam skierowanie do gastrologa, u nas termin na kwiecień, w Kędzierzynie Koźlu na koniec listopada. Jak wygląda nasza służba zdrowia na Śląsku, masakra, nic dodać, nic ująć. Poza Śląskiem krótkie terminy, a u nas.... Takiej uprzejmości i cierpliwości u nas na Śląsku niejedna w rejestracji mogłaby się nauczyć od tej Pani.
4/5
Dziś umówiliśmy wizytę na usg bioderek ,dziecko ma tydzień a badanie trzeba wykonać między 4-6 tygodniem , otrzymaliśmy termin na 29.10 . Pani przez telefon cierpliwie poinformowała co potrzeba do badania i jak na nie trafić .
3/5
Przychodnia Preluksacyjna:Budynek A wejście B poziom 0 :Najpierw trzeba się udać do rejestracji pózniej długim korytarzem
pokój 139 Dużo ludzi na badaniu bioderek ,więc trzeba się uzbroić w cierpliwość ,z godzinkę zeszło z oczekiwaniem choć samo usg raz dwa ,panowie wykonujacy zdjęcie rzetelnie informują co i jak . Za 6 tygodni powtórka .PS :Kompletny brak miejsca dla matki karmiącej oraz do przewijania bobaska :/
5/5
Moja Mamusia miala operacje na kardiochirurgii. Lekarz p. Anna Marcinkiewicz jest lekarzem z powolania.
Naprawde interesuje sie chorymi, jest uorzejma i kompetentna. Oby jak najwiecej takich lekarzy. Caly personel zasluguje na pochwale .Dziekuje za opieke nad moja Kochana Mamusia.
1/5
Cały dzień staram dodzwonić się do poradni osteoporozy aby dowiedzieć się jakie są terminy wizyt. Gdyby nie chora stopa pojechałabym osobiście.Telefon albo zajęty albo nikt nie odbiera. Polska tzw. "służba zdrowia"
Dodaj opinię

Adres:

Pomorska 251, Łódź-Widzew

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: