SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Północna 42
Łódź
Świadczenia specjalistyczneKolejkaNumer telefonuInne ośrodki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 452 dni42 634 12 25
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 611 dni42 634 12 25
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
151 dni42 634 14 25
Godziny rejestracji:
PN07:30-18:35
WT07:30-18:35
ŚR07:30-18:35
CZ07:30-18:35
PT07:30-18:35
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:35
WT10:25-18:00
ŚR08:00-15:35
CZ10:25-18:00
PT08:00-15:35
Gastroskopia
Endoskopia
35 dni42 634 14 47
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-16:00
WT07:00-14:35
ŚR07:00-16:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-15:30
Kolonoskopia
Endoskopia
59 dni42 634 14 47
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-16:00
WT07:00-14:35
ŚR07:00-16:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-15:30
Koronarografia 45 dni42 634 11 72
Mammografia
Pracownia Mammografii
42 634 11 83
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-15:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-15:00
Oddział chirurgiczny ogólny 787 dni42 634 11 67
Oddział chirurgii naczyniowej 38 dni42 634 11 67
Oddział chirurgii onkologicznej 2 dni42 634 14 88
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 1089 dni42 634 12 25
Oddział chorób wewnętrznych 10 dni42 634 11 72
Oddział kardiologiczny 45 dni42 634 11 72
Oddział okulistyczny 10 dni42 634 13 81
Oddział otorynolaryngologiczny 264 dni42 634 13 81
Oddział położniczo-ginekologiczny 59 dni42 634 13 93
Oddział urologiczny 63 dni42 634 15 20
Operacje jaskry 10 dni42 634 13 81
Operacje jaskry z zaćmą 10 dni42 634 13 81
Operacje palucha koślawego 1524 dni42 634 12 25
Operacje przepukliny pachwinowej 73 dni42 634 11 67
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej 787 dni42 634 11 67
Poradnia chirurgii ogólnej
Chirurg
107 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN08:00-14:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Godziny przyjęć:
PN09:00-14:00
WT14:00-18:00
ŚR14:30-15:30
CZnieczynne
PT09:00-14:00
Poradnia chorób naczyń
Angiolog
198 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN07:00-14:35
WT07:00-14:35
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-14:35
PT07:00-14:35
Godziny przyjęć:
PN09:00-15:00
WT12:00-18:00
ŚR09:00-15:00
CZ09:00-15:00
PTnieczynne
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
11 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN08:30-13:00
WT08:30-13:00
ŚR13:00-18:00
CZ08:30-13:00
PT08:30-13:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR08:30-13:00
CZ08:30-13:00
PTnieczynne
Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
Poradnia Osteoporozy
95 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN10:00-14:00
WTnieczynne
ŚR08:00-18:00
CZnieczynne
PT07:30-11:30
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-12:00
PTnieczynne
Poradnia gastroenterologiczna
Gastrolog
83 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN10:25-18:00
WT08:25-16:00
ŚR08:00-16:00
CZnieczynne
PT08:25-16:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚR12:00-18:00
CZ09:00-13:00
PT08:00-13:00
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
80 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN14:00-20:00
WT07:00-14:35
ŚR14:00-20:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PN14:00-18:00
WT08:00-12:00
ŚR14:30-18:30
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia neurologiczna
Neurolog
156 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN07:25-15:00
WT07:25-15:00
ŚR10:25-18:00
CZ07:00-14:35
PT07:00-14:35
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:30
WT08:00-13:30
ŚR12:30-17:30
CZ08:00-15:30
PTnieczynne
Poradnia okulistyczna
Okulista
61 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:00-14:35
CZ07:30-11:30
PT10:25-18:00
Godziny przyjęć:
PN10:00-18:00
WT08:00-12:00
ŚR09:00-12:30
CZ09:00-12:00
PT08:00-14:30
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
38 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN10:25-18:00
WT07:00-14:35
ŚR07:00-14:35
CZ07:00-14:35
PT07:00-14:35
Godziny przyjęć:
PN08:00-10:00
WT14:00-18:00
ŚR14:00-18:00
CZnieczynne
PT08:30-12:30
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
42 dni42 634 13 41
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚR11:00-18:00
CZ09:00-14:00
PT09:00-14:00
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
171 dni42 634 12 25
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT08:00-12:00
ŚR14:00-18:00
CZ12:00-16:00
PTnieczynne
Poradnia urologiczna
Urolog
114 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN09:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR10:25-18:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN14:00-18:00
WT08:30-11:30
ŚR08:30-12:30
CZ08:30-12:30
PTnieczynne
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
41 dni42 634 11 45
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-17:30
PT07:30-17:30
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 19 dni42 634 12 25
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
254 dni42 634 12 25
Godziny otwarcia:
PN08:30-13:00
WT12:00-18:00
ŚR08:30-14:00
CZ08:30-14:00
PT08:30-10:30
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
128 dni42 634 12 25
Godziny rejestracji:
PN08:00-12:00
WT08:00-12:00
ŚR08:00-14:00
CZ12:00-18:00
PT08:00-14:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:00
WT08:00-12:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-09:00,12:30-18:00
PT08:00-14:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologii Klinicznej
10 dni42 634 12 25
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00,09:00-15:00
WT09:00-17:00
ŚR08:00-18:00,09:00-18:00
CZ09:00-15:35,09:00-14:30,09:00-14:00
PT09:00-15:00,09:00-14:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
114 dni42 634 12 25
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT12:00-18:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
61 dni42 634 11 83
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 45 dni42 634 11 72
Zabiegi na przegrodzie nosowej 264 dni42 634 13 81
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 10 dni42 634 13 81
Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy42 634 11 00
Godziny otwarcia:
PN00:00-24:00
WT00:00-24:00
ŚR00:00-24:00
CZ00:00-24:00
PT00:00-24:00
SO00:00-24:00
ND00:00-24:00
Podstawowa Opieka ZdrowotnaNumer telefonuInne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
42 634 11 24
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
42 634 11 00
Godziny rejestracji:
PN07:00-19:00
WT07:00-19:00
ŚR07:00-19:00
CZ07:00-19:00
PT07:00-19:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia (Gabinet) Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
42 634 11 24
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Dodaj opinię
1/5
dziś miałam pierwsza wizytę u dr NOWAKA . nie polecam , jest nie uprzyjmy , na pytania o podstawowe sprawy odpowiada w sposób złośliwy . zamiast powiedziec cokolwiek wręczyl skierowanie do szpitala i nawet nie powiedzial czy cos jest z płodem nie tak , dodam ze na wizycie mialam juz czesc badan na które nawet nie spojrzał
5/5
Leczę się w tym szpitalu od 2013 roku na onkologii , super lekarze ,nie mam żadnych zastrzeżeń , mam robione badania na innych oddziałach i też ok , wszyscy bardzo sympatyczni i mili. Polecam
1/5
Dodzwonić się do tej poradni to koszmar!!! Tel non-stop zajęty.
4/5
Jeżeli chodzi o poradnię to dodzwonienie się jest koszmarem. nie lepiej jest na miejscu.
Chodzę z córeczką do alergologa. Dr Chmielewski jak na razie super. dokładny, rzetelny i z bardzo fajnym podejściem do dzieci.
4/5
Chciałem podzielić się opinią o szpitalu na Północnej a dokładnie Okulistyka
Panie w izbie przyjęć nie sympatyczne wydzierają się na pacjentów jak gdyby miały przed sobą śmieci a nie ludzi, opieka pielęgniarek średnia mogło by być lepiej.
Byłem zoperować zaćmę i przyznam że profesjonalne podejście do pacjenta.
Zabieg jak najbardziej udany, pod tym względem polecam Oddział Okulistyki
5/5
Pierwszy raz dzisiaj zarejestrowałam się w tej poradni i zaskoczona byłam, ponieważ połączyłam się natychmiast nie czekając. Trafiłam też na bardzo miłego pana. Dodam, że wykonałam już dzisiaj wiele telefonów i albo nikt nie odbiera, albo brak terminów.
2/5
Umówiłem pierwsza wizytę. Pani w rejestracji potwierdziła, że czas oczekiwania jest krótki bo około 30 dni. Ucieszyłem się bo jest to zgonie z tym co pokazujecie na stronie swiatprzychodni.pl i myślałem, że szybko się wyleczę.

Niestety moje zadowolenie szybko się skończyło bo Pani z rejestracji, po chwili, poinformowała mnie, że kolejna wizyta nie będzie za kolejne 30 dni tylko za pół roku! Czas 30 dni dotyczy tylko pierwszych wizyt!!!

Wg mnie jest to oszukiwanie pacjentów!!! Miałem nadzieję, że po trzech wizytach zakończę kurację więc teraz wychodzi na to, że w tej placówce potrwa to półtora roku...
1/5
Wizyta w poradni gastrologicznej, po leczeniu nadżerek w przewodzie pokarmowym i żołądku, przyjmuje dr specjalizujący się w chirurgii ogólnej i naczyniowej. Przeczytał kartę informacyjną ze szpitala. Po czym stwierdził, że jeżeli dolegliwości mi ustąpiły i wybrałem leki (koszt 300zł ) to powinno być dobrze. Nie zlecił mi żadnego dodatkowego badania kontrolnego pod kątem mojego leczenia, skąd ma wiedzieć czy wszystko jest już w porządku, skąd ma wiedzieć czy nadżerki się wygoiły ???
Po tym że wybrałem leki i nie mam żadnych objawów??? Wizyta trwała 5min.
Wpisał zaświadczenie że jestem zdolny do pracy - ok ale skąd wie, wszystko jest już w porządku???
NIE POLECAM - pacjent przyszedł, pacjent wyszedł, kasa z NFZ za wizytę poszła i dziękujemy. Jak nie boli to jesteś zdrowy - bez komentarza.
2/5
Od ponad roku i trzech teleporadach nie mogę odbyć wizyty u lekarza ginekologa. Zbliża się wizyta osobista po teleporadzie a ja znowu dostaję informację, że znowu teleporada.
Dodaj opinię

Adres:

Północna 42, Łódź Bałuty

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa:

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na mapie
Widok z ulicy SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych