SPZOZ

Zgodnie z informacjami podawanymi przez NFZ placówka zawiesiła udzielanie świadczeń:
  • świadczenia w zakresie logopedii (od 26-11-2020),
  • choroby wewnętrzne - hospitalizacja (od 27-10-2020),
  • reumatologia - hospitalizacja (od 23-10-2020),
  • chirurgia ogólna - hospitalizacja (od 30-10-2020),
  • pediatria - hospitalizacja (od 19-03-2021),
  • położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (od 19-03-2021).
Szpitalna 3
Radziejów
Świadczenia specjalistyczneKolejkaNumer telefonuInne ośrodki
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
126 dni54 285 62 61
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:35
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-14:35
PT07:00-14:35
SO07:00-14:45
Gastroskopia
Endoskopia
10 dni54 285 62 90
Godziny otwarcia:
PN07:30-08:30
WT08:00-09:00,15:30-19:30
ŚR08:00-09:00,15:00-17:00
CZ08:00-12:00,15:00-19:00
PT07:30-08:30,15:00-16:00
Kolonoskopia
Endoskopia
90 dni54 285 62 90
Godziny otwarcia:
PN07:30-08:30
WT08:00-09:00,15:30-19:30
ŚR08:00-09:00,15:00-17:00
CZ08:00-12:00,15:00-19:00
PT07:30-08:30,15:00-16:00
Mammografia
Pracownia Mammograficzna
54 285 62 90
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-13:00
ŚR14:00-18:00
CZ12:00-14:00
PTnieczynne
SO10:00-12:00
Oddział chirurgiczny ogólny 3 dni54 285 62 89
Oddział chorób wewnętrznych 0 dni54 285 62 21
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 0 dni54 285 63 11
Oddział pediatryczny 0 dni54 285 62 29
Oddział położniczo-ginekologiczny 0 dni54 285 62 04
Oddział reumatologiczny 61 dni54 285 63 29
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu 0 dni54 285 63 11
Poradnia alergologiczna
Alergolog
0 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:00-08:00
ŚR10:00-14:00
CZ08:00-09:00
PT11:00-15:00
Poradnia chirurgii ogólnej
Chirurg
0 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN07:30-16:00
WT07:30-16:00
ŚR07:30-16:00
CZ07:30-16:00
PT07:30-16:00
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Chirurg
11 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN14:30-18:30
WTnieczynne
ŚR14:30-18:30
CZnieczynne
PTnieczynne
SO08:00-12:00
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
81 dni54 285 63 36
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WTnieczynne
ŚR15:00-19:00
CZ13:00-15:00
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
83 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT09:00-13:00
ŚR09:00-13:00
CZ14:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
0 dni54 285 62 39
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT08:00-12:00
ŚRnieczynne
CZ08:00-12:00
PTnieczynne
SO12:00-16:00
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
Pulmonolog
0 dni54 285 62 39
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT12:00-16:00
ŚRnieczynne
CZ12:00-16:00
PTnieczynne
SO08:00-12:00
Poradnia leczenia bólu 14 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:00
WTnieczynne
ŚR10:00-14:00
CZnieczynne
PT14:00-18:00
Poradnia logopedyczna
Logopeda
1 dzień54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN16:20-20:20
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT16:00-20:00
SO08:00-13:00
Poradnia neonatologiczna 0 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN11:00-15:00
WT11:00-15:00
ŚRnieczynne
CZ11:00-15:00
PTnieczynne
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
55 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚR09:00-17:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia neurologiczna
Neurolog
145 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT14:00-18:00
ŚR10:00-14:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia okulistyczna
Okulista
111 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN09:00-15:00
WT09:00-15:00
ŚR09:00-15:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
42 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ07:00-13:00
PT15:00-18:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
11 dni54 285 62 40
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT07:30-18:00
ŚR08:00-13:00
CZ07:30-15:00
PTnieczynne
Poradnia preluksacyjna 5 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN16:00-20:00
WT15:30-16:30
ŚR16:00-20:00
CZnieczynne
PT19:30-20:30
SO08:00-12:00
Poradnia psychologiczna
Psycholog
40 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN12:30-16:30
WT14:00-18:00
ŚR14:30-18:30
CZ15:00-19:00
PT11:30-14:30
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
62 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚR12:00-15:00
CZ13:00-19:30
PTnieczynne
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
49 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN14:00-15:00
WT08:00-12:00
ŚR14:00-15:00
CZ08:00-12:00,15:00-19:00
PT15:00-19:00
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
144 dni54 285 62 97
Godziny otwarcia:
PN07:00-13:00
WTnieczynne
ŚR07:00-13:00
CZ13:15-19:15
PT11:45-17:45
SO08:00-14:00
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 0 dni54 285 63 16
Godziny otwarcia:
PN10:00-17:00
WT10:00-17:00
ŚR10:00-18:00
CZ10:00-16:00
PT10:00-16:00
Poradnia urologiczna
Urolog
32 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN15:30-19:30
WT16:00-20:00
ŚR15:30-20:00
CZnieczynne
PT09:00-13:00
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
5 dni54 285 63 36
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT15:00-22:00
ŚR15:00-22:00
CZ08:00-22:00
PTnieczynne
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 712 dni54 285 62 28
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
5 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN16:00-20:00
WTnieczynne
ŚR08:00-13:00
CZ16:00-20:00
PTnieczynne
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
66 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN15:00-19:00
WT13:30-19:00
ŚRnieczynne
CZ08:00-14:00
PT09:00-12:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
17 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT15:30-19:30
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT15:30-19:30
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4 dni54 285 62 18
Godziny otwarcia:
PN15:30-19:30
WT16:30-20:30
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT15:30-19:30
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
0 dni54 285 62 90
Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy54 285 62 30
Podstawowa Opieka ZdrowotnaNumer telefonuInne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Gabinet Lekarza POZ
54 285 62 49
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Gabinet Pielęgniarki i Połoznej Środowiskowej
54 285 62 49
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
54 285 62 49
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o SPZOZ

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Szpitalna 3, Radziejów

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń
SPZOZ na mapie
Zdjęcie budynku SPZOZ