Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poznańska 97
Inowrocław
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
39 dni help 52 354 54 41
Godziny otwarcia:
PN07:00-16:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-16:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-16:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 734 dni help 52 354 55 28
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 2666 dni help 52 354 55 28
Gastroskopia
Endoskopia
31 dni help 52 354 53 44
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:30
WT07:00-18:00
ŚR07:00-14:30
CZ07:00-13:00
PT07:00-14:30
Hospicjum domowe 52 354 55 79
Godziny otwarcia:
PN00:00-24:00
WT00:00-24:00
ŚR00:00-24:00
CZ00:00-24:00
PT00:00-24:00
SO00:00-24:00
ND00:00-24:00
Kolonoskopia
Endoskopia
248 dni help 52 354 53 44
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:30
WT07:00-18:00
ŚR07:00-14:30
CZ07:00-13:00
PT07:00-14:30
Koronarografia 117 dni help 52 354 55 30
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 207 dni help 52 325 25 88
Mammografia
Pracownia Rentgenowska i Mammograficzna
52 354 54 25
Godziny otwarcia:
PN10:00-18:00
WT10:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ10:00-18:00
PT10:00-18:00
Oddział chirurgiczny ogólny 61 dni help 52 354 52 56
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 267 dni help 52 354 55 28
Oddział chorób wewnętrznych 130 dni help 52 354 55 40
Oddział kardiologiczny 89 dni help 52 354 55 30
Oddział neonatologiczny 0 dni help 52 354 52 21
Oddział neurologiczny 33 dni help 52 354 55 67
Oddział okulistyczny 361 dni help 52 354 55 83
Oddział otorynolaryngologiczny 347 dni help 52 354 55 84
Oddział położniczo-ginekologiczny 11 dni help 52 354 52 19
Oddział urologiczny 33 dni help 52 354 55 68
Operacje jaskry 189 dni help 52 354 55 83
Poradnia alergologiczna
Alergolog
146 dni help 52 354 55 44
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:30-08:30
ŚR07:30-08:30
CZ07:30-08:30
PT07:30-08:30
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
1 dzień help 52 354 55 44
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:30-08:30
ŚR07:30-08:30
CZ07:30-08:30
PT07:30-08:30
Poradnia chirurgii ogólnej 14 dni help 52 354 54 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-14:30
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-14:30
PT08:00-14:30
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci 5 dni help 52 354 54 65
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:30-14:30
ŚRnieczynne
CZ07:30-14:30
PTnieczynne
Poradnia chirurgii onkologicznej 194 dni help 52 354 54 93
Godziny otwarcia:
PN08:00-09:00,11:30-14:30,18:00-19:00
WT08:00-09:00,11:30-20:00
ŚR07:30-11:30,16:00-18:00
CZ11:00-12:00,14:00-18:00
PT07:00-09:00
Poradnia chirurgii stomatologicznej
Chirurg stomatolog
11 dni help 52 354 53 68
Godziny otwarcia:
PN09:00-15:00
WT12:00-18:00
ŚR09:00-15:00
CZ12:00-18:00
PT09:00-15:00
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
0 dni help 52 354 52 65
Godziny otwarcia:
PN07:30-13:00
WT07:30-13:00,14:00-18:00
ŚR07:30-13:00
CZ07:30-12:30
PT07:30-12:30
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
138 dni help 52 354 55 98
Godziny otwarcia:
PN15:05-19:05
WT10:00-14:30,15:00-20:00
ŚR12:00-14:30
CZ08:00-14:30
PTnieczynne
Poradnia gastroenterologiczna
Gastrolog
726 dni help 52 354 54 10
Godziny otwarcia:
PN08:30-10:30
WT14:30-18:00
ŚRnieczynne
CZ11:15-15:00
PTnieczynne
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
15 dni help 52 354 55 66
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR13:00-18:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Poradnia hematologiczna
Hematolog
123 dni help 52 354 55 44
Godziny otwarcia:
PN09:00-14:00
WT09:00-14:00
ŚR09:00-14:00
CZ12:00-13:00
PT09:00-14:00
Poradnia leczenia bólu 34 dni help 52 354 55 12
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚR07:30-15:30
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia medycyny paliatywnej 0 dni help 52 354 55 21
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:30
WT08:00-10:30
ŚR10:00-12:30
CZ15:30-18:00
PT10:00-12:30
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
175 dni help 52 354 55 98
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚR09:00-14:40
CZ13:00-20:00
PTnieczynne
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
354 dni help 52 354 55 04
Godziny otwarcia:
PN16:00-20:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ16:00-20:00
PTnieczynne
Poradnia neurologiczna
Neurolog
257 dni help 52 354 53 48
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-18:30
CZ07:30-14:30
PT07:40-14:30
Poradnia neurologiczna dla dzieci
Neurolog
132 dni help 52 354 53 48
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-18:30
CZ07:30-14:30
PT07:40-14:30
Poradnia okulistyczna
Okulista
468 dni help 52 354 53 09
Godziny otwarcia:
PN07:30-10:00,11:00-14:00
WT07:30-15:30
ŚR07:30-17:30
CZ07:30-18:00
PT07:30-14:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
12 dni help 52 354 54 10
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT10:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-12:00,14:00-18:00
PT11:00-15:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
0 dni help 52 354 52 23
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:00
WT12:00-14:00
ŚR12:00-14:00
CZ10:00-14:00
PT10:00-14:00
Poradnia psychologiczna
Psycholog
14 dni help 52 354 53 38
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-18:00
PT07:30-15:05
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
130 dni help 52 354 54 97
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
28 dni help 52 354 54 10
Godziny otwarcia:
PN15:00-19:00
WT07:30-13:30
ŚR07:30-13:30
CZ07:30-13:30
PT07:30-13:30
Poradnia urologiczna
Urolog
427 dni help 52 354 54 97
Godziny otwarcia:
PN07:30-12:30
WT07:30-13:00
ŚR07:30-12:30
CZ09:30-12:30,15:05-19:05
PT07:30-12:30
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
153 dni help 52 354 53 38
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:30
WT07:30-16:00
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-10:30,14:00-15:05
Pracownia endoskopii
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej
228 dni help 52 354 53 44
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:30
WT07:00-18:00
ŚR07:00-14:30
CZ07:00-13:00
PT07:00-14:30
Stacja dializ 0 dni help 52 354 53 82
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
601 dni help 52 354 55 98
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT11:00-15:00
ŚR08:30-12:30
CZ09:00-13:00
PTnieczynne
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
412 dni help 52 354 55 44
Godziny otwarcia:
PN13:00-16:00
WT10:30-17:30
ŚR11:30-17:30
CZ08:30-15:30
PT08:30-14:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
25 dni help 52 354 54 93
Godziny otwarcia:
PN07:30-11:30,14:00-18:00
WT07:00-11:00
ŚR11:30-12:30,18:00-21:00
CZ16:00-21:00
PTnieczynne
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna
258 dni help 52 354 55 04
Godziny otwarcia:
PN07:30-13:00,15:00-18:00
WT07:30-19:30
ŚR07:30-19:30
CZ08:00-14:00
PT07:30-13:30
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
19 dni help 52 354 56 37, 3545425
Godziny otwarcia:
PN08:00-22:00
WT08:00-22:00
ŚR08:00-22:00
CZ08:00-22:00
PT08:00-22:00
SO08:00-22:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
33 dni help 52 354 54 25
Godziny otwarcia:
PN07:30-14:30
WT07:30-14:30
ŚR07:30-14:30
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 31 dni help 52 354 55 30
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 119 dni help 52 354 55 83
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 56 dni help 52 354 55 83

Opinie o Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Dodaj opinię
1/5
nie polecam tego szpitala kobietom w ciąży przeżyłam tam dwa porody pierwszy wywolany za pózno wody zielone na siłe wypychane dziecko rodziłam 34 godziny od poczatku cos było nie tak,a Pani położna zamiast mi pomagać grała w pasjansa dopiero jak wody zielone mi odeszły poprosiła lekarza. drugi poród nie lepszy rodziłam 7 godzin przez 6 było ok Pani położna pomagała przy bólach,ale dramat zaczął się gdy już nie dawałam rady i chciałam cc zaczełam przeć gdy miałam rozwarcie na 5 cm kazała mi nie udawać bo to "jeszcze nie czas na parcie" zaczoł sie koszmar wezwanie wszystkich lekarzy którzy nie wiedzieli co robić dr.Panecka
1/5
dr.Panecka która tylko umie odbierać poród przez kleszcze i które chciała założyć dzięki Bogu do tego nie doszło dr. Zabłocka stojąca i nie wie co robić, inne położne rozciągające mnie i inne wypychające dziecko!!! dziecko zabrane do reanimacji ja przez 30 min nie wiedziałam czy żyje czy nie bo nikt nie był tak uprzejmy mnie poinformować!! koszmar dziecko urodziło sie prawie 5 kilowe z ciężką zamartwica z 3 punktami i wyladowało w szpitali im.Biziela w Bydoszczy po reanimacji itd bo Panie nie umiały sie wkuć gdzie po przyjezdzie Pani z Bydgodzczy zrobiła to za ppierwszym razem!!! żal co za ludzie tam pracuja nie polecam!!! jeżeli nie chciecie przechodzić takiego koszmaru jedzcie do innego szpitala. PORÓD POWINNIEN BYĆ PIĘKNYM PRZEŻYĆIEM TAM TAKIEGO NIE DOZNACIE TRAŁMA NA CAŁEŻYCIE POZOSTANIE!! pozdrawiam
1/5
wykańczalnia ludzi gwiazdka za dużo
2/5
Rodzilam w tym szpitalu trzy razy.Pierwszy porod dosc szybki,jednak polozna bardzo niesympatyczna w momecie braku sil i mometami zdarzylo mi sie krzyczec,kazala mi sie zamknac !Niestety ta sama polozna odbierala moj 3 porod,tutaj komentarz byl taki ,ze lepiej zebym urodzila przed 7,bo ona idzie do domu.A jesli chodzi o 2 porod, to trafilismy na polozna troszke starsza i z pozoru malo sympatyczna,ale bardzo konkretna i tylko tej pani naleza sie podziekowania.
5/5
ja rodziłam w tym szpitalu 2 razy , zawsze trafiałam na miłe położne , a i sympatyczna i miła też byłam więc od czego tu zależy : bądź człowieku mądry. za każdym razem rodziłam 2-3h , mimo iż jestem szczupła filigranowa. być może moja zasługa że zawsze lubiłam sport (aerobic , bieganie siłownia itp.). fakt w 1-ej ciąży przytzyłam ponad 20kg , ale w 2-ej już tylko koło 13kg , więc może to też ma swoje przełożenie. dostałam pomoc w postaci zastrzyku aby było szybciej... zszyta też byłam b. dobrze (2 x przez P. Dr Panecką) , nic złego na ten szpital i moje porody powiedzieć nie mogę....
1/5
Izba przyjęć. Zaangażowanie lekarzy porażka. 4 godziny czekania na konsultacje. Lekarz dyżurujący nie ma czasu zejsc do pacjentów.
1/5
Szpitalu w Inowroclawiu musialam czekac za karetka 3godziny .od rana nic nie jadlam . Czekalam z wysokim cisnieniem A pani wpunkcie informaatycznym ktura miala dyzur powiedziala ze mam isc na pieszo albo sobie zamuwic taksuwkc Byla bardzo opryskliwa i sie na mnie bardzo wydzierala Bylo to 12.04 . 2018r.

1/5
Zarazili dziadka sepsa i w dwa dni zmarl... najgorszy szpital na swiecie
1/5
Zróbcie wreszcie porządek z firmą ochrony bo ich zachowanie jest
skandaliczne komentuja wszystko i wszystkich dookoła nie zważając na chorych i ich bliskich.A kulturze i braku wychowania tych panów nie wspomnę. Czy dyrekcja szpitala tego nie widzi???
5/5
ODDZIAŁ Dziecięcy Dziękuję bardzo za życzliwość i dużo serca szybkie i skuteczne leczenie Naszego Syna. Pozdrawiamy
serdecznie.
1/5
Trudno to nawet nazwać..rzeźnia lub wykańczalnia może..obie pasują! Trafiłem na osławiony już SOR . po 20 kwietnia br..i wcale się nie zawiodłem! Personel..naigrywał sie z chorej kobiety ,inną molestowano o powód wezwania karetki itd! Mnie podłączono po czasie do monitora ale po zrobieniu ekg juz ponownie nie podłaczono co powinno być oczywiste w w/w przypadku.Kiedy sam załozyłem pulsometr na palec aby choć samemu śledzić postępy ratowników w umiarawianiu mnie miły ratownik kazał mi go zdjąć ..bo ponoć przeszkadzał..zapewne im w spaniu bo przez 3 godz. nikt sie nie pojawił( odniosłem wrażenie , że jestem w czytelni a nie na SOR..taka cisza wymagana!) Na koniec w wypisie przeczytałem ,że byłem osłuchiwany i badany...przysięgam, że oprocz pomiaru ciś. i badaniu ekg..nikt więcej mnie nie dotknął.Cieszę się , że uszedłem z życiem i jeśli tylko znow mnie to dopadnie..do Bydgoszczy lub Radziejowa postaram sie dotrzeć byle nie tam! A propos...jedna gwiazdka to o wiele za duzo...cos w (-) powinno być!
1/5
SOR - CHirurgia coś strasznego lekarze bardzo obojętnie traktują pacjęta, celowo wydłużają pobyt chorego, wpisują badania których nie wykonują poto by NFZ OBCIĄŻYĆ kosztami.
1/5
Nie dziwię się że ten szpital ma takie opinie.Pierwszy na przyjęciu Sor 3h czekania a lekarze sobie kawkę popijaja.Chirurgia dramat.Ranę przecinają i mieszają paluchem w niej bez znieczulenia.To tylko jeden przypadek a mam ich sporo.Nie polecam!!!!
Dodaj opinię

Adres:

Poznańska 97, Inowrocław

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: