Wielospecjalistyczny Szpital -SPZOZ w Zgorzelcu

Lubańska 11-12
Zgorzelec
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Ambulatoryjna stacja dializ 0 dni help 571 334 996
Godziny rejestracji:
PN07:00-23:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-23:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-23:00
SO07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-23:00
WT07:00-23:00
ŚR07:00-23:00
CZ07:00-23:00
PT07:00-23:00
SO07:00-23:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 719 dni help 571 334 946
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 1189 dni help 571 334 946
Koronarografia 99 dni help 571 334 951
Leczenie stwardnienia rozsianego 9 dni help 571 334 894
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 0 dni help 571 334 979
Mammografia
Pracownia Mammografii
571 334 956
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:00,16:30-18:00
WT08:00-12:00,14:00-16:00
ŚR08:00-10:00,16:30-18:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
SO08:00-10:00
Oddział chirurgiczny ogólny 0 dni help 571 334 905
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 264 dni help 571 334 946
Oddział chorób wewnętrznych 0 dni help 571 334 883
Oddział kardiologiczny 0 dni help 571 334 951
Oddział neonatologiczny 0 dni help 571 334 910
Oddział neurologiczny 0 dni help 571 334 894
Oddział okulistyczny 92 dni help 571 334 979
Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 0 dni help 571 334 681
Oddział otorynolaryngologiczny 204 dni help 571 334 844
Oddział pediatryczny 0 dni help 571 334 966
Oddział położniczo-ginekologiczny 0 dni help 571 334 911
Oddział urologiczny 142 dni help 571 334 731
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 75 772 29 00
Godziny otwarcia:
PN08:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-20:00
SO08:00-09:00
ND08:00-09:00
Poradnia chirurgii ogólnej 56 dni help 571 334 852
Godziny rejestracji:
PN08:00-12:00
WT08:00-12:00
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN07:25-14:00
WT07:25-15:00
ŚR10:00-20:00
CZ07:25-15:00
PT07:25-15:00
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
264 dni help 571 334 800
Godziny rejestracji:
PN08:00-10:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ15:00-19:00
PT15:00-19:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-11:40
WTnieczynne
ŚR15:15-19:15
CZ09:00-13:00
PTnieczynne
Poradnia hematologiczna
Hematolog
267 dni help 571 334 800
Godziny otwarcia:
PN15:00-19:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ07:30-11:40
PT15:00-19:00
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
91 dni help 571 334 818
Godziny rejestracji:
PNnieczynne
WT14:00-15:00
ŚR10:30-12:00
CZnieczynne
PT08:00-09:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR10:30-15:00
CZnieczynne
PT08:00-12:30
Poradnia neurologiczna
Neurolog
169 dni help 571 334 654
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT13:10-18:00
ŚR08:30-13:00
CZ10:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia okulistyczna
Okulista
201 dni help 571 334 653
Godziny rejestracji:
PN07:25-12:00
WTnieczynne
ŚR15:00-19:00
CZnieczynne
PT07:25-12:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-13:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
132 dni help 571 334 922
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ10:30-12:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-14:30
WT07:30-14:30
ŚR11:45-18:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
0 dni help 571 334 821
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ07:30-10:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-16:00
WT11:45-18:00
ŚR07:30-13:00
CZ11:30-18:00
PT07:30-15:00
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
240 dni help 571 334 680
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WTnieczynne
ŚR12:00-14:00
CZ07:30-10:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR09:30-14:00
CZnieczynne
PT07:30-11:30
Poradnia urologiczna
Urolog
133 dni help 571 334 850
Godziny rejestracji:
PNnieczynne
WT15:30-19:30
ŚRnieczynne
CZ15:30-19:30
PTnieczynne
SO08:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-08:30
WT07:30-11:30
ŚR16:00-20:30
CZ07:30-11:30
PT07:30-08:30
Pracownia endoskopii
Pracownia Endoskopowa
196 dni help 571 334 820
Godziny rejestracji:
PN07:30-15:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-15:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:30
WT08:00-15:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
1256 dni help 571 334 850
Godziny otwarcia:
PN08:00-12:00
WT08:00-12:00
ŚR13:00-18:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
930 dni help 571 334 871
Godziny rejestracji:
PN15:00-17:00
WTnieczynne
ŚR08:00-12:00
CZ15:00-17:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PN12:00-18:00
WT10:00-15:00
ŚR10:00-15:00
CZ08:00-13:00
PT12:00-13:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
1 dzień help 571 334 786
Godziny rejestracji:
PN13:00-14:00
WT13:00-14:00
ŚR13:00-14:00
CZ13:00-14:00
PT13:00-14:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-16:55
WT08:00-14:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-15:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
197 dni help 571 334 818
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ07:30-10:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-18:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-18:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
160 dni help 571 334 836
Godziny otwarcia:
PN08:00-16:00,16:30-18:00
WT08:00-13:00,16:30-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT11:10-15:00,16:00-18:00
SO08:00-19:00
ND08:00-16:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
96 dni help 571 334 836
Godziny rejestracji:
PN08:00-10:00
WT08:00-10:00
ŚR08:00-10:00
CZ08:00-10:00
PT08:00-10:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-18:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-16:00,17:15-19:00
SO08:00-18:00
ND08:00-15:30
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 89 dni help 571 334 951
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 0 dni help 571 334 979
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 7 dni help 571 334 979
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ Zgorzelec ul. Lubańska
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN00:00-24:00
WT00:00-24:00
ŚR00:00-24:00
CZ00:00-24:00
PT00:00-24:00
SO00:00-24:00
ND00:00-24:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN08:00-12:00
WT10:30-12:00
ŚR08:00-12:00
CZ10:30-12:00
PT10:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN16:00-18:00
WTnieczynne
ŚR12:30-14:00
CZnieczynne
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN13:30-18:00
WTnieczynne
ŚR12:30-18:00
CZ08:00-10:00
PT08:00-15:30

Opinie o Wielospecjalistyczny Szpital -SPZOZ w Zgorzelcu

Dodaj opinię
5/5
Jestem pacjentem od około 3 lat. Pani dr Hanuli zawdzięczam znaczną poprawę stanu zdrowia. Bardzo wielu pacjentów korzysta z usług poradni.

Adres:

Lubańska 11-12, Zgorzelec

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: