Wielospecjalistyczny Szpital -SPZOZ w Zgorzelcu

Lubańska 11-12
Zgorzelec
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Ambulatoryjna stacja dializ 3 dni help 571 334 996
Godziny rejestracji:
PN07:00-23:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-23:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-23:00
SO07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-23:00
WT07:00-23:00
ŚR07:00-23:00
CZ07:00-23:00
PT07:00-23:00
SO07:00-23:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 704 dni help 571 334 946
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 1215 dni help 571 334 946
Koronarografia 154 dni help 571 334 951
Leczenie stwardnienia rozsianego 13 dni help 571 334 894
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 3 dni help 571 334 979
Mammografia
Pracownia Mammografii
571 334 956
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:00,16:30-18:00
WT08:00-12:00,14:00-16:00
ŚR08:00-10:00,16:30-18:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
SO08:00-10:00
Oddział chirurgiczny ogólny 3 dni help 571 334 905
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 318 dni help 571 334 946
Oddział chorób wewnętrznych 3 dni help 571 334 883
Oddział kardiologiczny 3 dni help 571 334 951
Oddział neonatologiczny 3 dni help 571 334 910
Oddział neurologiczny 3 dni help 571 334 894
Oddział okulistyczny 83 dni help 571 334 979
Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 3 dni help 571 334 681
Oddział otorynolaryngologiczny 228 dni help 571 334 844
Oddział pediatryczny 3 dni help 571 334 966
Oddział położniczo-ginekologiczny 3 dni help 571 334 911
Oddział urologiczny 84 dni help 571 334 731
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 75 772 29 00
Godziny otwarcia:
PN08:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-20:00
SO08:00-09:00
ND08:00-09:00
Poradnia chirurgii ogólnej 54 dni help 571 334 852
Godziny rejestracji:
PN08:00-12:00
WT08:00-12:00
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN07:25-14:00
WT07:25-15:00
ŚR10:00-20:00
CZ07:25-15:00
PT07:25-15:00
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
241 dni help 571 334 800
Godziny rejestracji:
PN08:00-10:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ15:00-19:00
PT15:00-19:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-11:40
WTnieczynne
ŚR15:15-19:15
CZ09:00-13:00
PTnieczynne
Poradnia hematologiczna
Hematolog
258 dni help 571 334 800
Godziny otwarcia:
PN15:00-19:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ07:30-11:40
PT15:00-19:00
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
103 dni help 571 334 818
Godziny rejestracji:
PNnieczynne
WT14:00-15:00
ŚR10:30-12:00
CZnieczynne
PT08:00-09:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR10:30-15:00
CZnieczynne
PT08:00-12:30
Poradnia neurologiczna
Neurolog
200 dni help 571 334 654
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT13:10-18:00
ŚR08:30-13:00
CZ10:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia okulistyczna
Okulista
229 dni help 571 334 653
Godziny rejestracji:
PN07:25-12:00
WTnieczynne
ŚR15:00-19:00
CZnieczynne
PT07:25-12:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-13:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
96 dni help 571 334 922
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ10:30-12:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-14:30
WT07:30-14:30
ŚR11:45-18:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
3 dni help 571 334 821
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ07:30-10:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-16:00
WT11:45-18:00
ŚR07:30-13:00
CZ11:30-18:00
PT07:30-15:00
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
249 dni help 571 334 680
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WTnieczynne
ŚR12:00-14:00
CZ07:30-10:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR09:30-14:00
CZnieczynne
PT07:30-11:30
Poradnia urologiczna
Urolog
125 dni help 571 334 850
Godziny rejestracji:
PNnieczynne
WT15:30-19:30
ŚRnieczynne
CZ15:30-19:30
PTnieczynne
SO08:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-08:30
WT07:30-11:30
ŚR16:00-20:30
CZ07:30-11:30
PT07:30-08:30
Pracownia endoskopii
Pracownia Endoskopowa
188 dni help 571 334 820
Godziny rejestracji:
PN07:30-15:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-15:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:30
WT08:00-15:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
1235 dni help 571 334 850
Godziny otwarcia:
PN08:00-12:00
WT08:00-12:00
ŚR13:00-18:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
906 dni help 571 334 871
Godziny rejestracji:
PN15:00-17:00
WTnieczynne
ŚR08:00-12:00
CZ15:00-17:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PN12:00-18:00
WT10:00-15:00
ŚR10:00-15:00
CZ08:00-13:00
PT12:00-13:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
1 dzień help 571 334 786
Godziny rejestracji:
PN13:00-14:00
WT13:00-14:00
ŚR13:00-14:00
CZ13:00-14:00
PT13:00-14:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-16:55
WT08:00-14:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-19:00
SO09:00-15:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
214 dni help 571 334 818
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ07:30-10:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-18:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-18:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
48 dni help 571 334 836
Godziny otwarcia:
PN08:00-16:00,16:30-18:00
WT08:00-13:00,16:30-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT11:10-15:00,16:00-18:00
SO08:00-19:00
ND08:00-16:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
10 dni help 571 334 836
Godziny rejestracji:
PN08:00-10:00
WT08:00-10:00
ŚR08:00-10:00
CZ08:00-10:00
PT08:00-10:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-18:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-16:00,17:15-19:00
SO08:00-18:00
ND08:00-15:30
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 133 dni help 571 334 951
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 3 dni help 571 334 979
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 4 dni help 571 334 979
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ Zgorzelec ul. Lubańska
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN00:00-24:00
WT00:00-24:00
ŚR00:00-24:00
CZ00:00-24:00
PT00:00-24:00
SO00:00-24:00
ND00:00-24:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-15:35
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN08:00-12:00
WT10:30-12:00
ŚR08:00-12:00
CZ10:30-12:00
PT10:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN16:00-18:00
WTnieczynne
ŚR12:30-14:00
CZnieczynne
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN13:30-18:00
WTnieczynne
ŚR12:30-18:00
CZ08:00-10:00
PT08:00-10:00

Opinie o Wielospecjalistyczny Szpital -SPZOZ w Zgorzelcu

Dodaj opinię
5/5
Jestem pacjentem od około 3 lat. Pani dr Hanuli zawdzięczam znaczną poprawę stanu zdrowia. Bardzo wielu pacjentów korzysta z usług poradni.

Adres:

Lubańska 11-12, Zgorzelec

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: