Wielospecjalistyczny Szpital -SPZOZ w Zgorzelcu

Lubańska 11-12
Zgorzelec
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Ambulatoryjna stacja dializ 3 dni 571 334 706
Godziny rejestracji:
PN07:00-23:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-23:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-23:00
SO07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-23:00
WT07:00-23:00
ŚR07:00-23:00
CZ07:00-23:00
PT07:00-23:00
SO07:00-23:00
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego 142 dni 571 334 946
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych 109 dni 571 334 946
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 200 dni 571 334 946
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 214 dni 571 334 946
Gastroskopia
Endoskopia
61 dni 571 334 820
Godziny rejestracji:
PN07:30-15:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-15:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:30
WT08:00-15:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Kolonoskopia
Endoskopia
444 dni 571 334 820
Godziny rejestracji:
PN07:30-15:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-15:00
CZ07:30-18:00
PT07:30-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:30
WT08:00-15:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Koronarografia 83 dni 571 334 871
Leczenie chorób siatkówki 3 dni 571 334 942
Leczenie chorób siatkówki 3 dni 571 334 981
Leczenie stwardnienia rozsianego 35 dni 571 334 881
Mammografia
Pracownia Mammografii
75 613 62 14
Godziny rejestracji:
PN08:00-13:30
WT08:00-13:30
ŚR08:00-13:30
CZ08:00-13:30
PT08:00-13:30
Godziny przyjęć:
PN10:00-18:00
WT10:00-18:00
ŚR10:00-18:00
CZ10:00-18:00
PT10:00-18:00
Oddział chirurgiczny ogólny 143 dni 571 334 928
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 103 dni 571 334 946
Oddział chorób wewnętrznych 3 dni 571 334 890
Oddział kardiologiczny 3 dni 571 334 871
Oddział neonatologiczny 3 dni 571 334 916
Oddział neurologiczny 3 dni 571 334 881
Oddział okulistyczny 26 dni 571 334 942
Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 3 dni 571 334 685
Oddział otorynolaryngologiczny 615 dni 571 334 810
Oddział pediatryczny 3 dni 571 334 963
Oddział położniczo-ginekologiczny 3 dni 510 351 727
Oddział radioterapii 3 dni 504 752 582
Oddział urologiczny 58 dni 571 334 732
Operacja zespołu cieśni nadgarstka 13 dni 571 334 946
Operacje jaskry 12 dni 571 334 942
Operacje jaskry z zaćmą 12 dni 571 334 942
Operacje palucha koślawego 138 dni 571 334 946
Operacje plastyczne oka 19 dni 571 334 942
Operacje przepukliny pachwinowej 143 dni 571 334 928
Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej 107 dni 571 334 928
Poradnia chirurgii ogólnej
Chirurg
14 dni 571 334 852
Godziny rejestracji:
PN08:00-12:00
WT08:00-12:00
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN07:25-14:30
WT07:25-14:30
ŚR07:25-14:30,15:00-21:00
CZ07:25-14:30,15:00-21:00
PT07:25-14:30
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
116 dni 571 334 800
Godziny rejestracji:
PN08:00-10:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ15:00-19:00
PT15:00-19:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:00
WTnieczynne
ŚR12:00-16:00
CZ08:00-12:00
PTnieczynne
Poradnia geriatryczna
Geriatra
40 dni 75 772 29 00
Godziny otwarcia:
PN11:00-15:00
WT14:00-18:00
ŚRnieczynne
CZ08:00-12:00
PTnieczynne
Poradnia hematologiczna
Hematolog
353 dni 571 334 800
Godziny otwarcia:
PN15:00-19:00
WT08:00-12:00
ŚRnieczynne
CZ12:00-16:00
PTnieczynne
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
82 dni 571 334 703
Godziny otwarcia:
PN07:30-11:30
WTnieczynne
ŚR08:00-12:00
CZ14:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia neurologiczna
Neurolog
128 dni 571 334 654
Godziny otwarcia:
PN14:30-18:30
WTnieczynne
ŚR08:00-14:00
CZnieczynne
PT14:30-18:30
Poradnia okulistyczna
Okulista
18 dni 571 334 653
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ07:30-10:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-18:00
WT12:00-18:00
ŚR12:00-18:00
CZ12:00-18:00
PT12:00-18:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
333 dni 571 334 981
Godziny rejestracji:
PN07:25-12:00
WTnieczynne
ŚR15:00-19:00
CZnieczynne
PT07:25-12:00
Godziny przyjęć:
PN12:05-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-12:25
PT08:00-13:00
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Okulista
31 dni 571 334 981
Godziny otwarcia:
PN08:00-12:00
WT08:00-14:00
ŚR14:00-18:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-12:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
213 dni 571 334 922
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ10:30-12:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-14:30
WT07:30-14:30,15:00-19:00
ŚR07:30-13:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-14:30
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
14 dni 571 334 821
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ07:30-10:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN09:00-14:00
WT09:00-14:00
ŚR10:00-14:00
CZ10:00-15:00
PT09:00-14:00
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
347 dni 571 334 800
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WTnieczynne
ŚR12:00-14:00
CZ07:30-10:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT12:30-16:30
ŚR09:30-13:30
CZnieczynne
PT08:30-13:00
Poradnia urologiczna
Urolog
80 dni 571 334 850
Godziny rejestracji:
PNnieczynne
WT15:30-19:30
ŚRnieczynne
CZ15:30-19:30
PTnieczynne
SO08:00-12:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT08:00-12:00
ŚR14:00-18:00
CZ14:00-18:00
PT10:00-14:00
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
929 dni 571 334 850
Godziny otwarcia:
PN08:00-12:00
WT08:00-12:00
ŚR13:00-18:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
649 dni 571 334 953
Godziny rejestracji:
PN15:00-17:00
WTnieczynne
ŚR08:00-12:00
CZ15:00-17:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PN12:00-18:00
WT10:00-15:00
ŚR10:00-15:00
CZ08:00-14:00,08:00-13:00
PT12:00-13:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
7 dni 571 334 786
Godziny rejestracji:
PN13:00-14:00
WT13:00-14:00
ŚR13:00-14:00
CZ13:00-14:00
PT13:00-14:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-20:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-19:00
SO09:00-15:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
399 dni 571 334 818
Godziny rejestracji:
PN07:30-10:00
WT07:30-10:00
ŚR07:30-10:00
CZ07:30-10:00
PT07:30-10:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-18:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-15:00
PT07:30-18:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
180 dni 75 613 62 14
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
46 dni 75 613 62 14
Godziny rejestracji:
PN08:00-13:30
WT08:00-13:30
ŚR08:00-13:30
CZ08:00-13:30
PT08:00-13:30
Godziny przyjęć:
PN12:00-18:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-16:00,17:15-19:00
SO08:00-18:00
ND08:00-15:30
Usunięcie migdałków podniebiennych 615 dni 571 334 810
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 26 dni 571 334 871
Zabiegi na przegrodzie nosowej 146 dni 571 334 810
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 21 dni 571 334 942
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 14 dni 571 334 942
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ Zgorzelec ul. Lubańska
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN08:00-16:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-16:00
CZ08:00-16:00
PT08:00-16:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN08:00-12:00
WT10:30-12:00
ŚR08:00-12:00
CZ10:30-12:00
PT10:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
571 334 931
Godziny rejestracji:
PN16:00-18:00
WTnieczynne
ŚR12:30-14:00
CZnieczynne
PT07:30-12:00
Godziny przyjęć:
PN16:00-18:00
WT08:00-13:20
ŚR12:30-18:00
CZ08:00-10:00
PTnieczynne

Opinie o Wielospecjalistyczny Szpital -SPZOZ w Zgorzelcu

Dodaj opinię
5/5
Jestem pacjentem od około 3 lat. Pani dr Hanuli zawdzięczam znaczną poprawę stanu zdrowia. Bardzo wielu pacjentów korzysta z usług poradni.
5/5
Najwspanialszy szpital pod słońcem.Obsluga zarówno pielegniarska jak i lekarska na bardzo wysokim poziomie.Moja mama miała operowaną zaćmę.Zadzwonilam i otrzymałam wszystkie potrzebne informacje.Krótki czas oczekiwania.Ponatto po zakończonym leczeniu okulista zaproponował mamie operację drugiego oka.Jestem z lubuskiego gdzie tak miło w szpitalach nie jest.Ponatto obsługa chodzi w kolorowych strojach że nie odczuwa się że jest się w szpitalu.Dlatego teraz wszystkie ewentualne konsultacje,badania lub zabiegi umawiam mamie tylko w tym szpitalu.
2/5
Ginekologia 😣😣 duzo do poprawy, panie pielegniarki cudowne ale reszta masakra
5/5
a jak z hematologią
1/5
Witam, jestem zniesmaczona obsługą Pani, która wykonuje TK, byłam z moją mamą w dniu 03.09.2021r i to co słyszałam siedząc przed drzwiami nie mogłam uwierzyć jak Pani , która obsługuje TK klnie i krzyczy do pacjentów dla mnie tragedia słowa typu kur..a to jak przecinek masakra .. szok! szok! szok! jestem zniesmaczona przekleństwami, które słyszałam pod drzwiami.
1/5
Szpital godny pożałowania a w szczególności oddział wewnętrzny. Pani doktor tam pracująca, o rozdętym ego jest niemiła, wręcz chamska. Nie można otrzymać żadnych informacji o stanie zdrowia bliskich. A empatii dla swoich ofiar sam Hannibal Lecter posiada więcej niż ta lekarka dla swoich pacjentów. Ocena 0!!!
5/5
Witam. Ja byłam w tym szpitalu na oddziale urologii i jestem zadowolona. Pielęgniarki bardzo miłe i pomocne. Lekarze również. Polecam.
1/5
Rejstratorka do Neurologa straszna.a lekarz Neurolog za każdym razem inny
1/5
Fakt, zgadzam się z wun
1/5
Okulistka w przychodni obok bloku F szkoda słów.czlowiek ma chore oczy a aona wit daje. Kontrol za 6 mies a Leon coraz gorzej widzi.
4/5
Jak dla mnie bardzo miła i sympatyczna obsługa. Wszystko przebiega sprawnie za każdym razem gdy mam wykonywane badanie.
1/5
Oddział wewnętrzny to totalna porażka. Pani ordynator i lekarka pracują chyba za karę.Zero szacunku dla pacjęta.Nie można się nic dowiedzieć wymijające odpowiedzi.Jedyny plus tego oddziału to niektóre pielęgniarki.
5/5
Oddział okulistyczny jak z filmu, rewelacyjna organizacja, pierwszy raz odczułam, że pacjent może być ważny, aż mi się pole widzenia ze szczęścia poszerzyło, szczególne podziękowania dla dr Eweliny Bednarskiej - Kozioł a także dr Wiktorii Filatowej, wszystkim bardzo dziękuję😁
Dodaj opinię

Adres:

Lubańska 11-12, Zgorzelec

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: