Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Korczyńska 57
Krosno
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 552 dni 13 437 85 32
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 556 dni 13 437 85 32
Gastroskopia
Endoskopia
210 dni 13 437 84 07
Godziny otwarcia:
PN07:30-09:15,12:00-13:00
WT08:15-09:00,09:30-11:00,11:15-12:15
ŚR07:30-11:30
CZ07:30-10:00,11:00-12:00,12:10-12:40
PT08:15-10:30,11:00-12:10,12:15-12:30
Kolonoskopia
Endoskopia
236 dni 13 437 84 07
Godziny otwarcia:
PN07:30-09:15,12:00-13:00
WT08:15-09:00,09:30-11:00,11:15-12:15
ŚR07:30-11:30
CZ07:30-10:00,11:00-12:00,12:10-12:40
PT08:15-10:30,11:00-12:10,12:15-12:30
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni 13 437 84 26
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni 13 437 85 24
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 0 dni 13 437 84 26
Mammografia
Pracownia Mammografii
13 437 83 23
Godziny rejestracji:
PN07:30-14:00
WT07:30-14:00
ŚR07:30-14:00
CZ07:30-14:00
PT07:30-14:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-15:00
WT07:30-15:00
ŚR07:30-15:00
CZ07:30-15:00
PT07:30-15:00
Oddział chirurgiczny ogólny 94 dni 13 437 84 44
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 358 dni 13 437 85 32
Oddział chorób płuc 355 dni 13 437 83 73
Oddział chorób wewnętrznych 0 dni 13 437 84 13
Oddział gastroenterologiczny 90 dni 13 437 85 42
Oddział kardiologiczny 0 dni 13 437 83 41
Oddział neonatologiczny 0 dni 13 437 85 25
Oddział neurologiczny 0 dni 13 437 85 24
Oddział okulistyczny dla dzieci 0 dni 13 437 83 34
Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci 97 dni 13 437 87 04
Oddział położniczo-ginekologiczny 0 dni 13 437 84 50
Oddział reumatologiczny 184 dni 13 437 83 54
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu 8 dni 13 437 87 62
Oddział urologiczny 23 dni 13 437 84 27
Poradnia alergologiczna
Alergolog
84 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-16:00
ŚRnieczynne
CZ07:00-15:00
PT07:30-12:00
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
3 dni 13 437 85 34
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:00
WT08:00-18:00
ŚR07:30-14:00
CZ07:30-14:00
PT11:00-14:00
Poradnia audiologiczna 127 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN07:20-15:05
WT07:20-15:05
ŚR07:20-15:05
CZ07:20-15:05
PT07:20-18:00
Poradnia chirurgii ogólnej
Chirurg
4 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN07:30-19:05
WT07:30-18:00
ŚR07:30-14:00
CZ07:30-14:30
PT07:30-19:05
Poradnia chirurgii onkologicznej
Chirurg
4 dni 13 437 84 26
Godziny rejestracji:
PN07:15-17:45
WT07:15-17:45
ŚR07:15-17:45
CZ07:15-17:45
PT07:15-17:45
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT12:00-14:00
ŚRnieczynne
CZ12:00-18:00
PT10:00-14:00
Poradnia chorób zakaźnych 45 dni 13 437 86 61
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:00
WT07:30-12:00,15:00-18:00
ŚR12:30-15:05
CZ07:30-18:00
PTnieczynne
Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci 1 dzień 13 437 86 61
Godziny otwarcia:
PN14:00-17:00
WT13:00-15:00
ŚR07:30-12:30
CZ08:30-10:30
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
113 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT15:05-19:05
ŚR08:00-15:00
CZ15:05-19:05
PTnieczynne
Poradnia domowego leczenia tlenem 0 dni 13 437 82 01
Godziny otwarcia:
PN12:00-15:00,17:45-20:00
WT07:00-16:00,17:45-20:00
ŚR07:00-16:00,17:45-20:00
CZ07:00-16:00,17:45-20:00
PT07:00-16:00,17:45-20:00
SO07:30-20:00
Poradnia foniatryczna 127 dni 13 437 84 26
Poradnia gastroenterologiczna
Gastrolog
79 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN10:00-18:00,08:00-14:30
WT11:15-18:00,08:30-09:30,11:15-15:05
ŚR10:00-15:05,11:00-14:00
CZ08:00-09:00,12:00-14:30,08:30-14:00
PT08:00-14:30
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
28 dni 13 437 85 35
Godziny otwarcia:
PN12:00-19:00
WT07:30-15:05
ŚR07:30-18:00
CZ07:30-18:00
PT12:00-17:00
Poradnia hematologiczna
Hematolog
24 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN11:00-15:00
WT10:00-14:00
ŚRnieczynne
CZ15:05-19:05
PTnieczynne
Poradnia logopedyczna
Logopeda
28 dni 13 437 82 59
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-18:05
CZ07:30-18:05
PT07:30-15:05
Poradnia neonatologiczna 3 dni 13 437 85 34
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00
WT08:00-09:00
ŚR08:00-09:00
CZ08:00-15:00,09:00-15:00
PT08:00-09:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
92 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-15:05,10:00-15:05
CZ08:00-15:05
PT08:00-15:05
Poradnia okulistyczna
Okulista
107 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:00
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-16:00
PT07:30-15:05
Poradnia okulistyczna
Okulista
36 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN08:30-18:00
WT09:00-12:00
ŚR08:30-11:00
CZ09:00-17:00
PT08:00-10:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
23 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN11:00-13:00
WT10:00-13:00
ŚR11:00-14:00
CZ09:00-14:00
PT09:00-14:00
Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Laryngolog
49 dni 13 437 85 34
Godziny otwarcia:
PN14:40-18:00
WT10:00-11:00,14:40-18:40
ŚR09:00-13:00
CZnieczynne
PT14:40-17:05
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
1 dzień 13 437 82 66
Godziny otwarcia:
PN07:00-13:00
WT07:00-14:30
ŚR07:00-13:00
CZ07:00-13:00
PT07:00-18:00
Poradnia preluksacyjna 1 dzień 13 437 85 34
Godziny otwarcia:
PN15:00-18:00
WT11:30-14:30
ŚR11:30-14:30
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
0 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN13:00-18:00
WT08:00-11:00
ŚR08:00-11:00
CZ08:00-11:00
PT08:00-11:00
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
192 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00,08:00-14:30
WT10:00-18:00
ŚR08:30-15:05
CZ07:30-15:05,07:30-12:30
PT08:30-15:05
Poradnia reumatologiczna dla dzieci
Reumatolog
43 dni 13 437 85 34
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT11:00-15:05
ŚR08:30-12:30
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 39 dni 13 437 87 50
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT09:00-15:05
Poradnia urologiczna
Urolog
108 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:05
WT08:00-18:05
ŚR08:00-14:35,15:05-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-15:05
Poradnia wad postawy 235 dni 13 437 85 34
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:30-11:30
ŚR07:30-11:30
CZnieczynne
PT12:00-18:00
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 54 dni 13 437 83 43
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 64 dni 13 437 83 43
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
48 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN15:05-19:05
WT15:05-18:00
ŚR15:05-19:05
CZnieczynne
PT08:00-12:00
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
61 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:30
WT08:00-14:30
ŚR08:00-14:30
CZ08:00-13:30
PT08:00-12:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
84 dni 13 437 84 26
Godziny otwarcia:
PN07:30-14:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-14:00
CZ07:30-16:00
PT07:30-14:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
83 dni 13 437 83 23
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
0 dni 13 437 82 59
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05

Opinie o Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Dodaj opinię
1/5
a do końca roku brak terminów, mamy początek czerwca
1/5
Troche malo poważne że na 14 lekarzy Okulistow w szpitalu w Krosnie w zwyklej poradni okulistycznej przyjmuje tylko jeden lekarz !!!!! Taka informacje otrzymalam gdy chcialam sie dostac do wybranego lekarza - powiedziano mi ze tylko jedna Pani Doktor przyjmuje do ktorej oczywiscie do konca roku nie ma juz terminów.
5/5
Pech trafił że dwuletnia córcia nabawiła się kontuzji stawu łokciowego. W szpitalu przyjął nas dr Andrzej Bazia. Chwila moment nastawił i już małą lica. Szybko sprawnie fachowo jak nigdzie. SOR mega szybki. Pozdrawiam wszystkich lekarzy z tego szpitala

Adres:

Korczyńska 57, Krosno

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: