Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2

Fredry 9
Rzeszów
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
220 dni help 17 853 89 96
Godziny rejestracji:
PN11:00-17:35
WT07:25-15:00
ŚR07:25-15:00
CZ09:00-15:00
PT07:25-15:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-18:00
WT07:25-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:25-18:00
Gastroskopia
Endoskopia
40 dni help 17 861 36 06
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:45
WT10:00-20:30
ŚR18:00-20:00
CZ09:00-12:00
PTnieczynne
Kolonoskopia
Endoskopia
81 dni help 17 861 36 06
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:45
WT10:00-20:30
ŚR18:00-20:00
CZ09:00-12:00
PTnieczynne
Mammografia
Pracownia Mammografii
17 861 36 05
Godziny otwarcia:
PN08:00-17:00
WT08:00-17:00
ŚR08:00-17:00
CZ08:00-17:00
PT08:00-17:00
SO08:00-12:00,14:00-18:00
Poradnia chirurgii ogólnej 4 dni help 17 861 36 21
Godziny rejestracji:
PN07:25-18:00
WT07:25-18:00
ŚR07:25-18:00
CZ07:25-18:00
PT07:25-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:25-18:00
WT07:25-18:00
ŚR07:00-18:30
CZ07:25-18:00
PT07:25-18:00
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci 5 dni help 17 861 36 04
Godziny rejestracji:
PN08:00-11:00,14:30-19:00
WTnieczynne
ŚR12:30-18:00
CZ07:30-15:00
PT12:35-17:35
Godziny przyjęć:
PN08:00-16:00
WTnieczynne
ŚR08:30-19:00
CZ11:25-19:00
PT10:25-18:00
Poradnia chorób płuc
Pulmonolog
73 dni help 17 861 36 30
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT10:25-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-14:35
PT07:00-14:35
Godziny przyjęć:
PN07:00-19:00
WT11:00-16:30
ŚR07:00-14:35,15:00-18:00
CZ07:00-14:35
PT07:00-13:35
Poradnia chorób płuc dla dzieci
Pulmonolog
3 dni help 17 861 36 30
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:35,15:00-16:00
WT14:00-18:35
ŚR13:35-14:35,15:00-16:00
CZ07:00-11:30
PT13:35-14:35
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
4 dni help 17 861 36 30
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-14:35
WT07:00-12:00
ŚR08:15-18:00
CZ07:30-14:15
PT07:00-12:00
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
115 dni help 17 861 36 30
Godziny rejestracji:
PN07:25-15:00
WT07:25-15:00
ŚR07:25-15:00
CZ13:00-18:00
PT07:25-15:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:00
CZ10:25-18:00
PT07:30-15:05
Poradnia leczenia nerwic 34 dni help 17 853 89 89
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:30
WT11:30-15:30
ŚR11:00-13:00
CZ07:00-13:30
PT11:30-20:00
Poradnia logopedyczna
Logopeda
152 dni help 17 861 36 44
Godziny rejestracji:
PN08:00-14:30,15:00-19:30
WT07:00-17:30
ŚR08:00-14:30
CZ08:00-14:30,15:00-19:30
PT08:00-19:00
Godziny przyjęć:
PN06:45-20:00
WT06:45-21:00
ŚR06:45-20:30
CZ06:45-20:00
PT07:00-19:35
Poradnia neurologiczna
Neurolog
59 dni help 17 861 36 38
Godziny rejestracji:
PN07:25-15:00
WT07:25-15:00
ŚR07:25-15:00
CZ07:25-15:00
PT07:25-17:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-15:05
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-15:30
Poradnia neurologiczna dla dzieci
Neurolog
167 dni help 17 853 89 98
Godziny rejestracji:
PN07:25-15:00
WT07:25-15:00
ŚR07:25-15:00
CZ07:25-15:00
PT07:25-17:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-15:05
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-15:30
Poradnia okulistyczna
Okulista
145 dni help 17 861 36 25
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:25-18:00
WT08:00-14:00
ŚR07:25-15:00
CZ07:25-15:00
PT07:25-15:00
Poradnia osteoporozy 193 dni help 17 861 36 38
Godziny rejestracji:
PN14:00-19:00
WT07:25-15:35
ŚRnieczynne
CZ07:25-14:00
PT11:10-14:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT11:00-14:35
ŚR10:30-15:35
CZ09:00-13:00
PT10:15-14:30
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
11 dni help 17 861 36 30
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00
WT08:00-09:00,14:00-18:00
ŚR08:00-09:00,13:30-17:30
CZ09:00-14:00
PT08:00-09:00
Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Laryngolog
4 dni help 17 861 36 30
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00
WT08:00-09:00,14:00-18:00
ŚR08:00-09:00,13:30-17:30
CZ09:00-14:00
PT08:00-09:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
14 dni help 17 861 36 05
Godziny rejestracji:
PN07:00-17:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ08:00-15:00
PT07:50-18:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT07:00-17:00
ŚR08:00-19:00
CZ07:00-19:00
PT07:00-18:00
Poradnia preluksacyjna 3 dni help 17 861 36 30
Poradnia psychologiczna
Psycholog
112 dni help 17 853 89 89
Godziny otwarcia:
PN07:00-20:00
WT07:00-13:00
ŚR10:00-20:00
CZ07:00-14:00
PT07:00-15:00
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
88 dni help 17 861 36 38
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
150 dni help 17 861 36 38
Godziny rejestracji:
PN07:25-14:00
WT08:00-18:35
ŚR07:25-15:00
CZ11:00-15:00
PT09:00-12:45
Godziny przyjęć:
PN07:25-15:00
WT07:25-18:00
ŚR07:15-15:00
CZ07:00-15:00
PT08:15-15:00
Poradnia urologiczna
Urolog
95 dni help 17 861 36 25
Godziny rejestracji:
PN07:00-19:00
WT07:15-13:15,15:00-18:00
ŚR07:00-14:30,14:45-19:00
CZ14:00-19:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PN08:30-18:00
WT07:00-19:30
ŚR08:00-18:00
CZ10:25-18:00
PT09:00-18:00
Poradnia wad postawy 91 dni help 17 861 36 12
Godziny otwarcia:
PN12:30-14:00,15:00-18:00
WT11:00-12:30
ŚR13:00-14:35
CZ07:00-14:00
PT07:00-13:30
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
63 dni help 17 853 89 89
Godziny otwarcia:
PN06:30-18:00
WT06:30-20:00
ŚR06:30-20:00
CZ06:30-18:00
PT06:30-15:25,18:15-20:15
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Psychiatra, Psycholog
66 dni help 17 853 89 89
Godziny otwarcia:
PN07:30-22:00
WT07:00-20:00
ŚR07:00-22:00
CZ08:00-22:00
PT07:00-22:00
SO11:00-21:00
Pracownia endoskopii
Pracownia Gastroskopii
55 dni help 17 861 36 06
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:45
WT10:00-20:30
ŚR18:00-20:00
CZ09:00-12:00
PTnieczynne
Pracownia endoskopii
Pracownia Kolonoskopii
71 dni help 17 861 36 06
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
83 dni help 17 861 36 30
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN14:30-18:30
WT07:00-19:00
ŚR07:00-12:00
CZ07:00-12:00,15:00-18:00
PT15:30-18:00
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
98 dni help 17 861 36 14
Godziny rejestracji:
PN07:30-15:30
WT08:00-14:30
ŚR07:30-15:00
CZ07:00-19:00
PT11:00-15:35,16:30-18:30
Godziny przyjęć:
PN08:00-19:00
WT07:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ07:00-16:30
PT07:30-14:35
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
95 dni help 17 861 36 04
Godziny rejestracji:
PN15:00-19:00
WT15:00-19:00
ŚR14:30-16:00
CZ15:00-19:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:00,14:00-19:00
WT08:00-13:00,16:30-17:00
ŚR10:25-12:00,14:00-20:00
CZ15:00-19:00
PT07:30-10:30,14:00-15:35
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci
41 dni help 17 861 36 25
Godziny rejestracji:
PN15:00-19:00
WT15:00-19:00
ŚR14:30-16:00
CZ15:00-19:00
PTnieczynne
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:00,15:00-19:00
WT07:30-13:00,16:00-18:00
ŚR10:25-12:00,14:00-20:00
CZ15:00-19:00
PT07:30-12:30,14:00-19:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
26 dni help 17 861 36 41
Godziny otwarcia:
PN12:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ10:00-20:00
PT12:00-20:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
6 dni help 17 861 36 41
Godziny rejestracji:
PN08:00-18:00
WT08:00-17:00
ŚR08:00-17:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-15:30
PT08:00-15:30
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
321 dni help 17 853 89 96
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci
Rehabilitacja
54 dni help 17 861 36 12
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Fredry Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
17 861 36 04
Godziny rejestracji:
PN07:00-19:00
WT07:00-19:00
ŚR07:00-19:00
CZ07:00-19:00
PT07:00-19:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ dla dzieci
17 861 36 26
Godziny rejestracji:
PN07:25-17:35
WT07:00-17:35
ŚR07:00-17:35
CZ07:25-17:30
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:00-17:35
WT07:00-18:00
ŚR07:00-17:35
CZ07:00-18:00
PT07:00-17:35
Pielęgniarka POZ
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
17 861 36 55
Godziny rejestracji:
PN00:00-23:59
WT00:00-23:59
ŚR00:00-23:59
CZ00:00-23:59
PT00:00-23:59
SO00:00-23:59
ND00:00-23:59
Godziny przyjęć:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Położna POZ
Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
17 861 36 05
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT07:00-18:00

Opinie o Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2

Dodaj opinię
1/5
Nikt nie odbiera telefonów.
5/5
Super obsługa.
1/5
Faktycznie nikt nie odbiera telefonów można długo czekać na odebranie
5/5
bez problemu dodzwoniłam się do rejestracji , jestem zarejestrowana do specjalisty, udzielono mi wyczerpujących informacji
1/5
Ostatni komentarz z dn. 17-02-2017r na pewno napisał pracownik przychodni.
Ale obora.
1/5
Nikt nie odbiera, żenada!
5/5
Dobry kontakt, wszystko jasno i klarownie.
4/5
Przed chwilą umówiłam córkę bez problemu, nie czekałam nawet minuty na połączenie. Tylko teraz trzeba czekać 5 miesięcy na wizytę :|
1/5
Od 4 dni próbuję się umówić do specjalisty. dzwonię kilka razy dziennie o różnych porach. Zgłasza się nagrany głos informujący ze ,,w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rozmowa jest nagrywana " po czym telefon dzwoni, i dzwoni, i dzwoni ....... i nikt nie odbiera.
1/5
Chciałam przełożyć termin do neurologa dla dzieci dowiedziałam się ze muszę codziennie dzwonić do rejestracji, aż się coś może zwolni bo pani doktor ani pani rejestratorka nic nie może zrobić !!! Całkowita niemoc !!!
5/5
Dzwoniłem dzisiaj. Odebrano po 30 sekundach.
5/5
Byłam z 8 miesięcznym dzieckiem u laryngologa- Galyna Mulyk. Pani doktor bardzo "normalna", lubiąca dzieci, przyjemna na wizycie.
Nie mogę ocenić jeszcze skuteczności leczenia, ale jej argumenty do mnie przemówiły i wierzę, że z dzieckiem będzie lepiej.
Polecam
1/5
Pani doktor reumatolog M. Wnęk-Rogała bardzo nieprzyjemna nie pozwala się wypowiedzieć, kazała tylko odpowiadać na zadane przez siebie pytania wogole nie interesowało ją z czym przyszłam bo zacytuję "jestem zmęczona" przepisała mi te same leki co lekarz rodzinny i kazała się zapisać do innego lekarza bo ona mnie nie przyjmie. Lekarz który nie powinien leczyć jeśli tak to można nazwać co ona robi na wizycie na którą się czeka parę miesięcy. Z gabinetu wyszłam z płaczem. Piszę skargę i każdemu kto spotkał się z takim samym zachowaniem na wizycie radzę też to zrobić żeby nie marnować cennego czasu pani doktor i żeby mogła w domu odpocząć.
1/5
Porażka i poniżenie jeśli chodzi o panie obsługujące rtg. Miałam prześwietlenie dolnego odcinka rtg musiałam rozebrać koszulkę i biustonosz chociaż kilka razy powtarzałam że nie mam biustonosza z metalowymi częściami. O zamki w spodniach nikt nie zapytał. Do tego było pełno stażystek musiałam stać z gołymi piersiami, bo pani obsługująca miała taki humor. Robiłam wcześniej prześwietlenie w innej placówce i nikt takiej żenady nie odstawiał. Nie polecam.
1/5
Problem przychodni to panie rejestrujące : nigdy nie ma już numerków do lekarzy co jest bardzo dziwne o 7:30 rano. Ostatnio czekałam od godz. 6:00 pod przychodnią byłam druga w kolejce a dostałam numerek 12 co bardzo mnie zdziwiło. Lekarz przyjmuje ok 15 pacjentów dziennie. ( nie można zarejestrować się elektronicznie, system wdrażany )
Wniosek nasuwa się sam............(kim są osoby od 1 - 11 ????? rodzina , znajomi a na samym końcu zwykli pacjenci jak będzie jeszcze miejsce).
1/5
Bałagan z numerami telefonów nieaktulny wykaz telefonów na stronie, centrala chyba przestarzała, mamy już XXI wiek!
1/5
W rejestracji pacjent przy pacjencie, każdy słucha co się mówi,nie ma dobrego oznaczenia gdzie co się mieści , byłem raz mam nadzieję że ostatni.
1/5
Na centrali nikt nie odbiera telefonu, dzwoniłem kilka razy, dopiero jak znalazłem bezpośredni numer do gabinetu to się dodzwoniłem , tylko w takim razie po co centrala?
1/5
ja dzisiaj też dzwonię i dzwonię gdzie słyszę "papugę " proszę czekać na połaczenie -więc czekam ,czekam ,czekam i po dłuższej chwili -proszę zadzwonić później -czas oczekiwania na połączenie zbyt długi -czyli wcale
Czy tam w ogóle ktoś jest na obsłudze czy wszyscy są zajęci siedzeniem i sobą
Mam wybrać opinię jaką ? nie ma opinii negatywny a inna mi nie odpowiada
5/5
Bardzo miła obsługa w rejestracji ogólnej.
1/5
Przychodnią zarządzają bardzo nie miłe osoby , nie polecam nikomu !!!!!!
3/5
Panie w rejestracji do ortopedy miłe i wykazują dużo empatii , mimo że kolejka długa są uśmiechnięte, potrafią doradzić, tylko niestety pod drzwiami u ortopedy to jest masakra.
5/5
bez probelmu umowiona wizyta mila Pani logopeda zaprosila za bezplatna konsultacje na dni otwarte
Dodaj opinię

Adres:

Fredry 9, Rzeszów Śródmieście

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń