Psycholog

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 16-10-2021 w Polsce są 1 284 placówki udzielające na NFZ świadczenia psycholog. Średni czas oczekiwania to 58 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 23 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 130 dni.
Psycholog to lekarz specjalista zajmującymi się zdrowiem psychicznym. Psycholog posiada kompetencje do diagnozowania, oceniania oraz pomocy w rozwiązaniu trudności przystosowawczych, w tym radzenie sobie ze stresem codziennego życia i obowiązków, radzenie sobie z problemami w małżeństwie, trudna sytuacja w pracy, apatia, zmęczenie. Pomoc polega na usuwaniu problemów, udzieleniu wsparcia oraz wzmacnianiu mocnych stron pacjenta. Psycholog diagnozuje problem na podstawie wnikliwego wywiady z pacjentem. Oprócz rozmowy, specjalista wykonuje testy psychologiczne, które następnie analizuje w celu zinterpretowania. Do kompetencji psychologa należy również wydawanie orzeczeń, a także zaświadczeń o zdrowiu psychicznym.

Psycholog nie zajmuje się terapią ani nie zleca leczenia farmakologicznego. Jeśli istnieje potrzeba, kieruje swojego pacjenta na psychoterapię lub do innych specjalistów np. psychiatry.

Wizyta u psychologa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Do psychologa można również prywatnie bez skierowania. Wizyta jest wtedy płatna.