Leczenie uzależnienień

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 21-05-2024 w Polsce jest 729 placówek udzielających na NFZ świadczenia leczenie uzależnienień. Średni czas oczekiwania to 23 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 7 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 44 dni.

Leczenie uzależnienień na NFZ - co musisz wiedzieć?

Poradnie leczenia uzależnień oferują świadczenia zdrowotne w zakresie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień niechemicznych, jak i leczenia współwystępujących chorób psychicznych i zaburzeń. Zadaniem poradni jest udzielenie pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym, a także ich rodzinom. Świadczeń udziela wykwalifikowany personel medyczny. Poradnie leczenia uzależnień prowadzą terapie indywidualne oraz grupowe zarówno osób uzależnionych. Realizacja programów terapeutycznych ustalana jest indywidualnie i dostosowana do potrzeb oraz możliwości pacjenta. Do ich kompetencji należy udzielanie porad, konsultacji oraz zapewnienie konsultacji lekarza psychiatry. Ze świadczeń terapii mogą skorzystać również osoby, które nie są uzależnione, a współuzależnione.

Świadczenia w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień nie wymagają skierowania. Pacjent ma prawo do porad lekarskich oraz terapii uzależnień w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowotnym. Można również skorzystać z leczenia prywatnego.

Leczenie uzależnienień na NFZ

W kategorii znajdują się informacje o wolnych terminach na świadczenia:

 • Hostel dla uzależnionych od alkoholu
 • Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Oddział leczenia uzależnień
 • Oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
 • Oddział rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
 • Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • Oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
 • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
 • Oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci