Leczenie uzależnienień

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 07-07-2022 w Polsce są 724 placówki udzielające na NFZ świadczenia leczenie uzależnienień. Średni czas oczekiwania to 19 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 4 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 76 dni.
Poradnie leczenia uzależnień oferują świadczenia zdrowotne w zakresie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień niechemicznych, jak i leczenia współwystępujących chorób psychicznych i zaburzeń. Zadaniem poradni jest udzielenie pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym, a także ich rodzinom. Świadczeń udziela wykwalifikowany personel medyczny. Poradnie leczenia uzależnień prowadzą terapie indywidualne oraz grupowe zarówno osób uzależnionych. Realizacja programów terapeutycznych ustalana jest indywidualnie i dostosowana do potrzeb oraz możliwości pacjenta. Do ich kompetencji należy udzielanie porad, konsultacji oraz zapewnienie konsultacji lekarza psychiatry. Ze świadczeń terapii mogą skorzystać również osoby, które nie są uzależnione, a współuzależnione.

Świadczenia w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień nie wymagają skierowania. Pacjent ma prawo do porad lekarskich oraz terapii uzależnień w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowotnym. Można również skorzystać z leczenia prywatnego.