Oddział okulistyczny

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 30-07-2020 w Polsce jest 169 placówek udzielających na NFZ świadczenia oddział okulistyczny. Średni czas oczekiwania to 125 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 24 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 353 dni.
Oddział okulistyczny zajmuje się kompleksową opieką nad pacjentem, w postaci udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki. Oddziały okulistyczne stosują leczenie zachowawcze oraz leczenie operacyjne m.in. usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, leczenie operacyjne jaskry, leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki, leczenie operacyjne zezów czy niedrożności dróg łzowych. Do kompetencji należy również diagnostyka schorzeń siatkówki oraz nerwy wzrokowego, zaopatrywanie urazów zabiegi laserowe na siatkówce oraz przednim segmencie oka, a także wykonuje zabiegi w zakresie powiek i rogówki oraz iniekcje do wnętrza gałki ocznej.

Odziały okulistyczne w razie potrzeby wykonują badania diagnostyczne takie jak USG, UBM, pachymetrię, tomografię przedniego odcinka oka, OCT tarczy nerwu wzrokowego i inne.

Kompleksową opieką nad małymi pacjentami zajmują się dziecięce oddziały okulistyczne.
Oddziały okulistyczne przyjmują pacjentów na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub z pogotowia ratunkowego.