Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa na NFZ - co musisz wiedzieć?

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi, którzy nie wymagają opieki w warunkach stacjonarnych i przebywają w domu, ale nie są zdolni do samoopieki i samopielęgnacji ze względu na problemy zdrowotne.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa obejmuje pacjentów, którzy otrzymali 40 lub mniej punktów w ocenie opartej na skali Barthel, nie s ą w ostrej fazie choroby psychicznej, ani nie korzystają m.in. z hospicjum domowego czy stacjonarnego zakłady opiekuńczego, opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa obejmuje świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, a także edukację zdrowotną osoby chorej i członków jej rodziny, przygotowanie pacjenta i członków rodziny do samoopieki oraz samopielęgnacji. Ponadto, obejmuje pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, który jest niezbędny do rehabilitacji w domu.

W ramach opieki, wizyty odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu, a ilość godzin ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Pielęgniarka dostępna jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest realizowana we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej udzielane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kartą ceny pacjenta według skali Barthel.