Poradnia domowego leczenia tlenem

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 13-07-2024 w Polsce są 122 placówki udzielające na NFZ świadczenia poradnia domowego leczenia tlenem. Średni czas oczekiwania to 30 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 3 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 86 dni.

Poradnia domowego leczenia tlenem na NFZ - co musisz wiedzieć?

W przypadku płucnych zmian chorobowych niewymagających hospitalizacji możliwe jest korzystanie z usług, jakie oferuje poradnia domowego leczenia tlenem. Obejmuje swoim działaniem pacjentów, którzy cierpią z powodu nienowotworowych dolegliwości pulmonologicznych. W celu ich leczenia poddaje się zakwalifikowane osoby procesowi tlenoterapii poprzez specjalną aparaturę. Do chorób takich należą: POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), mukowiscydoza, astma oskrzelowa, zwłóknienie płuc i inne dolegliwości pulmonologiczne.

Przyszpitalne poradnie domowego leczenia tlenem wykorzystują w swoim działaniu aparaturę zwaną koncentratorem tlenu. Polega ona na pobieraniu powietrza atmosferycznego i przepuszczaniu go przez filtr molekularny. W ten sposób oddzielane są inne związki chemiczne tj. azot i dwutlenek węgla, a stężenie tlenu we wdychanym w ten sposób powietrzu wynosi do 90%. Dzięki temu pacjent może w warunkach domowych odbywać terapię tlenową i wspomagać swój stan zdrowia.

Podczas przebywania chorób związanych z niewydolnością płucną dużym zagrożeniem jest stan niedotlenienia prowadzący do kwasicy, a nawet niewydolności wielonarządowej. Aby zapobiec hipoksemii, poradnia domowego leczenia tlenem przekazuje nieodpłatnie zakwalifikowanemu pacjentowi aparaturę do tlenoterapii, by ten mógł w zaciszu domowym dbać o swoje zdrowie. Używanie tego sprzętu nie jest skomplikowane, a samo podawanie tlenu odbywa się za pomocą specjalnej maseczki twarzowej lub cewnika donosowego. W ten sposób możliwe jest wykonywanie podstawowych funkcji życiowych i jednoczesne poddawanie się tlenoterapii.