Pomoc dla użytkowników

Podajecie nieprawdziwe informacje o długościach kolejek. Na stronie podajecie krótszy czas oczekiwania niż w rzeczywistości! Dlaczego?

W portalu ŚwiatPrzychodni.pl wyświetlane są dane o długościach kolejek pochodzące z raportów przekazywanych przez ośrodki zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Od stycznia 2015 roku świadczeniodawcy zobowiązani są do przekazywania co tydzień informacji o pierwszym wolnym terminie, na który może zarejestrować się pacjent. Na podstawie tych informacji wyliczamy liczbę dni jakie należy czekać w kolejce do lekarza. W związku z tym, że informacje są raportowane jedynie raz w tygodniu, to mogą się one dość szybko deaktualizować. Innym powodem pokazywania niedokładnych danych może być również to, że ośrodek zdrowia raportuje nieprawdziwe informacje. W takim przypadku należy tę sprawę wyjaśnić w placówce lub zgłosić problem do NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia po otrzymaniu wiarygodnej informacji o nieprawidłowościach ma obowiązek przeprowadzić kontrolę.

Prezentowane dane kontaktowe przychodni są nieprawidłowe, jak je poprawić?

Dane kontaktowe placówek pochodzą z raportów przesyłanych przez przychodnie do Narodowego Funduszu Zdrowia i są w naszym portalu regularnie aktualizowane. W przypadku niepoprawnych informacji najlepiej zgłosić fakt błędnie raportowanych danych w placówce zdrowia lub w NFZ.

Podajecie nieprawidłową pozycję przychodni na mapie. Czy możecie ją poprawić?

Współrzędne geograficzne placówek prezentowanych w naszym portalu w większości przypadków określane są automatycznie. Oznacza to, że mogą się w nich pojawić niedokładności. Błędną pozycję można zgłosić korzystając z formularza kontaktowego. Zgłoszenie powinno zawierać informację, o którą przychodnię chodzi oraz gdzie jest jej rzeczywiste położenie (np. wysyłając link do Google Maps).

Mam skierowanie do lekarza, proszę zarejestrować mnie na najbliższy wolny termin!

Niestety portal ŚwiatPrzychodni.pl nie zajmuje się rejestracją pacjentów. Również:

  • nie udzielamy spersonalizowanych porad zdrowotnych,
  • nie udzielamy informacji o zakresie świadczeń finansowanych przez NFZ,
  • nie jest możliwe zamówienie u nas recept,
  • nie jest możliwe odwołanie umówionych wizyt,
  • nie jest możliwe odebranie u nas wyników badań,
  • nie zatrudniamy rejestratorek medycznych,
  • nie jest możliwe złożenie skargi na lekarzy (technicznie jest to możliwe, ale taki lekarz nie poniesie żadnych konsekwencji),
  • nie jest możliwe odbycie u nas praktyk w zawodach medycznych.