5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

Wrocławska 1-3
Kraków
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Badania medycyny nuklearnej 176 dni help 12 630 82 75
Godziny rejestracji:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Godziny przyjęć:
PN06:00-13:10
WT06:00-13:00
ŚR06:00-13:00
CZ06:00-13:00
PT06:00-14:00
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
165 dni help 12 630 82 85
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 291 dni help 12 630 80 68
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 116 dni help 12 630 80 68
Gastroskopia
Endoskopia
92 dni help 12 630 82 25
Godziny rejestracji:
PN07:30-11:30
WT07:30-11:30
ŚR07:30-11:30
CZ07:30-11:30
PT07:30-11:30
Godziny przyjęć:
PN07:30-11:00,11:30-17:00
WT07:30-16:00
ŚR07:30-16:00
CZ07:30-15:30
PT07:30-10:30,11:00-15:00
Kolonoskopia
Endoskopia
138 dni help 12 630 82 25
Godziny rejestracji:
PN07:30-11:30
WT07:30-11:30
ŚR07:30-11:30
CZ07:30-11:30
PT07:30-11:30
Godziny przyjęć:
PN07:30-11:00,11:30-17:00
WT07:30-16:00
ŚR07:30-16:00
CZ07:30-15:30
PT07:30-10:30,11:00-15:00
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b 0 dni help 12 630 80 68
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c 0 dni help 12 630 80 68
Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową 26 dni help 12 630 80 68
Leczenie stwardnienia rozsianego 0 dni help 12 630 80 68
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 104 dni help 12 630 80 68
Oddział chirurgiczny ogólny 179 dni help 12 630 80 68
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 354 dni help 12 630 80 68
Oddział chorób wewnętrznych 32 dni help 12 630 82 30
Oddział chorób wewnętrznych 53 dni help 12 630 80 68
Oddział chorób zakaźnych 32 dni help 12 630 80 68
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) 40 dni help 12 630 80 68
Oddział endokrynologiczny 53 dni help 12 630 80 68
Oddział gastroenterologiczny 49 dni help 12 630 80 68
Oddział gruźlicy i chorób płuc 158 dni help 12 630 81 20
Oddział kardiologiczny 32 dni help 12 630 80 68
Oddział neurochirurgiczny 221 dni help 12 630 81 27
Oddział neurologiczny 14 dni help 12 630 80 68
Oddział okulistyczny 26 dni help 12 630 80 68
Oddział otorynolaryngologiczny 476 dni help 12 630 81 83
Oddział psychiatryczny (ogólny) 11 dni help 12 630 80 68
Oddział rehabilitacyjny 289 dni help 12 630 80 68
Oddział reumatologiczny 53 dni help 12 630 80 68
Oddział urologiczny 17 dni help 12 630 80 68
Poradnia alergologiczna
Alergolog
152 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN10:00-11:00,14:00-16:00
WT10:30-11:30,12:00-15:00
ŚR13:00-20:00
CZ11:00-17:30
PT09:00-10:00,14:00-15:00
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
138 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN10:00-11:00,14:00-16:00
WT10:30-11:30,12:00-15:00
ŚR13:00-20:00
CZ11:00-17:30
PT09:00-10:00,14:00-15:00
Poradnia chirurgii ogólnej 92 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Poradnia chirurgii onkologicznej 54 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:30
WT10:00-14:00
ŚR09:00-13:00
CZ08:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia chirurgii stomatologicznej
Chirurg stomatolog
0 dni help 12 630 83 03
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-19:30
CZ07:30-18:00
PT07:30-18:00
Poradnia chorób naczyń
Angiolog
649 dni help 12 630 83 24
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
147 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN08:30-14:00
WT07:30-14:00
ŚR07:30-14:00
CZ07:30-11:00
PT07:30-11:00,12:00-14:00
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
61 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN13:00-15:00
WT11:30-15:30
ŚR08:00-12:00
CZ15:00-18:30
PTnieczynne
Poradnia gastroenterologiczna
Gastrolog
411 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:00
WT09:00-15:00
ŚR08:00-18:30
CZ08:00-14:00
PT08:00-10:00
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
159 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN09:00-12:30
WT08:00-12:00
ŚR11:00-15:00
CZ07:30-12:30
PT11:00-13:00
Poradnia hepatologiczna 537 dni help 12 630 83 24
Godziny rejestracji:
PN14:00-18:00
WT13:00-15:00
ŚR13:00-15:00
CZ10:00-12:00
PT13:00-15:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT14:00-18:00
ŚR11:00-15:00
CZ16:00-19:30
PTnieczynne
Poradnia logopedyczna
Logopeda
4 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:35
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia medycyny nuklearnej 11 dni help 12 630 82 75
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
847 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN11:00-13:00
WT11:00-14:05
ŚR10:00-13:00
CZ11:00-14:05
PT11:00-13:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
385 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN08:30-11:30
WT07:30-12:00
ŚR07:30-12:00,15:10-17:10
CZ07:30-12:00
PT07:30-12:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
456 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT07:30-14:00
ŚR11:00-18:00
CZ07:30-13:27
PT08:00-14:00
Poradnia ortodontyczna
Ortodonta
92 dni help 12 630 83 00
Godziny otwarcia:
PN07:30-19:30
WT07:30-19:30
ŚR07:30-19:30
CZ07:30-19:30
PT07:30-19:30
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
455 dni help 12 630 83 24
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-15:30
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:00
WT10:00-12:00
ŚR13:00-15:00
CZ14:00-18:00
PT08:00-09:00
Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Laryngolog
89 dni help 12 630 83 24
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-15:30
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:00
WT10:00-12:00
ŚR13:00-15:00
CZ14:00-18:00
PT08:00-09:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
67 dni help 12 630 83 24
Godziny rejestracji:
PN07:30-13:00
WT07:30-13:00
ŚR07:30-13:00
CZ07:30-13:00
PT07:30-13:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:00
WT10:00-15:00
ŚR08:00-14:00
CZ10:00-12:15
PT09:00-14:00
Poradnia proktologiczna
Proktolog
365 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT08:00-12:00
ŚRnieczynne
CZ07:30-10:00
PT07:30-13:00
Poradnia protetyki stomatologicznej
Protetyk
41 dni help 12 630 83 05
Godziny otwarcia:
PN07:30-19:30
WT07:30-19:30
ŚR07:30-19:30
CZ07:30-19:30
PT07:30-19:30
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
55 dni help 12 630 82 85
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
344 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT11:00-14:00
ŚR13:40-18:40
CZnieczynne
PT10:00-14:10
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
7 dni help 12 630 82 97
Godziny otwarcia:
PN07:30-19:30
WT07:30-19:30
ŚR07:30-19:30
CZ07:30-19:30
PT07:30-19:30
Poradnia urologiczna
Urolog
341 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN11:00-15:00
WT10:00-14:00
ŚR09:00-14:00
CZnieczynne
PT10:00-14:00
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
28 dni help 12 630 83 42
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Pracownia endoskopii
Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych
111 dni help 12 630 82 25
Godziny rejestracji:
PN07:30-11:30
WT07:30-11:30
ŚR07:30-11:30
CZ07:30-11:30
PT07:30-11:30
Godziny przyjęć:
PN07:30-11:00,11:30-17:00
WT07:30-16:00
ŚR07:30-16:00
CZ07:30-15:30
PT07:30-10:30,11:00-15:00
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
545 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT07:30-12:30
ŚRnieczynne
CZ08:00-15:00
PT08:30-12:30
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
260 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN09:00-13:30
WT09:00-15:30
ŚR09:00-13:24
CZ08:00-18:00
PT09:00-16:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii
460 dni help 12 630 83 24
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT07:40-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ07:40-13:00,14:00-19:00
PT07:40-13:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
92 dni help 12 630 82 81
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Terapia izotopowa 0 dni help 12 630 82 75
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 180 dni help 12 630 80 68
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 910 dni help 12 630 80 68
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
263 dni help 12 630 82 85
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ dla dzieci
12 630 83 15
Godziny rejestracji:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
12 630 83 42
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej
12 630 83 41
Godziny rejestracji:
PN10:00-12:00
WT10:00-12:00
ŚR10:00-12:00
CZ10:00-12:00
PT10:00-12:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Gabinet Położnej Środowiskowej
12 630 83 41
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

Dodaj opinię
1/5
Olewające podejście do pacjenta !!!
5/5
Bardzo Zadowolony jestem z terminu oraz lekarza. Polecam
1/5
Podobno tam pracują lekarze?
5/5
Póki co zadzwoniłam do rejestracji - o dziwo! - bardzo sympatyczna Pani, a potrafię być upierdliwa i zadawać mnóstwo pytań. Niestety poprzednio jak byłam się zarejestrować - porażka! Bardzo gburowata Pani, która na każde moje pytanie odpowiadała - nie wiem. (aż się chciało odpowiedzieć: To po **** tu jesteś?!)
1/5
Panie odbierające telefon chyba siedzą tan za karę zamiast służyć pomocą bo po to tam są robią łaskę odbierając telefon. Moze dyrekcja powinna sie bardziej zastanowić kogo zatrudnia bo poziom jaki pokazują Panie jest szokujący
1/5
uciekajcie ludzie o ile chce pożyć. Lek.ginekolog nie umie zdiagnozować.Zrobimy cytologie i zobaczymy. cytologia II jakieś 3-4 m-ce później krwawienie i rak
5/5
Dr. Wenecki, profesjonalne podejście. Wszystko mi wyjaśnił. Odpowiedział na moje pytania.
Fajny lekarz naprawdę polecam.
2/5
Czy ktoś korzystał z Poradni Proktologiczna piszcie na temat
5/5
udało się o dziwo dodzwonić za pierwszym razem, pani wszystko wyjaśniła dostałem się na wizytę do sympatycznej lekarki jeszcze nie raz zwróce się tam o pomoc.
1/5
Rejestracja rehabilitacji - pani siedzi jak za wielką karę brak uśmiechu, ignorowanie pacjenta. A jeszcze jej za to płacą. To się w głowie nie mieści. XXI wiek. Gdzie dyrektor tego szpitala? Dziś brak cały dzień pani rejestrujacej kriokomorę nawet nie chciało się kartki powiesić. Ocena jedna gwiazdka to dużo.
5/5
Ja korzystałem z Poradni Proktologicznej oraz robili mi zabieg operowali hemoroidy Pan Dr. Pośpiech nie spotkałem w życiu tak wspaniałego lekarza oraz ekipę chirurgów z nim współpracujących a przeżyłem 56 lat ,żałuje tylko jednej rzeczy że tak późno się zdecydowałem na zabieg,wcześniej chodziłem do poradni proktologicznej w Szpitalu Narutowicza powinni ich wszystkich wypiep...ć z tej poradni to konowały według nich byłem nie operacyjny czekają chyba żeby mi pękły i krew mnie zalała.
Naprawdę POLECAM Z CZYSTYM SUMIENIEM-Andrzej Żyła
5/5
Ja korzystałem z Poradni Proktologicznej oraz robili mi zabieg operowali hemoroidy Pan Dr. Pośpiech nie spotkałem w życiu tak wspaniałego lekarza oraz ekipę chirurgów z nim współpracujących a przeżyłem 56 lat ,żałuje tylko jednej rzeczy że tak późno się zdecydowałem na zabieg,wcześniej chodziłem do poradni proktologicznej w Szpitalu Narutowicza powinni ich wszystkich wypiep...ć z tej poradni to konowały według nich byłem nie operacyjny czekają chyba żeby mi pękły i krew mnie zalała.
Naprawdę POLECAM Z CZYSTYM SUMIENIEM-Andrzej Żyła
P.S
korzystałem również z opieki Pani Dr. Barbary Wach wspaniały LEKARZ i kobieta polecam wszystkim super SPECJALISTA od Neurologi.
1/5
nie udalo mi sie dodzwnic
1/5
Lekarz w porządku. Recepcjonistka natomiast bardzo niegrzeczna. Czas oczekiwania na zabiegi
znacznie dłuższy, niż w informacji.Dla mnie zaproponowała 270 dni. Myślę, że ta pani na recepcji
jest nie tylko niegrzeczna, ale i nieuczciwa.

5/5
Okulista - p. lekarz Ł. Szmuksta - polecam - bardzo sympatyczny, fachowy - podejście do pacjenta bardzo profesjonalne. Jestem bardzo zadowolona z opieki pana doktora.
5/5
Leczę się w poradni gastroentelogicznej u Pana Doktora Andrzeja Kucia. Polecam każdemu, tak miłego i sympatycznego lekarza nie spotkałam, a mam już 57 lat. Do tego wspaniały fachowiec w swojej branży a na gastroskopię do niego mogłabym chodzić co dzień. Terminy do Pana Doktora są długie bo aż rok, ale mam pewność że w razie nagłej potrzeby będę przyjęta bez rejestracji. Szczerze polecam.
5/5
zostałem przetransportowany z SZARMU do tutejszej kliniki z diagnozą złamania szyjki kości
udowej mieszkam w tym mieście od urodzenia jest to moja trzecia wizyta i daj Boże żeby ostatnia wszystkie wspominam bardzo dobrze a wręcz ''zajebiście'' pierwszy raz będąc zawodowym żołnierze drugi raz miałem miałem też poważny zabieg na laryngologii

po przybyciu na oddział natychmiast zostałem poddany pełnym wywiadem moich innych schorzeń które mogły by mieć ujemny wpływ na operację lub zagrożenie mojego życia i masę badań określając stan i kondycję mojego zdrowia oto raczej się nie martwiłem bo moje dzieci i wnuki twierdzą że jestem nie zniszczalny

zostałem natychmiast zakwalifikowany na zabieg na następny dzień na drugą turę lekarze z którymi miałem kontakt i których obserwowałem są młodzi ale to co robią jest ich pasją są to na pewno prowosjonalisci z najwyższej półki a robota ta ich kręci i dlatego są w tym tak dobrzy

zabieg odbył się z jednodniowym opóźnieniem ale to nie miło żadnego wpływu na moje zdrowie cały zabieg chyba trwał około 2 godz. atmosfera na sali operacyjnej była super nic mnie nie bolało
lekarze dogadzali mi jak mogli podłożyli mi pod głowę poduszkę i ułożyli rękę żeby nie cierpła brakowało mi chyba tylko drinka i tańca na róże i nagrania vide młode ładne dziewczyny asystujące przy moim zabiegu pracę wykonywały jak były sterowane komputerowo

po całym zabiegu nie wiedziałem czy to był sen czy rzeczywistość czułem mniejszy ból i
znalazłem trochę szwów pomodliłem się do Boga dziękując że żyje

jeszcze raz dziękuję za fachową pomoc i życzę zdrowia zdrowia i wiele sukcesów w zawodzie
a w ciężkich przypadkach bożej pomocy która zawsze pomaga

4/5
Poradnia endokrynologiczna, lek Ilona Solecka. Sympatyczna Pani doktor z profesjonalnym, rzetelnym podejsciem. Ustalona godzina wizyty zdaza sie z poślizgiem do 30 min. Co do rejestracji telefonicznie mozna dzwonic caly dzien ale w koncu ktos odbiera telefon. Na miejscu raczej zawsze kolejka, Panie raczej ok, ale szalu zyczliwosci nie ma. Przez to 4 gwiazdki.
1/5
Zmieniałam w szpitalu lekarzy 4 razy, kazdy inaczej diagnozował. NIE POLECAM !!!
1/5
Dzisiaj wykonałem 54 telefony do pracowni endoskopii nikt nie odebrał . Pod rozwage zarządzającym, chyba że takich tam nie ma.
1/5
Karetka przywiozła mnie tam po wypadku. Nie zszyli rany, nie zapisali antybiotyku, później zrobiło się zakażenie. Człowiek podający się za lekarza wpisał kłamstwa w dokumentację medyczną. Psy mają lepszą medycynę.
1/5
Od 3 dni nie moge sie dodzwonic. Porazka
5/5
NIE MA SŁÓW ABY WYRAŻIĆ MOJĄ WDZIECZNOŚĆ ZA URATOWANIE ŻYCIA MOJEMU MĘZOWI, KOMENDANT POWINIEN BYĆ DUMNY ŻE MA W SWOIM ZESPOLE TAK WYKFALIFIKOWANY PERSONEL JAKIM JEST CAŁA ZAŁOGA INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Z LEKARZEM JANUSZEM NAJDĄ NA CZELE, CHYLĘ CZOŁA , TO TU ZROBILIŚCIE COŚ CO WYDAWAŁOBY SIĘ NIEMOŻLIWE.....JESTEM WASZĄ DŁUŻNICZKĄ ZAWSZE O WAS CIEPŁO MYŚLĘ , A MY MY NADAL WALCZYMY REHABILITUJEMY SIĘ I MAM NADZIEJĘ ŻE KIEDYŚ MĄŻ OSOBIŚĆIE PODZIĘKUJĘ, ŻONA GRZEGORZA
1/5
bardzo jestem zawiedziona a nawet rozczarowana wizyta AROGANCJA
5/5
Byłem na operacji małżowiny nosowej,zabieg wykonany profesjonalnie na fundusz. Polecam
1/5
Dwa miesiące temu chciałam zapisać synka do ortodonty, udało się dodzwonić, Pani zarejestrowała Syna na przyszły rok....😠 ale z konkretnym terminem mieli do mnie dodzwonić!!! To karygodne do tej pory nie mam odpowiedzi na kiedy mój syn ma iść do lekarza! Zadzwoniłam drugi raz, to pani kazała być cierpliwym bo lekarze dopiero wracaja z urlopów i nie ma jeszcze terminów i ,ze będą dzwonić do mnie...do tej pory nic😞 to jakiś koszmar tyle czekać z dzieckiem, za co my płacimy podatki?!!!
1/5
Recepcja to jakiś koszmar!!!Nikt nie odbiera telefonu,pojechałam więc 80km żeby się zarejestrować, w okienku 5 Pani nie wie jak i gdzie ma mnie zapisać,zarejestrować przecież przyjechałam ze skierowaniem!!!!! Jest wyraznie napisane gdzie i na co!! Pani nie wie-zdziwiona jakby była z kosmosu.Jak ktoś taki może siedzieć w rejestracji? Miała zadzwonić jak się zorientuje gdzie mnie ma zapisać,do tej pory cisza.Telefonu nikt nie odbiera a czasami nawet rozłancza.Coś okropnego!!
1/5
Nie wiem skąd takie dane na temat kolejki na wykonanie badania w pracowni endoskopii. Prawdziwy termin oczekiwania to 140 dni dane z 11.12.2018!!!
2/5
Z lekarza jestem zadowolona, ale terminy przyjęć do diabetologa są zabójcze. W maju dostałam na grudzień, a jak musiałam przełożyć termin to zaproponowano mi październik następnego roku.
1/5
Miałam tego pecha,ze spotkałam Dr A.M. ginekologa. Cóż moze lekarz zmeczony bo pracuje rano w poradni potem na oddziale,potem w prywatnej przychodni---nic. Pobrał cytologie i była II potem sie okazało,ze chodze z tykajaca bombą guz wielkości 77x44x34 mm. i mam raka II B szyjki macicy. zaserował mi koszmar.Po konsultacji ponoc z kims powiedział,że mam szpiczaka.
Ludzie kobiety cytologia wszak diagnozuje właśnie to a tu co.
1/5
Byłam dzisiaj na konsultacji w sprawie wyrwania ósemki i nie polecam ,nigdy więcej w tej poradni przyszpitalnej a dokładnie stomatologia - chirurgia :( lekarz nawet nie raczył na mnie spojrzeć za to pani która z nim siedziała zachowywała się jakby to ona miała wyrwać zęba .Istny koszmar
1/5
Bylem na SOR niestety brak przyjecia...
1/5
Byłam dzisiaj wyrwać ósemkę, lekarz bezczelnie komentował że dawno nie byłam u dentysty a właśnie przeniosłam się do innego bo na wrocławskiej mi nie odpowiadał. Nastraszył mnie że kolejną ósemkę trzeba będzie wyrwać rano i wziąść L4 bo mam przetokę i mogę mieć problemy (drugi lekarz powiedział że nei ma potrzeby wziąść L4) dodatkowo będzie trzeba chodzić do laryngologa przepłukiwać przetokę. Naprawdę nie polecam wrocławskiej, nastawieni są na zysk a nie na dobro pacjenta, widać to po wolnych terminach (łatwo się dostać).Chodzę do innego stomatologa i jestem zadowolona :)
3/5
Moja opinia odnosi się do dr Dariusza Sarny. Wizyty u niego w PZP trwają ok. 5 minut w ramach których pisze coś na kompie, po czym zadaje pytanie "Co słychać"?, recepta i na tym koniec. Jestem ciekawa w jaki sposób bada pacjenta w tak krótkim czasie, widząc go po dwóch, trzech miesiącach?
5/5
trafilem na SOR 19.08.2019 i przyznam szczerze szczerze ze takiego podejcia do pacjeta z taka zyczliwoscia zadko mozna spotkac a szczegolnie chodzi mi oLek.Andzej Niscior chce mu bardzo podziekowac za opieke zyczliwosc i troske-Krzysztof z Bielska-Bialej-Bardzo Dziekuje
1/5
Tragiczny szpital!! Na temat profesjonalizmu lekarzy ciezko sie wypowiedzieć bo do zabiegu nie doszło. Ale patrząc na całą organizację to tragedia. Wiecznie krzyczące do siebie pielęgniarki głośne debaty o pierogach ze szpinakiem i maśle orzechowym. Stoją po kątach i chichrają się patrząc w telefon a pacjenci pozostawieni są sami sobie. Ktoś jeszcze popiera strajk pielęgniarek _ bo ja nie! Jedna gwiazdka za to ze szpital stoi jako budynek, a nie szałas.
5/5
Mój pobyt w szpitalu wspominam bardzo dobrze. Pomimo że zlamalam kość szyjki udowej to nie czułam bólu przed i po operacji.cały personel od samego początku bardzo dobrze się mną zajął Lekarze super. Pielęgniarki i salowe bardzo dbaly o pacjentów. A pan rehabilitant od razu postawił mnie na nogi. Całemu personelowi bardzo serdecznie dziękuję za opiekę.
Dodaj opinię

Adres:

Wrocławska 1-3, Kraków

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: