NZOZ Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii we Wrocławiu

Placówka została oznaczona w serwisie jako nieaktywna. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestała ona działalności w ramach NFZ lub zmieniły się jej dane kontaktowe.
Kardynała Wyszyńskiego 110
Wrocław
W naszym serwisie do tej placówki nie są przypisane żadne usługi świadczone w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może to na przykład oznaczać, że ośrodek zerwał współpracę z NFZ lub zaczął prowadzić działalność pod inną nazwą.

Opinie o NZOZ Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii we Wrocławiu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Kardynała Wyszyńskiego 110, Wrocław Ołbin
NZOZ Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii we Wrocławiu na mapie
Zdjęcie budynku NZOZ Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii we Wrocławiu