SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Powstańców Warszawy 5
Bydgoszcz
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Badania medycyny nuklearnej 59 dni help 261 417 265
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
412 dni help 261 416 161
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 3248 dni help 261 417 165
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 2716 dni help 261 417 165
Koronarografia 82 dni help 261 416 127
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 0 dni help 261 417 109
Mammografia
Pracownia Mammografii
261 417 310
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-15:00
Oddział chirurgiczny ogólny 327 dni help 261 417 051
Oddział chirurgii klatki piersiowej 0 dni help 261 417 051
Oddział chirurgii naczyniowej 381 dni help 261 417 051
Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej 39 dni help 261 417 120
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 3141 dni help 261 417 165
Oddział chorób płuc 99 dni help 261 417 044
Oddział chorób wewnętrznych 124 dni help 261 417 033
Oddział dermatologiczny 47 dni help 261 417 195
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) 0 dni help 261 417 236
Oddział endokrynologiczny 236 dni help 261 416 123
Oddział gastroenterologiczny 103 dni help 261 417 047
Oddział ginekologiczny 194 dni help 261 417 075
Oddział kardiologiczny 61 dni help 261 416 127
Oddział kardiologiczny 93 dni help 261 416 127
Oddział nefrologiczny 19 dni help 261 416 125
Oddział neurochirurgiczny 908 dni help 261 417 093
Oddział neurologiczny 202 dni help 261 416 146
Oddział otorynolaryngologiczny 1214 dni help 261 417 116
Oddział psychiatryczny (ogólny) 47 dni help 261 417 238
Oddział rehabilitacji neurologicznej 2478 dni help 261 416 160
Oddział reumatologiczny 109 dni help 261 416 022
Oddział urologiczny 147 dni help 261 417 067
Poradnia alergologiczna
Alergolog
193 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:00-16:00
ŚR07:00-11:00
CZ07:00-12:30,14:00-16:00
PTnieczynne
Poradnia audiologiczna 96 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:25
WT08:00-10:25
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-10:25
PT08:00-10:25
Poradnia chirurgii naczyniowej
Chirurg naczyniowy
440 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ10:00-18:00
PT10:00-14:00
Poradnia chirurgii ogólnej 178 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN10:25-18:00
WT08:00-16:00
ŚR07:30-18:00
CZ08:00-16:00
PT07:30-11:55
Poradnia chirurgii onkologicznej 355 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN10:25-18:00
WTnieczynne
ŚR08:00-12:00,14:30-15:35
CZ08:00-10:55,14:00-18:00
PT08:00-10:25
Poradnia chirurgii stomatologicznej
Chirurg stomatolog
116 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-16:00
ŚR12:00-18:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej 39 dni help 261 417 300
Poradnia chorób metabolicznych 89 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WTnieczynne
ŚR14:05-14:20
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
91 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:30-14:00,14:30-18:00
WT08:30-13:00
ŚR08:30-14:30
CZ12:05-18:00
PT08:00-14:00
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
292 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN12:00-13:00
WT13:05-18:00
ŚR13:20-18:00
CZnieczynne
PT14:00-15:00
Poradnia gastroenterologiczna
Gastrolog
320 dni help 261 417 300
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
319 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN12:00-14:00
WT13:00-13:55,14:00-17:55
ŚR12:00-14:00
CZ13:20-13:55,16:10-17:00
PTnieczynne
Poradnia kardiochirurgiczna 82 dni help 24 141 73 00
Godziny otwarcia:
PN08:30-10:30
WTnieczynne
ŚR09:00-10:00,12:00-13:00,16:00-17:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia leczenia zeza 101 dni help 261 417 300
Poradnia logopedyczna
Logopeda
10 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN15:00-17:00
WT10:00-12:00
ŚR10:00-12:00
CZnieczynne
PT10:00-12:00
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
269 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN14:00-17:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ14:00-16:00
PTnieczynne
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
483 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN10:00-15:30
WT11:00-16:30
ŚR09:00-15:40
CZ11:00-18:00
PT10:00-15:30
Poradnia neurologiczna
Neurolog
299 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT07:30-14:05
ŚR08:00-18:00
CZ07:30-14:05
PT08:00-15:35
Poradnia okulistyczna
Okulista
276 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN09:00-17:00
WT09:00-15:20
ŚR09:00-18:00
CZ09:00-15:30
PT08:00-17:00
Poradnia ortodontyczna
Ortodonta
194 dni help 52 526 21 11
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT13:00-18:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-18:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
81 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:45
WT08:00-13:45
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-13:45
PT08:00-13:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
123 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN07:00-14:35
WT07:00-14:35
ŚR07:00-14:35
CZ07:00-18:00
PT07:00-14:35
Poradnia preluksacyjna 4 dni help 261 417 300
Poradnia protetyki stomatologicznej
Protetyk
41 dni help 52 526 21 11
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-17:00
ŚR07:20-18:00
CZ07:20-14:45
PT07:20-13:30
Poradnia psychologiczna
Psycholog
108 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:30,14:30-18:00
WT08:00-13:30,14:00-18:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-13:00
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
45 dni help 261 417 300
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
118 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT08:00-13:00
ŚR10:00-15:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-12:30
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
45 dni help 52 526 21 11
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT07:15-18:00
ŚR07:15-18:00
CZ07:15-18:00
PT07:00-15:10
Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Stomatolog
10 dni help 52 526 21 11
Poradnia urologiczna
Urolog
180 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:15-14:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-14:35,15:00-18:00
PT08:00-14:00
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
55 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-17:00
Stacja dializ 0 dni help 261 416 126
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
356 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-17:00
CZ08:00-17:30
PTnieczynne
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
111 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN07:30-16:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-15:30
CZ07:30-17:00
PT07:30-15:30
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologii Zachowawczej
356 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-18:00
ŚR08:00-12:55,14:00-18:00
CZ11:00-15:35
PT08:00-13:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Ortopedyczna
46 dni help 261 417 300
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:35
WT08:00-14:05
ŚR08:20-18:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-13:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
38 dni help 261 416 177
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
18 dni help 261 416 177
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
SO09:00-12:00
ND09:00-12:00
Terapia izotopowa 45 dni help 261 417 265
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 54 dni help 261 416 127
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 112 dni help 261 417 109
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 366 dni help 261 417 109
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci
Rehabilitacja
59 dni help 261 416 161
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
POZ dla dorosłych
261 417 300
Godziny otwarcia:
PN07:30-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Gabinet Pielęgniarki POZ
261 417 334
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00
WT07:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:00-18:00
PT07:00-18:00
Położna POZ
Gabinet Położnej POZ
261 417 311
Godziny otwarcia:
PN07:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR07:00-18:00
CZ07:30-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Dodaj opinię
1/5
W poliklinice nie ma chyba poradni alergologicznej.
1/5
Jedyna w Bydgoszczy rejestracja rezonansu gdzie nie można zarejestrować się przez telefon (dot. pacjentów z Bydgoszczy). Rejestracja czynna do godz. 14.30. Co na to NFZ, czy to zgodne z prawem?
1/5
olewajace podejscie do pacjeta (izba pryjec)
1/5
Pani w rejestracji poradni rehabilitacyjnej była tak nie miła przez telefon, że pozbyła mnie motywacji do leczenia, a to raczej nie powinno mieć miejsca. Przykro mi, że zostałam tak potraktowana. To moje pierwsze doświadczenia ze służbą zdrowia. Nie sądziłam że jest aż tak źle! Strach się bać. A miało być inaczej.... Jakieś ideały się marzyły....
1/5
kilka lat temu miałam złamaną rękę. Po zdjęciu gipsu miałam zalecenie natychmiastowej rehabilitacji (na skierowaniu było "cito" z !). Okazało się, że najbliższy termin na NFZ to 4-5 tygodnie. Kiedy zapytałam się czy nie ma bliższego terminu, pani w rehabilitacji szpitala powiedziała, że mogę spróbować cyt. "wziąć kanapki i butelkę wody" i może znajdzie się tzw. "okienko" na któreś z 6-ciu zaleconych zabiegów.!!!!!!!!!!!!!!!!! Szok.
Oczywiście musiałam rehabilitować się prywatnie. Zabiegi miałam już po 7 dniach.
5/5
W tym szpitalu lekarze pomogli mojemu mężowi a potem synowi,,jestem bardzo zadowolona z leczenia,,lekarze tez bardzo mili
2/5
Ja przez panie rejestratorki między innymi po wielu latach pożegnałam ta Przychodnię a szkoda bo lekarze są tutaj dobrzy.
1/5
poradnia NEFROLOGICZNA brak tetminów do końca roku ,kpiny...
1/5
Tragedia....odbijanie pileczki...chirurg do laryngologa wysyła....laryngolog do chirurga a nos dalej zlamany....aby pozbyć się problemu ....
1/5
Panie z recepcji nie mają podejścia do pacjenta bardzo nie miłe, agresywne, zrzędliwe ~recepcja poliklinika
5/5
Super obsługa. Rejestracja także super
1/5
Podstawa to znać przepisy i wiedzieć kiedy trzeba wystawić skierowanie a kiedy nie.Niejaka neurolog Tomczak powiedziała otwarcie że nie wystawi skierowania na rezonans magnetyczny (kontrolny po 12 miesiącach) bo to nie leży w jej gestii!? Zrzuciła winę na szpital (budynek obok) że jak kontrolny to oni powinni wystawić skierowanie.W szpitalu powiadają, że oni nie wystawiają i musi być z poradni od neurologa jak nie to płać! 1200zł. Skierowanie jest z adnotacją Pilne i można je sobie wsadzić.Zaznaczę, że chodzi o pacjentkę z SM ponad 20 ognisk.Rejestracja na koniec Września mamy Grudzień. A Pani neurolog do 14. przyjęła 46 pacjentów!!!(chyba się przesłyszałem ale taką liczbę usłyszałem) Pytam się co to za kobieta .Niech się douczy i przeczyta podstawy, ustawę a nie leci na akord.Nie życzę nikomu u niej wylądować zwykły chałupnik.A kierownik kliniki zdziwiony że pacjentka nie leczona w poradni.Znają się dobrze więc na pewno tu chodzi o pieniądze.Tylko kto to sprawdzi.Tam jest jakiś układzik by kasa płynęła od pacjentów bo skoro ktoś jest na krawędzi życia to zrobi wszystko by zapłacić te kilka tysięcy
1/5
30.01.2019 nie rejestrują wcale, a informacja koszmarna. Nie dziękuję :(
Dodaj opinię

Adres:

Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: