SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Wojskowej Akademii Medycznej

Żeromskiego 113
Łódź
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Badania medycyny nuklearnej 113 dni help 42 639 36 90
Godziny rejestracji:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:30
WT08:00-15:30
ŚR08:00-15:30
CZ08:00-15:30
PT08:00-15:30
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 775 dni help 42 639 35 39
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 1251 dni help 42 639 35 11
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 775 dni help 42 639 35 39
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 1564 dni help 42 639 35 11
Gastroskopia
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
29 dni help 42 639 35 68
Godziny rejestracji:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-14:00
Kolonoskopia
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
87 dni help 42 639 35 68
Godziny rejestracji:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-14:00
Koronarografia 60 dni help 42 639 35 63
Leczenie stwardnienia rozsianego 13 dni help 42 639 35 91
Leczenie stwardnienia rozsianego 12 dni help 42 205 98 50
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 72 dni help 42 639 36 34
Oddział chirurgiczny ogólny 131 dni help 42 639 35 21
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 731 dni help 42 639 35 11
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 1389 dni help 42 639 35 39
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 1516 dni help 42 639 35 35
Oddział chorób wewnętrznych 51 dni help 42 639 35 71
Oddział kardiologiczny 34 dni help 42 639 35 63
Oddział nefrologiczny 25 dni help 42 639 37 50
Oddział neurochirurgiczny 388 dni help 42 639 35 51
Oddział neurologiczny 178 dni help 42 639 35 91
Oddział okulistyczny 3 dni help 42 639 36 34
Oddział otorynolaryngologiczny 248 dni help 42 639 35 81
Oddział urologiczny 244 dni help 42 639 35 31
Operacje jaskry 31 dni help 42 639 36 34
Operacje jaskry z zaćmą 66 dni help 42 639 36 34
Poradnia alergologiczna
Alergolog
18 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-14:00
WT11:00-16:30
ŚR08:00-14:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia chirurgii klatki piersiowej 65 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-14:00
WT13:00-15:00
ŚR14:00-18:00
CZ12:00-14:00
PT12:00-14:00
Poradnia chirurgii naczyniowej
Chirurg naczyniowy
402 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PNnieczynne
WT08:00-12:00
ŚR14:00-18:00
CZ08:00-12:00
PTnieczynne
Poradnia chirurgii ogólnej 23 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:30-12:00,14:00-17:00
WT08:30-13:00
ŚR08:30-13:00,14:00-16:30
CZ08:00-12:00
PT08:30-12:00,14:00-17:00
Poradnia chirurgii stomatologicznej
Chirurg stomatolog
12 dni help 42 205 98 50
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT12:00-18:00
ŚR12:00-18:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej 137 dni help 42 205 98 50
Poradnia chorób metabolicznych 124 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-12:30
WT14:00-18:00
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT09:00-13:00
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
114 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN09:00-13:00
WT08:00-14:00,16:00-18:00
ŚR16:00-18:00
CZnieczynne
PT08:00-11:45,14:00-17:00
Poradnia logopedyczna
Logopeda
3 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-20:00
WT12:00-15:30
ŚR08:00-15:35
CZ08:00-12:30
PT08:00-15:30
Poradnia medycyny paliatywnej 2 dni help 42 639 37 11
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN10:00-10:45,11:00-12:00,15:30-18:00
WT10:30-11:15,15:30-18:00
ŚR11:30-12:30,15:30-16:15
CZ10:30-13:00
PT10:30-11:15
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
325 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-15:00
WT09:00-10:00,13:30-15:30
ŚR13:00-17:00
CZnieczynne
PT11:30-15:30
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
677 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ09:00-16:00
PT08:00-13:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
165 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Godziny przyjęć:
PN07:30-14:00
WT07:30-18:00
ŚR07:30-15:00
CZ08:00-18:00
PT07:30-18:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
359 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-14:30
WT08:00-14:30
ŚR08:00-17:00
CZ08:00-14:30
PT08:00-14:30
Poradnia ortodontyczna
Ortodonta
533 dni help 42 205 98 50
Godziny otwarcia:
PN07:30-12:30
WT07:30-12:30
ŚRnieczynne
CZ07:30-12:30
PT14:00-18:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
4 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-13:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
8 dni help 42 205 98 50
Godziny otwarcia:
PN07:25-15:00
WT07:25-15:00
ŚR07:25-15:00
CZ10:30-18:00
PT07:25-15:00
Poradnia protetyki stomatologicznej
Protetyk
12 dni help 42 205 98 50
Godziny otwarcia:
PN14:00-20:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ14:00-20:00
PT08:00-14:00
Poradnia stomatologiczna
Stomatolog
364 dni help 42 205 98 50
Godziny otwarcia:
PN08:00-20:00
WT14:00-20:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-20:00
Poradnia urologiczna
Urolog
141 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-14:30
WT08:00-14:30
ŚR08:00-14:30
CZ08:00-14:30
PT08:00-14:30
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
59 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN12:00-18:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-14:00
Stacja dializ 2 dni help 42 639 35 88
Godziny rejestracji:
PN08:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-20:00
Godziny przyjęć:
PN06:45-22:30
WT06:45-22:30
ŚR06:45-22:30
CZ06:45-22:30
PT06:45-22:30
SO06:45-22:30
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
128 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-15:30
WT08:00-19:00
ŚR08:00-15:30
CZ08:00-18:00
PT08:00-15:30
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
33 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN09:00-13:00
WT10:45-12:00
ŚR08:00-13:00
CZ14:00-16:00
PTnieczynne
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
90 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Godziny przyjęć:
PN09:00-16:00
WT09:00-13:00
ŚR09:00-17:00
CZ09:00-16:00
PT09:00-17:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
199 dni help 42 205 98 50
Godziny otwarcia:
PN08:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-20:00
SO08:00-14:00
ND08:00-14:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
82 dni help 42 205 98 50
Godziny rejestracji:
PN08:00-16:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-16:00
CZ08:00-16:00
PT08:00-16:00
Godziny przyjęć:
PN08:00-20:00
WT08:00-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-20:00
PT08:00-20:00
SO08:00-20:00
ND08:00-14:00
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 61 dni help 42 639 35 63
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 61 dni help 42 639 36 34
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 37 dni help 42 639 36 34
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
42 205 98 50
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
42 639 34 68
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia (Gabinet) Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
42 639 34 68
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Wojskowej Akademii Medycznej

Dodaj opinię
1/5
W dniu 06.08.2015 wykonałam 30 połączeń w celu umówienia wizyty do onkologa pod numer tel. 42 639 34 22 ,niestety nikt nie raczył odebrać telefonu.W takim razie po co są podawane nr.tel. jeżeli i tak nie można się z Państwem w ten sposób skontaktować, dodam iż linia nie była zajęta.Zaznaczyłam tą jedną gwiazdkę tylko i wyłącznie dlatego gdyż jest to wymagane ,aby wyrazić opinię.
1/5
Szanowni Państwo w rejestracji, uprzejmie proszę o odbieranie telefonów. Od kilku dni nie można się dodzwonić.
1/5
3dzien dzwonie I nikt nie raczy odebrac co mam zrobic? Pojechal bym w ciemno ale mam 300km I boje sie jechac w ciemno .
1/5
Dzwonie od 2dni i ciagle zajete
1/5
nie można się w ogóle połączyć do przychodni, że-na-da!
1/5
UWAGA-OSTRZEŻENIE- TELEFONY W W-AM-IE SĄ JEDNĄ WIELKĄ FIKCJĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SPRAWA WYMAGA NAGŁOŚNIENIA PRZEZ MEDIA.
3/5
LUDZIE! Wy macie dawać OPINIE O SZPITALU i kadrze a nie o tym, że nie odbierają!
Bosssssh, ogarnijcie się!
1/5
Te 30 dni to jest bujda... Ja do lekarza chirurga mam czekać do grudnia b.r. a jest koniec marca.
Ja się pytam, jak to możliwe??
A prywatnie to operacja 60 tyś. Pytam się JAK??
1/5
Kurewska rejestracja - nikt nie odbiera telefonu
1/5
Dzwonię drugi tydzień i nic. Nikt nie odbiera telefonu :(
3/5
miesiąc dzwoniłam i nie mogłam się dodzwonić do rejestracji. napisałam maila ze skargą na skargi i DW wszystkich adresów jakie znalazłam. zadzwonili do mnie.
1/5
Rejestracja nie odbiera telefonu, albo odrzuca połączenia. Żenujące.
1/5
a może byście tak nygusy przejechali się samemu do WAM-u
5/5
Dziś tj.18.08.17 wykonałam jeden telefon i od razu odebrano, zapisałam się na przyszły tydzień, super
5/5
Polecam debili co piszą opinie o telefonie utopic w kiblu
1/5
Jest tu jakiś administrator? Człowiek wchodzi w komentarze, by przeczytać opinie nt obsługi lekarskiej, a czyta głównie żale nt nie odbieranego telefonu.
1/5
Co za debile wypisują tylko opinie na jeden temat .... nie można się dodzwonić . Do k .....nędzy piszcie opinie o lekarzach , szpitalu to jest ważne .
1/5
Włodku. Jak nie można się zarejestrować to znaczy, że kontaktu z lekarzem nie było - więc nie można go ocenić. Pozdrawiam i zdrowia życzę.
1/5
Byłam wczoraj zapisy na gastroskopia i kolonoskopia na grudzeń 2018r
1/5
Nie ma możliwości sie dodzwonić !!!
5/5
Zadzwonilam dzis,odebrano bez problemu i protetyka mam juz w srode po swietach!!!!
5/5
...zadzwoniłem bez problemu,miła pani w rejestracji..
1/5
TELEFONÓW NIE ODBIERAJĄ - TO PRAWDA.
a DO LEKARZ KARDIOLOGA (DR PIETRUSZYŃSKI PRZYJMUJE 8-13) CZEKA SIĘ CZĘSTO DO 14.00-15.00. ZDARZYŁO MI SIĘ CZEKAĆ OD 10.00 DO 14.30.
1/5
We wtorek 13.02 miałem umówioną wizytę u neurochirurga dr.Jóźwiaka (przychodnia n-chirurgiczna w WAM) na godz.8.30. Do 10 nikogo nie przyjął, na pytania pacjentów odpowiadał w stylu: .." to nie apteka to poradnia" lub "chyba padł system to dzisiaj nikogo nie przyjmę" i durny uśmieszek do pacjenta. Gdy jedna z pacjentek zapukała i weszła do gabinetu chcąc zapytać czy zostanie z mężem (gość z balkonikiem po operacji kręgosłupa!) przyjęta, nakrzyczał na nią, że jest źle wychowana bo wchodzi bez pukania (rozmawiał właśnie przez telefon). Po informacje odsyłał do sekretariatu. Zainterweniowałem w Dyrekcji szpitala - nieco zmienił swoje stanowisko ale generalnie cały czas robił problemy zrzucając wszystko na karb nie działającego systemu. Nie chciał mi dać skierowania na TK bo ... nie widział moich uprawnień do takiego świadczenia. Odesłał do rejestracji. A tam panie z okienka, totalnie aroganckie, stwierdziły, że nie są w stanie sprawdzić moich uprawnień bo ... nie działa system! Zaproponowałem, że napiszę oświadczenie (forma prawna akceptowalna przez NFZ). W rejestracji znowu opór bo ... musi to być oświadczenie na ich drukach a nie działający SYSTEM nie pozwala takiego wydrukować. Jakaś paranoja. Po kolejnej awanturze i spotkaniu z p.Koordynator d/s lecznictwa, powrót do gabinetu. Tym razem p.Jóźwiak wydał mi skierowanie na TK w WAM-ie i zalecił aby zarejestrować u niego kolejną wizytę w rejestracji. Pytałem o jakieś bieżące zalecenia, może ćwiczenia ... no cokolwiek, bo przyszedłem po poradę przecież, a sama walka o skierowanie trwała już ponad 4 godziny! Niestety, pan doktor stwierdził, że bez wyniku TK nic mi nie powie. W trakcie wizyty, gdy próbowałem mu co nieco opowiedzieć o przebiegu niedawnej operacji kręgosłupa i moich odczuciach i stwierdził żeby go nie rozpraszać bo próbuje dostać się do ... SYSTEMU! Tego było dla mnie już za wiele. Zażądałem zwrotu skierowania rezygnując z takiego "standardu" opieki zdrowotnej. No i zaczęła się 3 część karuzeli. Po kolejnej godzinie udało mi się odzyskać skierowanie. Podsumowując: stracone pieniądze (paliwo na dojazd), stracony czas - dojazd około 3 godzin w obie strony + szamotanina pomiędzy budynkami około 5 godzin, stracone zdrowie (mam zalecenie do pozycji leżącej a musiałem wystać się te kilka godzin w tej nieogarniętej przychodni), brak konkretnej porady lekarskiej. System ulega awarii średnio co 3 miesiące (czerwiec 2017 potem grudzień a teraz luty 2018) - informacje od "weteranów" z tej przychodni. Pacjenci nie są informowani o awarii systemu i tłuką się nieraz wiele kilometrów kompletnie bez sensu. O dodzwonieniu się tam nie mówię - wystarczą poprzednie posty. W poradni n-chirurgicznej przyjmuje tylko jeden lekarz - dr Jóźwiak właśnie. Czyli totalna porażka. Moja rekomendacja - omijajcie to miejsce szerokim łukiem a samego dr Jóźwiaka, podwójnie szerokim!
1/5
Panie Robercie , doktorek jóźwiak znany jest z chamstwa , jeszcze chyba nikomu nie pomógł , krótko ... sukin syn może sam któregoś dnia zapłacze i o pomoc poprosi .
1/5
miałem wlasnie tam isc jak przeczytałem to wszystko to wyzdrowiałem choć jestem chory ///tragedia kiedy się wezma z tych pseldo lekarzy karierowiczów szkolonych w czasach komuny bolszewi //jak tak można lekcewazyc pacjentow//to skandal i co na to pan premier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3/5
Ja jestem po złamaniu barku z odłamkami i przemieszczeniem, po pobiciu. Po założeniu "ósemki" , miała być operacja, jednak doktorek na polecenie pana ordynatorka stwierdził że poczekamy jeszcze 6 tyg, potem rentgen(który wykazał brak cech zrośnięcia, poczekajmy jeszcze miesiąc, i tak minęło pół roku, i kolejny rendgen, no proszę pana, teraz to się zrobiło złamanie zestarzałe, ma pan silnie rozwiniętą obręcz barkową, nie opłaca się już teraz operować, bo więcej z tym kłopotu i komplikacje straszne mogą się pojawić, da pan radę!!!!! A wystarczyło dać w łapę. W jednym się nie pomylili jakoś daję radę, a pan ordynator ma szczęście bo po spotkaniu go przed lidlem, już mnie zastarzały bark swędział żeby wysłać go na szczękówkę, skończyło się na "pozdrowieniach"
Natomiast chirurgia szczękowa (teraz chyba na Hallera) mogę powiedzieć, na prawdę porządna. Serdecznie pozdrawiam wielkiego jak dąb chirurga który mnie operował, prawdziwy fachura i jemu jak i całemu zespołowi szczękówki , dziękuję.
1/5
Bzdura, żadne 2 dni, tylko zapisy dopiero na luty 2019. Żenada Telefon o dziwo odebrali od razu
1/5
Tak źle jak teraz to jeszcze nie było. Telefon do rejestracji to mit i śmieszne godziny jego odbierania. Lekarzy brak a panie w rejestracji tak służą pomocą ze pies jest trącał
3/5
Sknocili mi operację zaćmy! pękła torebka dna oka. Po dokonanym zabiegu miało w 2 miesiące
być dodrze. Po miesiącu nastąpiło rozwarstwienie siatkówki. Zrobiono mi Witrektomię z olejem silikonowym.Następnie po 6 miesiącach olej usunięto, po pół roku miało być dobrze.Minął rok a widzenie nie poprawia się? Mam astygmatyzm i wtórną jaskrę. Karzą mi mi się cieszyć bo w okularach widzę 6 punktów na 10 bo po takiej operacji inni widzą gorzej.Nie jet też miłe widziane zgłoszenie się na interwencję z powodu zjawiających się dolegliwości typu ból oka, drżenie obrazu w części oka. Zrobili swoje dalej nie interesują pacjentem?
1/5
Patałachów pozwalniać! Inni młodzi ambitni.
1/5
Jakiś urząd powinien się tym zająć. Nie odbierają telefonów, a więc pozbawiają nas podatników możliwości korzystania z opieki. To mamy zagwarantowane przez Państwo, bo płacimy składki do cholery. Nie będę jechać, bo po to jest telefon żeby odbierali. Ludzie mamy prawo domagać się aby to działało !
1/5
Panie w rejestracji nieuprzejme . Może zmiana Dyrektora wpłynie na pracę personelu
Poradnia diabetologiczna może zatrudnić więcej lekarzy
Czas oczekiwania to jest skandal
1/5
maja kase za naciaganie pacjentów za polaczenie z rejestacja która nie istnieje.
1/5
Czy ktoś z Ministerstwa Zdrowia zainteresuje się w końcu tym ,że wielmożni "Państwo" w WAM-ie nie raczą odbierać telefonów ???? Często chcą się zapisać ludzie,którzy mieszkają daleko od Łodzi i muszą specjalnie jechać i tracić cały dzień . Ludzie pracujący w służbie zdrowia zapominają chyba o tym,że to pacjenci swoimi składkami i podatkami płacą im wynagrodzenie.
1/5
Chamstwo, ignorancja, brak empatii. Tak mogę opisać panią koordynator ds leczenia onkologicznego w Wamie. Kobieta, której brak taktu i jakiegokolwiek wychowania. Mój dziadek ma wykryty guz płuca i jest po udarze. Gdy poszłam do niej z karta dilo oznajmiła, że taka osoba jak on (dziadek ma 77 lat) powinien przebywać w ośrodku opieki paliatywnej i nie opłaca się go leczyć. Na dodatek powiedziała, że profesor, który tam pracuje i skierował mnie do niej nie powinien już tam pracować bo jest stary. Żałuję że nie nagrałam tej rozmowy i nie poszłam mediów.
3/5
W rejestracji kolejka na pół godziny stania , a po 15 obsługuje tylko 1 Pani rejestratorka bardzo grzeczna uprzejma miła , a druga siedzi z noga na nogę arogancka blondyna a vz buzi cisną się obelżywe słowa.Uwaga na blondynkę z dłuższymi włosami,takie osoby tylko na produkcję a nie do kontaktu ze starszymi schorowanymi ludźmi.
1/5
Muzyki posłuchałam. W ciągu 60 minut przesunęłam się z pozycji 5 na 3 i nastąpiło przerwanie połączenia. Nie wiem, śmiać się, czy płakać? Chyba telefony służą do komunikacji, muzyki posłucham w domu. Jeden numer na kilka poradni. Szkoda gadać. Nawet 1/99 gwiazdki nie dam, bo czy to kogokolwiek obchodzi?
1/5
Kto chodzi do Jóźwiaka hahahaha neurochirurga hahahahah chyba masochista hahahaha
1/5
Byłem na wizycie z moją matką- emerytką u kardiologa dr Górskiego w WAM na Żeromskiego.
Odniosłem wrażenie, że dr Górski żyje w innym świecie. Zaczął mówić językiem dziwnym, jakby psychotycznym, śmiejąc się przy tym nieadekwatnie do sytuacji zupełnie dziwnie. Obserwowałem doktora i stwierdziłem, że p. doktor chyba źle się czuje, bo zachowuje się dziwnie. Nie osłuchal mamy serca, tylko przeprowadził rozmowę- jakby z zaświatów. Czy lekarze w WAM na Żeromskiego w Łodzi nie powinni byc badani przez psychologa, czy psychiatrę?

Ten lekarz sprawiał wrażenie chorego człowieka, który sam potrzebuje pomocy.
Nie polecam.
1/5
Witam,
miałem jutro iść do WAM-u na badania, ale po przeczytaniu opinii raczej pójdę do innej placówki. Zastanawiam się, czemu nikt nie napisze skargi do Pani Prezydent Miasta czy do Ministra Zdrowia? Sam pracuję w urzędzie i wiem, że takie skargi są skuteczne na 100%. Po takich skargach normalnie głowy lecą. Skoro ktoś ma czas na napisanie negatywnej opinii na tutejszym forum, to może również dobrze poświęcić tyle samo wolnego czasu na wniesienie skargi na konkretnego lekarza czy placówkę. Każdy podatnik ma prawo wymagać fachowej obsługi. Jak ktoś nie zapłaci podatku, to są konsekwencje... Czemu nie może być w inną stronę? Ludzie! Nie bójcie się! Wnoście zaskarżenia! PRL-owski system trzeba zmieniać! Życzę zdrowia i cierpliwości
1/5
Na maile też nie odpowiadają. Ostatnio około 3 miesięcy wstecz interwencja u tzw
koordynatora zaskutkowała otwarciem drugiego okienka. Cud!
1/5
Koszmar totalny,od rejestracji która nie rejestruje telefonicznie, po lekarza. NIE wiem dlaczego ten człowiek jeszcze tam siedzi? ta praca WYRAŻNIE GO MĘCZY I DRAŻNI. Nic nie widzi i zapytany nic nie wie tym samym robi debila z pacjenta. O badanie obrazowe trzeba walczyć jak lew do tego stopnia, że człowiek CHORY WYCHODZI PO WIZYCIE. Może ten pan laryngolog pracuje społecznie lub charytatywnie?.
PORA ZATRUDNIĆ lekarza z powołania nie skąpego na badania, leczącego bo póki co to jest tragiko-komedia w kilku aktach po wejściu do gabinetu.
1/5
Bardzo polecam Panią doktor Rumieniecką, świetne podejście do małych pacjentów, a do tego rzetelna i wnikliwa.
ALE.... aby dodzwonić się do rejestracji graniczy z cudem. Próbowałam dodzwonić się do rejestracji przez godzinę w tym przez 20 minut słyszałam, że jestem na pozycji pierwszej. Nikt nie odebrał. Rejestracja telefoniczna chyba jest po to, aby umówić wizytę nie wychodząc z domu. Z chorym dzieckiem nie będę jechała do rejestracji, tylko po to aby pani rejestratorka powiedziała mi, że w dniu dzisiejszym wizyty u lekarza nie będzie bo nie ma już miejsca, albo żebym wróciła na wizytę za 3 godziny. PARANOJA !!!!! Drogie panie rejestratorki po coś do cholery tam jesteście i wiem, że nie jesteście tak zawalone robotą, żeby nie móc odebrać telefonu.
1/5
Obsługa pracowni tomografii komputerowej niemiła i opryskliwa.
1/5
Myśle,że powinnismy wszyscy napisać skargi do rzecznika praw pacjenta, ministerstwa zdrowia i do mediów. Obowiązkiem osób pracujących tam jest odbieranie tych cholernych telefonów. Ludzie często muszą dojeżdżać kilkadziesiąt km ,żeby się tylko zapisać. To jest brak szacunku dla pacjenta. Jeśli brakuje personelu to można przecież zatrudnić dodatkową osobę, która odbiera telefony!!! Zresztą Panie w rejestracji nie miałyby tam tłumu ludzi,gdyby odbierały !!!!!!
5/5
23.01.2020r.
Dziś przywiozłam córkę do izby przyjeć w WAM.Nie bede opisywać całego pobytu.
Chcę podziekować całemu zespołowi tego szpitala za poświecenie i pomoc,za fachowość i serdeczność w stosunku do pacjentów.Za ten uśmiech na zmęczonych twarzach.Jesteście WIELCY.Dziekuję.
1/5
Na darmo dzwonienie nikt nie odbiera dlaczego im zainstalowani telefony.
Dodaj opinię

Adres:

Żeromskiego 113, Łódź Polesie

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: