SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego

Kopcińskiego 22, Narutowicz 96, 100
Łódź
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
62 dni help 42 677 66 91
Godziny otwarcia:
PN06:00-18:00
WT06:00-18:00
ŚR06:00-18:00
CZ06:00-18:00
PT06:00-18:00
Fizjoterapia domowa
Rehabilitacja
86 dni help 42 677 66 91
Gastroskopia
Pracownia Endoskopii
64 dni help 42 677 66 64
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00,15:30-18:00
WT08:00-14:00
ŚR08:15-14:00,15:30-18:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-13:00,15:30-18:00
Kolonoskopia
Pracownia Endoskopii
63 dni help 42 677 66 64
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00,15:30-18:00
WT08:00-14:00
ŚR08:15-14:00,15:30-18:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-13:00,15:30-18:00
Leczenie stwardnienia rozsianego 34 dni help 42 677 66 94
Leczenie stwardnienia rozsianego 34 dni help 42 291 95 95
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 15 dni help 42 677 68 00
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 15 dni help 42 291 95 45
Oddział chirurgiczny ogólny 121 dni help 42 677 67 55
Oddział chirurgii plastycznej 17 dni help 42 677 67 41
Oddział chorób płuc 10 dni help 42 677 66 99
Oddział chorób płuc 18 dni help 42 677 66 99
Oddział chorób wewnętrznych 55 dni help 42 677 69 49
Oddział gastroenterologiczny 59 dni help 42 677 66 64
Oddział nefrologiczny 20 dni help 42 677 69 50
Oddział neurochirurgiczny 61 dni help 42 677 67 70
Oddział neurologiczny 97 dni help 42 677 66 94
Oddział okulistyczny 7 dni help 42 677 68 00
Oddział otorynolaryngologiczny 48 dni help 42 677 67 25
Oddział transplantologiczny 153 dni help 42 677 67 55
Operacje jaskry 35 dni help 42 677 68 00
Operacje jaskry z zaćmą 7 dni help 42 677 68 00
Poradnia alergologiczna
Alergolog
134 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:15,10:00-16:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-08:15,10:00-15:30
CZ08:00-08:15,09:00-17:00
PT08:00-13:00
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
43 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:15,10:00-16:00
WT08:00-16:00
ŚR08:00-08:15,10:00-15:30
CZ08:00-08:15,09:00-17:00
PT08:00-13:00
Poradnia audiologiczna 91 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN11:30-14:30
WT08:15-08:30,10:00-13:00,13:30-17:00
ŚR12:00-14:00
CZ08:15-08:30,09:00-13:00
PT08:15-08:30
Poradnia chirurgii ogólnej 1 dzień help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:15,10:00-14:30
WT08:00-08:15,08:30-13:00
ŚR08:00-08:15,10:00-14:30
CZ08:00-08:15,10:00-13:00
PT08:00-08:15,08:30-13:00
Poradnia chirurgii plastycznej
Chirurg plastyczny
17 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-10:30,12:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-18:00
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej 69 dni help 42 291 95 95
Poradnia chorób metabolicznych 136 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN10:00-12:00,17:30-18:30
WT08:00-09:00,16:30-18:00
ŚR09:00-10:00
CZ11:00-12:00,16:30-19:00
PT11:00-13:00
Poradnia chorób płuc
Pulmonolog
122 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN07:30-08:15,09:00-11:00,12:00-17:00
WT07:45-08:15,10:00-15:00
ŚR07:45-08:30,10:30-16:00
CZ07:30-08:15,10:00-17:00
PT07:30-08:15,08:30-10:00,12:00-15:00
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
120 dni help 42 291 95 95
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
38 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-12:00,14:00-17:30
WT08:00-19:00
ŚR10:00-17:30
CZ08:00-14:30,15:30-16:30
PT08:00-13:00,15:00-17:30
Poradnia domowego leczenia tlenem 697 dni help 42 677 66 99
Poradnia gastroenterologiczna
Gastrolog
308 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00,13:30-15:30
WT08:00-15:00
ŚR08:00-08:15,11:00-16:30
CZ08:00-08:15,11:00-17:00
PT08:00-08:15,11:00-14:00
Poradnia ginekologiczna
Ginekolog
34 dni help 42 291 95 95
Poradnia leczenia bólu 204 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN14:30-16:00
WT08:00-08:30
ŚR08:00-10:00
CZ08:00-12:00
PT08:00-12:00
Poradnia leczenia zeza 270 dni help 42 291 95 45
Poradnia logopedyczna
Logopeda
1 dzień help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN14:00-17:00
WT08:00-14:00
ŚR08:30-11:00,14:00-16:00
CZ08:30-16:00
PT09:00-15:00
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
281 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:15,10:00-18:00
WT08:00-12:00,14:40-14:55,15:45-16:00
ŚR08:00-12:00,14:40-14:55,15:00-15:15,15:45-16:00
CZ08:00-14:00,14:40-14:55,15:00-15:15,15:45-16:00
PT08:00-10:00,13:20-13:35,13:40-13:55,14:40-14:55
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
631 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:15
WT08:00-16:00
ŚR08:00-13:00,16:00-17:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-08:15,09:00-15:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
277 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:15,10:00-10:15,13:00-16:00
WT08:00-08:15,08:30-15:00
ŚR08:00-08:15,08:30-14:30
CZ08:00-08:15,08:30-14:20
PT08:00-08:15,08:30-10:30,12:00-16:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
396 dni help 42 291 95 45
Godziny otwarcia:
PN07:30-14:00
WT07:30-17:00
ŚR07:30-16:30
CZ07:30-18:00
PT07:30-14:00
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
227 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:30,10:00-13:00
WT08:00-08:30,10:00-13:00
ŚR08:00-08:30,10:00-13:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-08:30,10:00-13:00
Poradnia transplantologiczna 1 dzień help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN08:15-08:30,12:00-14:00
WT12:00-16:15
ŚR08:15-08:30,12:00-16:15
CZ08:15-08:30,14:00-16:30
PT08:15-08:30,13:35-13:50
Stacja dializ 1 dzień help
Godziny otwarcia:
PN07:00-23:59
WT00:00-23:59
ŚR00:00-23:59
CZ00:00-23:59
PT00:00-23:59
SO00:00-23:59
ND00:00-06:59
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
230 dni help 42 291 95 95
Godziny otwarcia:
PN10:00-19:00
WT08:00-12:00
ŚR08:00-18:00
CZ09:00-14:00
PT16:00-18:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
38 dni help 42 677 66 51
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
SO10:00-15:00
ND10:00-15:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
115 dni help 42 677 66 51
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
SO10:00-15:00
ND10:00-15:00
Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 42 dni help 42 677 68 00
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 412 dni help 42 677 68 00
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
287 dni help 42 677 66 90
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej 1 dzień help
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
42 677 69 10
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
42 677 69 10
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia (Gabinet) Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
42 677 69 10
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego

Dodaj opinię
1/5
terminy zapisów są nie aktualne i nie wprowadzane na bieżąco wczoraj byłam się zapisać i okres oczekiwania jest ponad 200 dni
kto odpowiada za błędne informacje bardzo istotne
4/5
Miałam w tym szpitalu operacje przeprowadzona w wieku 16stu lat i dziękuję temu lekarzowi za podjęcie się tej operacji i uratowania mi życia . CZMP niestety nawet nie potrafil poinformowac moich rodzicow że zostalam przewieziona do innego szpitala na operacje gdy oni czekali dwie godziny przed salą operacyjną z myślą ze u nich jestem operowana. Prowadzona mam tam też drugą ciąże i z lekarzy w szpitalu N.Barlickiego jestem zadowolona i polecam każdemu ten szpital . Szybkie terminy i nie zdarzyło mi się jeszcze w tym szpitalu na nie miła Panią/ Pana z rejestracji :)
1/5
Miałam w tym szpitalu alergiczne testy płatkowe. Panie, które je wykonują są bardzo niemiłe dla pacjentów. Pacjenci przychodzący na testy płatkowe są dyskryminowani, chyba z tego względu że trzeba je przygotować a to zajmuje trochę czasu. Nie liczy się kolejność rejestracji...Czekałam na sprawdzenie wyniku testu 4 godziny, aż przyjęto wszystkich pacjentów na testy skórne, mimo że przypominałam o swojej obecności... Sam odczyt, jak się okazało był nierzetelny, zapisano mi reakcję alergiczną na 1 substancję, mimo że na plecach widoczne były zmiany związane jeszcze z 2 innymi substancjami. Niestety nie wiem, jakimi...Panie tam pracujące chyba nie mają świadomości z jakimi problemami zmagają się alergicy...Zabrakło profesjonalizmu i empatii...Muszę powtórzyć wszystkie testy...Na pewno jednak nie w Szpitalu Barlickiego...
1/5
Pan w rejestracji cham prostak i gbur. Kto zatrudnia takich ludzi.
1/5
Po co im telefon- skoro nikt go nie odbiera, albo jest komunikat: "osoba do której dzwonisz ma wyłaczony telefon lub jest niedostępna"- czyli wyłaczaja telefon w godzinach pracy , żeby pacjęnci nie mogli się dodzwonić?
1/5

Telefony to jakaś fikcja,podzielam opinie p.Marka.W innych placówkach potrafią odbierać-nagana!!!!!!!!!!!!!!!!

1/5
Odbierają telefon i proszą o poczekanie ,po 17 min rozłączają rozmowę.ŻENADA!
2/5
Jakie 70 dni na gastroskopię? Zapisy na koniec grudnia, czyli prawie 4 miesiące, co daje 120 dni.
Natomiast w przychodni okulistycznej bardzo niesympatyczna pielęgniarka. A lekarka nie reaguje.
1/5
Poziom "profesjonalizmu"to dno. Telefon wyłączony, paniusia w rejestracji robi wielką łaskę że ktoś śmie przerwać jej przerwę na ciacho i kawcie, załatwienie czegokolwiek to jakaś masakra. Jak ZUS za PRL bo obecny ZUS jest nieporównywalnie bardziej prokonsumencki. Te babcie z rejestracji powinny wylecieć z roboty i dostać dożywotni zakaz wykonywania zawodu.
1/5
Izba Przyjęć to totalna porażka. Chamstwo, prostactwo, znieczulica! Nie wiem dlaczego tacy ludzie pracują z chorymi, nie nadają się do kontaktu ze zdrowym człowiekiem A co dopiero z cierpiącym potrzebującym wsparcia i cierpliwosci. Tragedia. Totalne dno.
1/5
Witam wszystkich ja wczoraj 18.02.2019.pojechałem do szpitala Barlickiego w Łodzi z bólami kręgosłupa o 10 rano miałem bardzo silne bóle i mam je nadal wracając do tematu od godziny 10:30 rano do godziny 01:30 żaden lekarz w tym szpitalu klinicznym im Barlickiego mną się nie zajął ani mi nie udzielił żadnej pomocy gdy poprosiłem o coś przeciw bólowego to usłyszałem od lekarza że jak nie jestem pacjentem szpitala to on nie może podać mi nic na uśmierzenie mojego bólu dopiero starsza pani gdy sama dała mi swoje lęki przeciwbólowe i podała mi trochę wody to zainteresowali się mną studenci którzy mają praktyki w szpitalu Barlickim i to dopiero studenci mi udzielili pomocy i zajęli się mną udzielając mi pomocy a pan doktor Bryszewski bo to do niego pojechałem na konsultacje odprawił mnie z kwitkiem wogóle mną się nie zajmując i nie udzielając mi pomocy odp jaka usłyszałem pana doktora Bryszewskiego była następująca "Dzisiaj nie pracuję w poradni i nie mogę udzielić panu żadnej pomocy " po tych słowach pan doktor poszedł do domu nie udzielając mi żadnej pomocy dopiero o godzinie 01:30 inny lekarz neurochirurg przyjął mnie łaskawie obejrzał moje dokumenty oraz zbadał mnie ale też nie udzielając mi żadnej pomocy napisał tylko notatkę w moich dokumentach że nie wymagam chospitalizacji odprawił mnie do domu z moimi silnymi bólami tak więc nie polecam nikomu szpitala Barlickiego w Łodzi ludzi traktują gorzej niż zwierzęta więc ja się pytam po co są lekarze w tym szpitalu skoro trzeba czekać tyle godzin żeby i tak nie otrzymać rzadnej pomocy .
1/5
Dział fizjoterapii(rehabilitacja) to totalny brak komfortu i intymności, masaż pacjentów odbywa się na czym co wygląda jak koedukacyjna sala gimnastyczna. Na stojących obok siebie leżankach są masowane na wpół rozebrane kobiety i mężczyźni, żadnego parawanu, zero intymności. Na dole sala3-4 już są jakieś parawany ale kładąc się na 1 łóżku można dosłownie wąchać skarpety pacjenta z łóżka stojącego w poprzek. Podsumowując, nie polecam.
5/5
Byłem tezz w marcu miła obsługa co za dziwak wypisuje bzdury możesz iść do innej placówki ludzie może jeszcze wam kawy lub herbaty coza naród z poszanowaniem dla Pana sylwka który prowadził e mną masaż i treningi
1/5
zgadzam się, że jest tam okropnie, maszażyści aroganccy, oczywiście nie wszyscy.
5/5
Witam. Orientuje sie ktos moze czy operacja plastyczna nosa wykonywana jest w tym szpitalu na nfz?
5/5
Byłam z dziećmi u alergologia dziecięcego, pani doktor bardzo pozytywnie nastawiona, w gabinecie jest zorganizowany kącik dla dzieci z zabawkami, pomimo robienia badania alergologicznego bolesnego dla dziecka, synek z chęcią wraca do pani doktor.
1/5
Totalne chamstwo personelu na oddziale laryngologi .Prosiłam o pomoc około 8 osób i za kazdym razem zostałam zignorowana Wszyscy robią łaskę i nikt nic nie wie . Zachowują się jakby byli tam za karę . Chyba zapomnieli o swoim powołaniu.
Znieczulica na maxa .
5/5
Prawda, alergolog bardzo fajny, dzieci miło spędzają tam czas i nie marnuje się czasu na czekanie w kolejce moze 10 minut sie czeka, tylko przychodzi na wyznaczoną godzinę.
A do rejestracji ciężko się dodzwonić przynajmniej poradni dla dzieci, bo do poradni alergologocznej dla dorosłych to od razu odebrali
5/5
Jeżeli chodzi o SOR super
Miłe oddane pielęgniarki.
5/5
Mąż leży w szpitalu na neurologii, trafił ze skierowaniem do szpitala z biegu. Personel wspaniały z dużą ilością empatii, począwszy od lekarzy, kończąc na salowych. Pielęgniarki wspaniałe. Wydaje mi się że świat pomocy medycznej bardzo się zmienił i to na lepsze, oczywiście zawsze może nas spotkać jakaś niemiła sytuacja, to tylko ludzie którzy pracują w bardzo trudnych warunkach. SOR na 5+
1/5
dodzwonić się i zarejestrować na RM, graniczy z cudem. od trzech dni dzwonię co 5 minut od 8,00 do 18,00 i kompletnie nikt nie odbiera telefonu
1/5
Dodzwoniłem się w sprawie wizyty u neurochirurga.... wrzesień 2021.....Oj polepszylo się w służbie zdrowia. 🙂
5/5
Witam byłem 2020-02-20 w szpitalu Norberta Barlickiego na okulistyce zostałem przyjęty w trybie nagłym bez żadnych problemów. Bardzo miła i profesjonalna obsługa zostałem przyjęty bez żadnych problemów. Dr.n.md. Justyna Simiera jest osobą wyjątkowo fachową i sympatyczną takiego lekarza polecam każdemu.
Dodaj opinię

Adres:

Kopcińskiego 22, Narutowicz 96, 100, Łódź Śródmieście

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń