Alergolog

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 25-10-2020 w Polsce jest 0 placówek udzielających na NFZ świadczenia alergolog.
Do podstawowych zadań alergologa należy diagnozowanie i leczenie chorób wywołanych przez alergeny. To substancje, które występują w środowisku np. pyłki, roztocza, pokarm, sierść zwierząt, powodujące reakcję uczuleniową. Powstaje ona na skutek nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego na dany alergen. Alergię wywołać mogą:

  • alergeny wziewne - substancje, które wdychamy np. kurz, roztocza, pleśń,

  • alergeny pokarmowe - substancje, które występują w produktach spożywczych np. orzechy, mleko krowie,

  • alergeny kontaktowe - substancje, które wywołują reakcję uczuleniową podczas zetknięcia ze skórą,

  • leki - niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki.


Lekarz alergolog przeprowadza z pacjentem dokładny wywiad, co jest kluczowe w rozpoznaniu reakcji alergicznej. Następnie zleca odpowiednie badania, które pomogą w ustaleniu przyczyny alergii:

  • testy skórne,

  • badania krwi,

  • testy prowokacyjne,

  • próby eliminacyjne.


Po dokładnej analizie wdraża odpowiedni schemat leczenia.