Alergolog

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 21-01-2020 w Polsce jest 681 placówek udzielających na NFZ świadczenia alergolog. Średni czas oczekiwania to 89 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 44 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 167 dni.
Do podstawowych zadań alergologa należy diagnozowanie i leczenie chorób wywołanych przez alergeny. To substancje, które występują w środowisku np. pyłki, roztocza, pokarm, sierść zwierząt, powodujące reakcję uczuleniową. Powstaje ona na skutek nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego na dany alergen. Alergię wywołać mogą:
  • alergeny wziewne - substancje, które wdychamy np. kurz, roztocza, pleśń,
  • alergeny pokarmowe - substancje, które występują w produktach spożywczych np. orzechy, mleko krowie,
  • alergeny kontaktowe - substancje, które wywołują reakcję uczuleniową podczas zetknięcia ze skórą,
  • leki - niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki.
Lekarz alergolog przeprowadza z pacjentem dokładny wywiad, co jest kluczowe w rozpoznaniu reakcji alergicznej. Następnie zleca odpowiednie badania, które pomogą w ustaleniu przyczyny alergii:
  • testy skórne,
  • badania krwi,
  • testy prowokacyjne,
  • próby eliminacyjne.
Po dokładnej analizie wdraża odpowiedni schemat leczenia.