Geriatra

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 01-12-2023 w Polsce jest 112 placówek udzielających na NFZ świadczenia geriatra. Średni czas oczekiwania to 51 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 1 dzień, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 120 dni.

Geriatra na NFZ - co musisz wiedzieć?

Geriatra, to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem oraz poprawą komfortu życia osobom starszym. Tak jak pediatra jest od dzieci, tak geriatra to lekarz do starszych ludzi. Geriatria jest interdyscyplinarna, dlatego geriatra to lekarz dla starszych ludzi, który leczy całe spektrum chorób m.in. nadciśnienie, cukrzycę, bóle kręgosłupa, stawów, osteoporozę, a także choroby układu nerwowego i psychiczne takie jak demencja, otępienia, majaczenia, depresja starcza. Geriatra przyjmuje również pacjentów po ciężkich chorobach i długiej hospitalizacji. Lekarz geriatra leczy również starszych pacjentów, którzy dostrzegają utrudniające codzienne życie symptomy np. zaburzenia pamięci.

Poradnia geriatryczna sprawdzi się, gdy pacjenci powyżej 65 roku są leczeni z powodu kilki chorób, skarżą się na trudne do określenia dolegliwości, a także pragną zadbać o zdrowie, dzięki poradniom profilaktycznym.

Lekarz geriatra na pierwszej wizycie będzie prosił o dokumentację medyczną oraz listę wszystkich leków i suplementów.