Logopeda

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 18-06-2024 w Polsce są 693 placówki udzielające na NFZ świadczenia logopeda. Średni czas oczekiwania to 46 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 21 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 79 dni.

Logopeda na NFZ - co musisz wiedzieć?

Logopedia zajmuje się terapią zaburzeń mowy i komunikacji zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Logopeda to osoba, która bada procesy komunikacji człowieka na różnych etapach jego rozwoju oraz w różnych sferach aktywności. Logopeda leczy wady wymowy, a także usprawnia motorykę aparatu mowy. Do jego zadań należy prowadzenie terapii dla dzieci, które jąkają się, niedosłyszą, dla dyslektyków, dzieci upośledzonych umysłowo lub z zaburzeniami neurologicznymi. Logopeda pracuje także z dziećmi dwujęzycznymi, zespołem Aspergera oraz autyzmem.

Do logopedy udają się również osoby po przebytym wylewie, udarze, wypadku komunikacyjnym, a także pacjenci po laryngektomii.

Badanie diagnostyczne polega na wywiadzie z pacjentem lub jego opiekunem, w celu zdiagnozowania problemu. Konsultacja z logopedą pozwala ocenić rozwój mowy dziecka lub osoby dorosłej i wyjaśnić istotę zaburzenia oraz określić czas trwania terapii. Logopeda ocenia budowę i płynność aparatu artykulacyjnego, analizuje badania specjalistyczne i ma możliwość zlecenia dodatkowych badań.

Wizyta u logopedy wymaga skierowania od lekarza rodzinnego lub pediatry.