Protetyk

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 29-11-2022 w Polsce jest 348 placówek udzielających na NFZ świadczenia protetyk. Średni czas oczekiwania to 41 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 5 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 153 dni.
Protetyk to specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób narządu życia, wrodzonych i nabytych wad zgryzu oraz bezzębia. Do jego obszaru pracy zalicza się odbudowa straconych tkanek uzębienia oraz uzupełnienie brakujących zębów.

Leczenie protetyczne rozpoczyna się od przeprowadzenia wnikliwego wywiadu z pacjentem. Na podstawie modeli diagnostycznych lekarz protetyk analizuje i przygotowuje indywidualny plan leczenia. W zależności od potrzeb i oczekiwań pacjenta, protetyk wykonuje uzupełnienia protetyczne w tym uzupełnienia stałe m.in. wkłady koronowo-korzeniowe, korony, mosty licówki oraz ruchome: protezy szkieletowe, częściowe, całkowite czy kompozytowe.

Z usług protetyka można skorzystać w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak jedynym elementem protetyki refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia są akrylowe protezy zębowe. Częściowa proteza akrylowa przysługuje pacjentom, którzy mają od 5 do 8 braków w uzębieniu, a całościowa tym, którzy ich nie mają. Protetyk świadczy usługi odpłatne w gabinecie prywatnym, które nie wymagają skierowania.