Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 16-01-2022 w Polsce są 294 placówki udzielające na NFZ świadczenia rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych. Średni czas oczekiwania to 815 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 143 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 1 398 dni.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych udzielana jest pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczyć rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego oraz pielęgniarskiego. np. osobom po zabiegach operacyjnych, urazach czy w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych. Jednocześnie pacjenci wymagają również innych działań edukacyjnych, profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa podejmuje działania, które mają na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu, przywrócenie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz psychicznej, a także zdolności do pracy i aktywności w życiu społecznym.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych wymaga skierowania z dołączoną aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie. Do tego rodzaju leczenia mogą kierować lekarze oddziałów urologicznych, ginekologicznych, onkologicznych, chorób wewnętrznych, neurologicznych, urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych oraz neurochirurgicznych.

Przy zgłoszeniu pacjenta na oddział, lekarz oddziału rehabilitacyjnego kwalifikuje pacjenta na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej oraz oceny jego stanu zdrowia.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa trwa do 6 tygodni.