1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
  2. Mazowieckie

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Logo NFZ

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Logo NFZ

"Kaśmin" Dom Seniora

Logo NFZ

Arion Med

Logo NFZ

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer

Logo NFZ

Niepubliczny Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Logo NFZ

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Logo NFZ

NZOZ Reha-Complex

Logo NFZ

Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zgrowotnej "Wigor"

Logo NFZ

SPZZOZ w Lipsku

Logo NFZ

SPZOZ

Logo NFZ

Medi-System NZOZ

Logo NFZ

SPZOZ - Zespół Zakładów

Na dzień 17-02-2020 w województwie mazowieckim jest 40 placówek udzielających na NFZ świadczenia rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych. Średni czas oczekiwania to 906 dni. Najkrócej czeka się 1 dzień, a u świadczeniodawcy z najdłużym czasem oczekiwania nabliższy wolny termin jest za 5 615 dni.