Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:

Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy na NFZ - co musisz wiedzieć?

Oddziały opiekuńczo-lecznicze obejmują pacjentów całodobową opieką w zakresie leczenia, pielęgnacji oraz rehabilitacji. Osoby, które przebywają w zakładach nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym, ale ze względu na stopień niepełnosprawności, stan zdrowia i brak możliwości funkcjonowania w domu, wymagaj stałego nadzoru personelu medycznego. Do kompetencji zakładów, w okresie pobytu pacjenta, należy udzielanie świadczeń gwarantowanych, odpowiednio dostosowanych do stanu jego zdrowia. Oddziały opiekuńczo-lecznicze zapewniają środki farmakologiczne, materiały medyczne np. pieluchomajtki, a także terapię zajęciową, świadczenie psychologa lub logopedy oraz leczenie dietetyczne. Zakłady opiekuńczo-lecznicze edukują pacjentów w tematyce zdrowotnej, aby przygotować pacjenta i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji w domowych warunkach. Jeżeli lekarz i kierownik zakładu wyrazi zgodę, pacjent może dostać przepustkę.
Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) udziela pacjentom świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast pacjenci przebywający w zakładzie, ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania.