W 2011 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę przeciwko podrabianym lekom. Ma ona zapobiegać sprzedaży podrabianych medykamentów. W 2011 r. szacowano, że aż 1 proc. leków na rynku europejskim to podróbki.

Dyrektywa wprowadziła obowiązujące w całej UE środki bezpieczeństwa, by w ramach legalnej dystrybucji sprzedawane były tylko leki wysokiej jakości. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem tej dyrektywy do polskiego prawa.

Bezpiecznie także przez Internet

Dyrektywa obejmuje także internetową sprzedaż lekarstw - główną drogę, którą na rynek dostają się podrabiane medykamenty.

Stanowi ona, że w krajach, w których dozwolone są apteki internetowe, muszą one ubiegać się o pozwolenie na sprzedaż leków. Dlatego na stronach internetowych aptek musi znajdować się specjalne logo, które ułatwia nabywcom stwierdzenie, czy jest ona powiązana z apteką mającą stosowne pozwolenie.

Logo prowadzi do portalu utworzonego przez państwa członkowskie, na którym możliwe jest sprawdzenie jego autentyczności. Portal informuje ponadto o ryzyku związanym z zakupem produktów leczniczych przez Internet.

Dyrektywa wprowadziła też oznakowania opakowań, których celem jest ułatwienie stwierdzenia autentyczności leku oraz sprawdzenie, czy opakowanie nie było wcześniej otwierane. Zabezpieczenia te mają zastosowanie do leków na receptę; w przypadku sprzedawanych bez recepty nie są one wymagane, chyba że istnieje duże ryzyko ich podrabiania.

Podrobiony lek trzeba wycofać z rynku

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia środków utrudniających dystrybucję sfałszowanych leków i umożliwiających ich wycofanie z rynku, nawet już po nabyciu przez pacjentów.

O produkcie leczniczym, który może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, powiadamiani muszą być wszyscy dostawcy i dystrybutorzy oraz nabywcy.

Jeśli produkt znalazł się już w sprzedaży, powiadomienie takie musi być wystosowane w ciągu 24 godzin, by można było go jak najszybciej wycofać z rynku.

W listopadzie ub.r. Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów tej dyrektywy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk zapowiedział w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z PAP, że ustawa, która wdroży do polskiego prawa zapisy dyrektywy, znowelizuje Prawo farmaceutyczne i ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Obecnie trwają prace nad tymi przepisami.

Możesz ocenić ten artykuł: