Choroba nie wybiera i może Cię dopaść dosłownie wszędzie – nawet w czasie urlopu. Co powinieneś wówczas zrobić? Sprawdź, jak postępować w przypadku spędzania wakacji w Polsce, oraz poza granicami kraju. Czy zwolnienie od lekarza, wydane w związku z chorobą pracownika, przerywa urlop wypoczynkowy?

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika

Urlop wypoczynkowy jest podstawowym, niezbywalnym prawem każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Udzielany jest on na wniosek pracownika.

Urlop może być przeznaczony na wyjazd wypoczynkowy i takie jest jego podstawowe przeznaczenie. Pracownik powinien w tym czasie odpocząć i zregenerować siły, aby wrócić do obowiązków z nową energią. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Niewykluczone, że w czasie urlopu pracownik zachoruje. Co wtedy?

Kodeks pracy w art. 166 przewiduje taką możliwość i wskazuje, że niezdolność do pracy z powodu choroby należy traktować jako jedną z głównych przesłanek przerwania urlopu wypoczynkowego. Urlop ulega skróceniu, a niewykorzystana jego część nie przepada. Dni wolne, z których pracownik nie skorzystał, powinny zostać przyznane w późniejszym terminie.

Do przerwania urlopu, zgodnie z prawem pracy, dochodzi również w przypadku odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz urlopem macierzyńskim.

Co z zasiłkiem chorobowym podczas zachorowania na urlopie? Czy pracodawca wypłaca L4 na urlopie?

Drugą kwestią, nurtującą osoby, które dopadła choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego, jest wypłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia urlopowego tylko za tę część urlopu, którą realnie zatrudniony wykorzystał. Natomiast za czas, w którym pozostawał na zwolnieniu lekarskim, płaci wynagrodzenie chorobowe albo ZUS przesyła na konto ubezpieczonego zasiłek chorobowy.

Urlop wypoczynkowy za granicą a choroba – pomoże ubezpieczenie turystyczne

O ile podczas zachorowania na urlopie w kraju właściwie nie musisz nic innego robić, tylko udać się do dowolnej placówki publicznej służby zdrowia, aby skorzystać z pomocy lekarza, o tyle za granicą jest już inaczej.

Choroba w trakcie urlopu zagranicznego wymusza skorzystanie z usług medycznych poza granicami kraju. Jeśli na wakacje wyjechałeś do jednego z krajów unijnych, uzyskasz dostęp do usług zdrowotnych na podstawie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). To dokument potwierdzający Twoje prawo do świadczeń medycznych w krajach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach właściwych dla obywateli takich państw. O kartę możesz postarać się w dowolnym oddziale NFZ przed wyjazdem za granicę. Wydawana jest bezpłatnie.

Niestety, karta EKUZ nie działa poza Unią i krajami EOG. Nie zapewni m.in. transportu medycznego do kraju i nie pozwoli na opłacenie wizyt lekarskich w prywatnym gabinecie. Inaczej jest przy ubezpieczeniu turystycznym, które możesz wykupić nawet na kilka godzin przed podróżą – taką opcję przewiduje firma UNIQA. Ubezpieczenie turystyczne zapewnić może szeroki zakres ochrony.

Możesz ocenić ten artykuł: