Polska bez nowych zakażeń HIV – to podstawowy cel Krajowego Centrum ds. AIDS. Centrum stara się zapobiegać rozprzestrzenianiu epidemii HIV/AIDS i zapewnia leczenie osobom zakażonym. Działania prowadzi pod hasłem: "Świadomi. Zaangażowani. Zjednoczeni w walce z AIDS".

Krajowe Centrum ds. AIDS jest agendą działającą w imieniu Ministra Zdrowia od 1993 r.

Misja i cele

Dokumentem określającym politykę państwa w odniesieniu do epidemii HIV/AIDS jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2011 r. ws. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Z niego wynikają cele Krajowego Centrum ds. AIDS.

Program zakłada przeciwdziałanie epidemii HIV/AIDS poprzez działania w pięciu obszarach: zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa; zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych; wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS; współpraca międzynarodowa.

Głównym zadaniem Centrum jest koordynowanie działań, które mają na celu zapobieganie HIV i zwalczanie AIDS. Celem, do którego dąży, jest wyedukowane, świadome i tolerancyjne społeczeństwo.

W swoich działaniach Centrum stawia na wielopłaszczyznowe partnerstwo, współpracując ściśle m.in. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi oraz jednostkami badawczymi, a także instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

Profilaktyka

Jednym z najważniejszych zadań Centrum jest zapobieganie nowym zakażeniom HIV, a więc prowadzenie profilaktyki. Dlatego Centrum przypomina, m.in. w licznych kampaniach społecznych, w jaki sposób można się zarazić i jak się przed tym uchronić.

Nieustannie zachęca też do badań, podkreślając, że co najmniej połowa osób z wirusem HIV nie wie o swoim zakażeniu. Osoby te zarażają innych - szacuje się, że aż 54 proc. nowych zakażeń HIV pochodzi osób nieświadomych zakażenia. Nie wiedząc o zakażeniu, nie podejmują też leczenia, a jego wczesne rozpoczęcie ma kluczowe znaczenie dla jakości życia chorego.

Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska często zwraca uwagę na fakt, że obecnie w Polsce nie ma już grup ryzyka, jeśli chodzi o narażenie na zakażenia HIV, są jedynie ryzykowne zachowania, takie jak seks bez zabezpieczeń czy pod wpływem środków odurzających. Dlatego każdy, kto choć raz współżył z partnerem, którego statusu serologicznego nie był pewien, powinien wykonać test.

infografika - przebieg zakażenia HIV

Opieka nad zakażonymi

Ważnym zadaniem Centrum jest też poprawa jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz ich bliskich.

Centrum odpowiada za zapewnienie dostępu do diagnostyki oraz leczenia antyretrowirusowego, opieki medycznej nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS, a także wsparcia psychologicznego dla chorych oraz ich bliskich.

Zadaniem Centrum jest także ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci. W tym wypadku także nadrzędną rolę odgrywa profilaktyka, ponieważ dzieci najczęściej zakażane są przez matki podczas porodu i karmienia piersią, tymczasem wiedząc o zakażeniu matki, można z blisko stuprocentową skutecznością zapobiec przeniesienia wirusa na dziecko. Dlatego tak ważne jest wykonywanie badania na HIV w czasie ciąży.

Epidemiologia

Centrum monitoruje też sytuację epidemiologiczną w zakresie HIV/AIDS w Polsce i na świecie. Na stronie www.aids.gov.pl można znaleźć aktualne dane dotyczące zachorowań zebrane przez wiarygodne instytucje. Wynika z nich, że od początku epidemii (1985 r.) do 30 czerwca 2014 r. w Polsce było w sumie 17 981 zakażonych, 3 126 zachorowań na AIDS, a 1 272 chorych zmarło.

Na koniec 2013 r. leczeniem ARV (terapią antyretrowirusową) objętych było ok. 7110 pacjentów, w tym 113 dzieci.

Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2012-2016".

Możesz ocenić ten artykuł: