SPZZOZ w Przasnyszu

Zgodnie z informacjami podawanymi przez NFZ placówka zawiesiła udzielanie świadczeń:
  • choroby wewnętrzne - hospitalizacja (od 02-11-2020),
  • anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja (od 02-11-2020),
  • świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (od 12-10-2020),
  • leczenie uzależnień stacjonarne (od 23-10-2020),
  • leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) (od 16-03-2020),
  • urologia specjalistyczna - hospitalizacja (od 02-11-2020),
  • chirurgia ogólna - hospitalizacja (od 02-11-2020),
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (od 02-11-2020),
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (od 02-11-2020),
  • rehabilitacja neurologiczna (od 02-11-2020).
Świadczenia specjalistyczneKolejkaNumer telefonuInne ośrodki
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
321 dni29 753 42 40
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Gastroskopia
Endoskopia
15 dni29 753 42 59
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00
WTnieczynne
ŚR08:00-13:00
CZ09:00-13:30
PT08:00-10:00
Kolonoskopia
Endoskopia
65 dni29 753 42 59
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00
WTnieczynne
ŚR08:00-13:00
CZ09:00-13:30
PT08:00-10:00
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 24 dni29 753 41 14
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 24 dni29 753 42 54
Mammografia
Pracownia Mammografii
29 753 43 44
Godziny otwarcia:
PN08:00-17:00
WT08:00-17:00
ŚR08:00-17:00
CZ08:00-17:00,18:00-19:00
PT08:00-18:00
SO09:00-12:00
Oddział chirurgiczny ogólny 14 dni29 753 44 76
Oddział chorób wewnętrznych 14 dni29 753 42 88
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 0 dni29 753 42 31
Oddział leczenia uzależnień 0 dni29 753 44 81
Oddział neonatologiczny 0 dni29 753 43 33
Oddział okulistyczny 0 dni29 753 41 14
Oddział pediatryczny 0 dni29 753 42 61
Oddział położniczo-ginekologiczny 0 dni29 753 44 31
Oddział psychiatryczny (ogólny) 14 dni29 753 42 31
Oddział urologiczny 14 dni29 753 42 80
Operacje jaskry z zaćmą 34 dni29 753 41 14
Operacje przepukliny pachwinowej 14 dni29 753 44 76
Poradnia chirurgii ogólnej
Chirurg
0 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:30
WT08:00-18:00
ŚR08:00-14:30
CZ08:00-14:30
PT08:00-14:30
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
3 dni29 753 44 10
Godziny otwarcia:
PN12:00-16:00
WT07:45-13:00
ŚRnieczynne
CZ07:45-13:00
PT07:45-13:00
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
211 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-14:00
ŚR14:00-18:00
CZ10:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Pulmonolog
6 dni29 753 44 51
Godziny otwarcia:
PN16:00-20:00
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZ10:00-14:00
PT14:00-18:00
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
Pulmonolog
3 dni29 753 44 51
Godziny otwarcia:
PN08:00-12:00
WT14:00-18:00
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT08:00-12:00
Poradnia leczenia uzależnień 0 dni29 753 44 81
Godziny otwarcia:
PN10:00-20:00
WT08:00-18:00
ŚR10:00-18:00
CZ12:00-17:55
PT15:00-19:00
Poradnia logopedyczna
Logopeda
3 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PN12:00-18:00
WT09:00-13:00
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PT10:00-14:00
Poradnia neonatologiczna 42 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT11:00-15:00
ŚRnieczynne
CZ08:00-12:00
PTnieczynne
Poradnia neurologiczna
Neurolog
209 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT14:00-18:00
ŚR11:00-15:00
CZ10:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia okulistyczna
Okulista
0 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:15
WT07:30-15:15
ŚR07:30-08:30,13:30-15:15
CZ07:30-15:00
PT08:00-08:30,10:00-19:30
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
0 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PN09:00-13:00
WT09:00-13:00
ŚRnieczynne
CZ09:00-13:00
PT14:00-18:00
Poradnia patologii ciąży 0 dni29 753 44 04
Godziny otwarcia:
PN12:00-16:00
WT08:00-12:00
ŚR12:00-16:00
CZ14:00-18:00
PT09:00-13:00
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Ginekolog
0 dni29 753 44 04
Godziny otwarcia:
PN08:00-12:00
WT12:00-16:00
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-13:00
PT13:00-18:00
Poradnia psychologiczna dla dzieci
Psycholog
3 dni29 753 44 83
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-20:00
ŚR08:00-20:00
CZ08:00-20:00
PT07:30-15:25
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
57 dni29 753 42 40
Godziny otwarcia:
PN11:00-11:30,12:00-18:00
WTnieczynne
ŚR11:00-15:00
CZ12:00-15:00
PTnieczynne
Poradnia urologiczna
Urolog
0 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:00
WT10:00-14:00
ŚRnieczynne
CZ14:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
2 dni29 753 44 83
Godziny otwarcia:
PN15:00-19:00
WT08:00-15:30
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-15:30
PTnieczynne
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 899 dni29 753 42 55
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny) 1497 dni29 753 42 55
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
183 dni29 753 42 54
Godziny otwarcia:
PN16:00-20:00
WTnieczynne
ŚR08:00-17:00
CZnieczynne
PT09:00-17:00
SO08:00-17:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
0 dni29 753 44 10
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT16:15-20:15
ŚR15:00-19:00
CZnieczynne
PTnieczynne
SO08:00-16:00
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
0 dni29 753 43 44
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-13:00
PT08:00-13:00
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 272 dni29 753 41 14
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Rehabilitacja
259 dni29 753 42 40
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Podstawowa Opieka ZdrowotnaNumer telefonuInne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Poradnia Lekarza POZ
29 753 43 89
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Poradnia Pielęgniarki POZ
29 753 43 88
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Położna POZ
Poradnia Położnej POZ
29 753 43 88
Godziny otwarcia:
PN13:30-15:05
WT13:30-15:05,16:00-18:00
ŚR13:05-15:05,16:00-18:00
CZ13:05-15:05
PT10:25-12:15

Opinie o SPZZOZ w Przasnyszu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat ośrodka. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.

Adres:

Sadowa 9, Przasnysz

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa:

SPZZOZ w Przasnyszu na mapie