Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Waszyngtona 17
Białystok
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Dział (pracownia) fizjoterapii
Rehabilitacja
63 dni 7450601
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
Rehabilitacja
63 dni 7450601
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Oddział chirurgiczny dla dzieci 0 dni 7450921
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci 0 dni 7450747
Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci 106 dni 7450788
Oddział gruźlicy i chorób płuc 0 dni 85 745 05 00
Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 0 dni 85 745 05 00
Oddział nefrologiczny 0 dni 7450747
Oddział nefrologiczny dla dzieci 0 dni 7450747
Oddział neurologiczny dla dzieci 15 dni 85 745 07 47
Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci 0 dni 7450747
Oddział okulistyczny dla dzieci 70 dni 85 745 07 47
Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci 99 dni 85 745 07 47
Oddział pediatryczny 28 dni 7450747
Oddział pediatryczny 77 dni 7450747
Oddział pediatryczny 84 dni 7450747
Oddział rehabilitacji neurologicznej 0 dni 85 745 06 01
Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci 0 dni 85 745 06 01
Oddział rehabilitacyjny dla dzieci 0 dni 7450601
Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
Rehabilitacja
9 dni 85 745 06 01
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
43 dni 7450 -536, -505, -623, -551
Poradnia chirurgii ogólnej 0 dni 7450508
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci 0 dni 7450508
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-18:00
Poradnia chorób metabolicznych 70 dni 7450624
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:00
WT10:00-14:00
ŚR11:00-15:00
CZnieczynne
PT08:30-12:00
Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci 70 dni 7450624
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:00
WT10:00-14:00
ŚR11:00-15:00
CZnieczynne
PT08:30-12:00
Poradnia chorób płuc
Pulmonolog
29 dni 7450 -513, -576
Poradnia chorób płuc dla dzieci
Pulmonolog
29 dni 7450 -513, -576
Godziny otwarcia:
PN09:00-16:30
WT07:50-16:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-16:00
Poradnia chorób zakaźnych 45 dni 7450675
Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci 45 dni 7450675
Godziny otwarcia:
PN12:00-15:00
WT09:00-15:00
ŚR13:00-18:00
CZ08:00-15:00
PT09:00-11:00
Poradnia dermatologiczna
Dermatolog
65 dni 7450515
Godziny otwarcia:
PN07:30-12:30,13:30-14:05
WTnieczynne
ŚR07:30-13:50
CZ12:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Dermatolog
65 dni 7450515
Godziny otwarcia:
PN07:30-12:30,13:30-14:05
WTnieczynne
ŚR07:30-13:50
CZ12:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna
Diabetolog
0 dni 7450516
Poradnia diabetologiczna dla dzieci
Diabetolog
0 dni 7450516
Godziny otwarcia:
PN11:00-13:00
WT09:00-13:00
ŚR09:00-13:00
CZ09:00-11:00,13:00-18:00
PT08:30-10:30
Poradnia foniatryczna 0 dni 7450534
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:30-15:05
ŚR07:30-14:50
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia foniatryczna dla dzieci 0 dni 7450534
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:30-15:05
ŚR07:30-14:50
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia gastroenterologiczna
Gastrolog
113 dni 7450 -513, -507
Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Gastrolog
113 dni 7450 -513, -507
Godziny otwarcia:
PN08:30-13:30
WT08:00-10:30,11:00-15:00
ŚR08:30-15:00
CZ08:00-15:00
PTnieczynne
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Ginekolog
50 dni 7450520
Poradnia immunologiczna
Immunolog
134 dni 7450624
Godziny otwarcia:
PN11:00-12:30
WT10:00-14:00
ŚR14:00-18:00
CZ09:30-13:30
PTnieczynne
Poradnia immunologiczna dla dzieci
Immunolog
134 dni 7450624
Godziny otwarcia:
PN11:00-12:30
WT10:00-14:00
ŚR14:00-18:00
CZ09:30-13:30
PTnieczynne
Poradnia leczenia mukowiscydozy 0 dni 7450581
Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci 0 dni 7450581
Poradnia leczenia zeza 28 dni 7450561
Poradnia leczenia zeza dla dzieci 28 dni 7450561
Poradnia nefrologiczna
Nefrolog
45 dni 7450525
Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Nefrolog
45 dni 7450525
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-09:00,12:00-14:00
Poradnia neonatologiczna 52 dni 7450524
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT08:00-14:00
ŚR08:00-18:00
CZ10:00-14:00
PTnieczynne
Poradnia neurochirurgiczna
Neurochirurg
0 dni 7450 -508, -670
Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
Neurochirurg
0 dni 7450 -508, -670
Godziny otwarcia:
PN10:00-14:00
WTnieczynne
ŚR14:00-18:00
CZnieczynne
PT10:00-14:00
Poradnia neurologiczna
Neurolog
112 dni 7450574
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:00
WT07:30-15:00
ŚR07:30-14:00
CZ07:30-15:00
PT08:15-15:00
Poradnia neurologiczna dla dzieci
Neurolog
112 dni 7450574
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:00
WT07:30-15:00
ŚR07:30-14:00
CZ07:30-15:00
PT08:15-15:00
Poradnia okulistyczna
Okulista
269 dni 7450561
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Okulista
269 dni 7450561
Godziny otwarcia:
PN09:00-12:00,15:00-18:00
WT08:30-15:00
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-09:00,10:00-12:20
Poradnia otorynolaryngologiczna
Laryngolog
161 dni 7450534
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-09:00
ŚR09:00-15:00
CZ09:00-15:00
PT09:00-15:00
Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Laryngolog
161 dni 7450534
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-09:00
ŚR09:00-15:00
CZ09:00-15:00
PT09:00-15:00
Poradnia preluksacyjna 0 dni 7450512
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja
72 dni 85 745 06 01
Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
Rehabilitacja
72 dni 85 745 06 01
Poradnia reumatologiczna
Reumatolog
0 dni 7450577
Poradnia reumatologiczna dla dzieci
Reumatolog
0 dni 7450577
Godziny otwarcia:
PN13:00-18:00
WTnieczynne
ŚR09:00-13:00
CZ09:00-13:00
PTnieczynne
Poradnia urologiczna
Urolog
178 dni 7450502
Poradnia urologiczna dla dzieci
Urolog
178 dni 7450502
Godziny otwarcia:
PN12:00-14:00
WT09:00-13:00
ŚRnieczynne
CZ09:00-12:00
PT09:00-10:00
Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatra, Psycholog
31 dni 85 745 05 02
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Psychiatra, Psycholog
31 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Poradnia żywieniowa dla dzieci 0 dni 85 745 05 13
Pracownia endoskopii
Endoskopia
0 dni 85 745 07 50
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00,12:30-13:30
WT08:00-12:00
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-09:30,12:00-13:00
PT08:00-11:30
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
83 dni 7450517
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
157 dni 7450529
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
35 dni 7450519
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Ortopedyczna
243 dni 7450 -506, -864
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
189 dni 85 745 06 26
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
28 dni 85 745 06 26
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci 0 dni 85 745 07 84
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
85 745 06 90
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
85 745 06 90
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dodaj opinię
1/5
Beznadziejnie można przyjść rano a i tak wyjdzie się wieczorem bo np karta nie dotarła z rejestracji a nawet jak dotrze do gabinetu to są wg klucza wybierane przez pana doktora jaki to klucz to tylko on wie
1/5
Wizyta u Pani dr E. Dobreńko bardzo udana. Podejscie do malego pacjenta bardzo profesjonalane, i co wazne z empatia. Dokladny wywiad, przeprowadzone badanie palpitacyjne, zlecone badania laboratoryjne i kontakt w razie zapytan. Czasu na wizycie Pani doktor nie mierzy jak niektorzy lekarze, dlatego tez moge z czystym sumieniem polecic tego lekarza.
Ocena na 4+
5/5
Z jedną małą uwagą, Dr Dobreńko to nie OKULISTA !!!! a endokrynolog
2/5
witam. Moje dziecko bardzo często choruje praktycznie nie wychodzi z chorob czy taka poradnia mogłaby mi pomóc?
5/5
dr E.Dobreńko nie jest ani OKULISTĄ ani ENDOKRYNOLOGIEM - kto to wymyślił?
MA SPECJALIZACJĘ Z PEDIATRII I REUMATOLOGII DZIECIECEJ
4/5
A jest dobry gastrolog dzieciecy w DSK ?
1/5
14 dni jest napisane
Dzwonisz i mówi że dopiero na wrzesień .. czy to jest 14
Dni czy raczej kilka miesięcy.. masakra
1/5
Chujowo
Dodaj opinię

Adres:

Waszyngtona 17, Białystok

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: