Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Waszyngtona 17
Białystok
Świadczenia specjalistyczne Kolejka Numer telefonu Inne ośrodki
Fizjoterapia ambulatoryjna
Rehabilitacja
108 dni 85 745 06 01
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Gastroskopia
Endoskopia
0 dni 85 745 07 50
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00,12:30-13:30
WT08:00-12:00
ŚR08:00-12:00
CZ08:00-09:30,12:00-13:00
PT08:00-11:30
Oddział chirurgiczny dla dzieci 0 dni 85 745 07 58
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci 0 dni 85 745 07 58
Oddział nefrologiczny dla dzieci 0 dni 85 745 07 58
Oddział neurologiczny dla dzieci 67 dni 85 745 05 00
Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci 0 dni 85 745 07 58
Oddział okulistyczny dla dzieci 106 dni 85 745 07 58
Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci 613 dni 85 745 07 58
Oddział pediatryczny 51 dni 85 745 07 58
Oddział pediatryczny 58 dni 85 745 07 58
Oddział pediatryczny 59 dni 85 745 07 58
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Alergolog
313 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Chirurg
180 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:00
WT08:00-12:00,12:45-13:00
ŚR08:00-14:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-14:00
Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci 341 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN09:30-14:00
WT09:45-10:00,10:30-10:45,11:00-13:00
ŚR11:00-16:00,17:00-18:00
CZ09:15-09:30,10:30-10:45,11:00-13:00
PT08:30-12:00
Poradnia chorób płuc dla dzieci
Pulmonolog
61 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT08:00-13:20
ŚR09:00-12:20
CZ08:00-13:20
PTnieczynne
Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci 305 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN11:00-12:00
WT09:00-11:00
ŚR09:00-11:00
CZ08:45-11:15
PT08:45-11:15
Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Dermatolog
248 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-15:35
WTnieczynne
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia diabetologiczna dla dzieci
Diabetolog
0 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN14:00-15:00,11:00-14:00
WT10:00-11:45,13:00-14:00,08:45-10:45,11:00-13:00
ŚR10:00-11:00,12:00-13:00,09:00-14:00
CZ10:00-12:00,09:00-14:00
PT08:00-11:00,08:30-10:00,10:30-12:30
Poradnia foniatryczna dla dzieci 3 dni 85 745 05 34
Godziny otwarcia:
PN14:00-18:00
WT07:30-15:05
ŚR07:30-14:50
CZ09:00-10:00
PTnieczynne
Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Gastrolog
249 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:30-15:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-15:00
PT09:00-12:00
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Ginekolog
104 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PNnieczynne
WT10:00-13:00
ŚRnieczynne
CZ12:00-18:00
PTnieczynne
Poradnia immunologiczna dla dzieci
Immunolog
18 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT10:00-14:00
ŚR08:00-13:00,14:00-17:00
CZ08:00-13:30
PTnieczynne
Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci 3 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-09:00
WT08:00-11:00
ŚRnieczynne
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia leczenia zeza dla dzieci 154 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN07:30-16:00
WT07:30-16:00
ŚR07:30-16:00
CZ07:30-16:00
PT07:30-16:00
Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Nefrolog
165 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-14:00
WT08:00-14:00
ŚR08:00-15:00
CZ08:00-14:00
PT08:00-10:00
Poradnia neonatologiczna 6 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00
WT08:00-12:00
ŚR08:00-10:00
CZ10:00-15:00
PTnieczynne
Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
Neurochirurg
75 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:30-08:45,10:00-14:15
WTnieczynne
ŚR10:30-15:30
CZnieczynne
PT08:15-08:30,10:00-14:15
Poradnia neurologiczna dla dzieci
Neurolog
360 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:00
WT07:30-15:00
ŚR07:30-14:00
CZ07:30-15:00
PT08:15-15:00
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Okulista
362 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00,11:00-14:00,15:00-18:00
WT08:30-13:00
ŚR08:00-13:00
CZ08:00-09:30,10:00-15:00
PT08:00-09:00,11:00-12:00
Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Laryngolog
371 dni 85 745 05 34
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:30,09:00-14:30
WT08:00-09:30,10:00-14:30
ŚR08:00-09:00,14:00-14:30
CZ08:00-09:30,10:00-15:00
PT08:00-08:45,10:00-14:30
Poradnia preluksacyjna 31 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN09:00-13:00
WT10:00-13:00
ŚR08:30-09:30
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
Rehabilitacja
67 dni 85 745 06 01
Godziny otwarcia:
PN08:00-10:00,11:00-12:00,13:00-18:00
WT08:00-14:20
ŚR08:00-14:00
CZ09:00-14:00
PT09:00-12:00
Poradnia reumatologiczna dla dzieci
Reumatolog
208 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:30
WTnieczynne
ŚR08:45-13:00
CZ08:45-12:00
PTnieczynne
Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Stomatolog
3 dni 85 745 06 17
Godziny otwarcia:
PN09:00-18:00
WT09:00-13:00
ŚR08:00-11:00
CZnieczynne
PTnieczynne
Poradnia urologiczna dla dzieci
Urolog
361 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN08:00-08:15,09:00-11:00
WT09:00-12:45
ŚR09:00-10:00
CZ09:00-13:00
PT09:00-10:00
Poradnia żywieniowa dla dzieci 0 dni 85 745 05 13
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacji neurologicznej) 65 dni 85 745 07 58
Świadczenia endokrynologiczne
Poradnia Endokrynologiczna
290 dni 85 745 05 02
Świadczenia kardiologiczne
Poradnia Kardiologiczna
215 dni 85 745 05 29
Godziny otwarcia:
PN08:00-13:00
WT08:00-13:00
ŚR11:00-14:00
CZ08:00-15:00
PT08:00-15:00
Świadczenia onkologiczne
Poradnia Onkologiczna
76 dni 85 745 05 19
Godziny otwarcia:
PN08:30-10:30,11:00-13:00
WT08:30-10:30,11:00-14:00
ŚR08:30-11:00,11:30-14:00
CZ08:30-10:30,11:00-13:30
PT08:30-11:30,12:00-15:00
Świadczenia ortopedyczne
Poradnia Ortopedyczna
584 dni 85 745 05 02
Godziny otwarcia:
PN09:00-14:30,15:05-20:00
WT09:00-14:00,15:05-20:00
ŚR09:00-12:00,15:05-20:00
CZ09:00-14:00,15:05-20:00
PT07:30-15:00,15:05-20:00
Świadczenia rezonansu magnetycznego
Rezonans Magnetyczny
89 dni 85 745 06 26
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Świadczenia tomografii komputerowej
Tomografia (TK)
12 dni 85 745 06 26
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci
Rehabilitacja
12 dni 85 745 06 01
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci 0 dni 85 745 07 84
Godziny otwarcia:
PN07:30-15:05
WT07:30-15:05
ŚR07:30-15:05
CZ07:30-15:05
PT07:30-15:05
Podstawowa Opieka Zdrowotna Numer telefonu Inne ośrodki
Lekarz rodzinny (POZ)
Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
85 745 06 73
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00
Pielęgniarka POZ
Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
85 745 06 73
Godziny otwarcia:
PN08:00-18:00
WT08:00-18:00
ŚR08:00-18:00
CZ08:00-18:00
PT08:00-18:00

Opinie o Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dodaj opinię
1/5
Beznadziejnie można przyjść rano a i tak wyjdzie się wieczorem bo np karta nie dotarła z rejestracji a nawet jak dotrze do gabinetu to są wg klucza wybierane przez pana doktora jaki to klucz to tylko on wie
1/5
Wizyta u Pani dr E. Dobreńko bardzo udana. Podejscie do malego pacjenta bardzo profesjonalane, i co wazne z empatia. Dokladny wywiad, przeprowadzone badanie palpitacyjne, zlecone badania laboratoryjne i kontakt w razie zapytan. Czasu na wizycie Pani doktor nie mierzy jak niektorzy lekarze, dlatego tez moge z czystym sumieniem polecic tego lekarza.
Ocena na 4+
5/5
Z jedną małą uwagą, Dr Dobreńko to nie OKULISTA !!!! a endokrynolog
2/5
witam. Moje dziecko bardzo często choruje praktycznie nie wychodzi z chorob czy taka poradnia mogłaby mi pomóc?
5/5
dr E.Dobreńko nie jest ani OKULISTĄ ani ENDOKRYNOLOGIEM - kto to wymyślił?
MA SPECJALIZACJĘ Z PEDIATRII I REUMATOLOGII DZIECIECEJ
4/5
A jest dobry gastrolog dzieciecy w DSK ?
1/5
14 dni jest napisane
Dzwonisz i mówi że dopiero na wrzesień .. czy to jest 14
Dni czy raczej kilka miesięcy.. masakra
1/5
Chujowo
1/5
Mój 6-letni brat leży od 3 dni na oddziale zakaźnym i jest tak w złym stanie, że nie da rady wstac z łóżka a lekarze do tej pory nie zrobili wszystkich badań. Dziecko ledwo żyje a oni nic z tym nie robią. Najgorszy szpital chyba na podlasiu a nawet w Polsce. Jeśli chcecie fachowej pomocy to napewno nie jedźcie do tego szpitala. Nie polecam...
4/5
To proszę przenieść!! Na własnà odpowiedzialność. To jest typowe zachowanie kogoś,komu ktoś z rodziny zachorował /najbardziej jeśli jest to dziecko/ i NIC nie wiadomo
Kozioł ofiarny być musi.Przecieź Pani i rodzice dziecka płacą podatki.Zasikanym lekarskim obowiàzkiem jest by spełniać źyczenia rodziców. Jeśli stan jest cièźki to podjęcie decyzji o innym badaniu diadnostycznym wiàźe sie teź ze stanem zdrowia dziecka. Posiewy z krwi-wyniki spływają najszybciej po 48h.W kierunku grzybów- więcej. Rodzice zapewne nie są w stanie z Panią rozmawiać,a Pani nie ma kompetencji więc najlepiej poszczuć hejtem w necie.Tylko czy sprawi Pani,źe dziecko wyzdrowieje lub przeciwnie,,rodzice cofną zgodę na hospitalizację..czasem proszę zobaczyć do czego może doprowadzić taki hejt.
1/5
W żadnym wypadku nie polecam szpitala. Żałuję że trafiliśmy tam z naszym synkiem. Pseudo specjalistka wyrządziła nieodwracalne w skutkach szkody nie tyle dla nas co dla małego dziecka. Operacja która powinna zostać przeprowadzona we wczesnym wieku dziecięcym jest odkladana do dnia dzisiejszego. Nie można uzyskać żadnych informacji na temat sposobu leczenia. Lekarka niemiła, zrozumiała to jest jakiś absurd. Nie polecilbym nawet wrogowi.
2/5
Właśnie trzecia godzinę grzeje ławkę przed poradnia gastrologiczna, w rejestracji podana inna godz przyjęć, na drzwiach inna, przyklejone na stałe kartka zaraz wracam. Korytarz pełen, kilkoro na 1 wizytę (dłuższy wywiad) a psni doktor spóźnia się 30 minut z planowanej 1,5 godziny przyjęć. Porażka i obłęd. Leczyć się? Brakuje na to zdrowia
1/5
Kolejki tragiczne. Pani z rejestracji myśli chyba, że pozjadała wszystkie rozumy. Brak empatii.
1/5
Beznadzieja, pacjenci traktowani jak natrenci, uważani za symulantów którzy przeszkadzają państwu w piastowaniu ich funkci. Tyko po co mieli by istnieć bez pacjentów.
3/5
Moja opinia o dr.Grabali 5+ to za mało, świetny fachowiec profesjonalista w każdym calu. Przeprowadził dwu stopniową operację korekcji kręgosłupa najlepiej jak to było możliwe. Polecę tego ortopedę każdemu. Jeśli chodzi o pobyt na oddziale to dobrze, że nie dali mi do wypełnienia ankiety satysfakcji pacjenta. Średni personel medyczny w ok.70% tragedia. Brak empatii, współczucia dla cierpiącego dziecka, traktowanie pacjenta przedmiotowo, nie podmiotowo. Panie chyba zapomniały, że powinny opiekować się małym cierpiącym pacjentem i dbać o to, by pobyt w tym szpitalu nie był traumą na całe życie.
1/5
Personel w izbie przyjęć - jedno wielkie nieporozumienie! Od drzwi czuliśmy się jak intruzi. "Na dzień dobry" usłyszeliśmy jak sanitariusz pod nosem mamrocze, że istnieje coś takiego jak lekarz rodzinny (od którego nomen - omen mieliśmy skierowanie na cito") Cóż, sanitariusz "bardzo w temacie" i rządzi. Pani w rejestracji nawet całkiem miła (o ile tak można określić zupełnie obojętny i lekceważący ton głosu) No i Panie pielęgniarki..... Najwyraźniej świetnie bawiąca się grupa w dyżurce. Śmiechy i żenujące komentarze słychać na całym korytarzu. Stukanie łyżeczek o talerzyki i kubków - chyba były czyjeś urodziny? W sumie było troje pacjentów, mimo to na pobranie krwi czekaliśmy prawie pół godziny. Wstępne badanie przez lekarza (na którego czekaliśmy blisko godzinę) Kolejne czekanie na usg i wynik. Kolejne czekanie i kolejne badanie u lekarza.... Czyli w sumie wszystko to co powinno się wydarzyć, tyle że całość zajęła ok 4 godzin... Czuję się zażenowana tym bardziej, że kiedyś dziecko się oparzyło i tak jak ratownicy w karetce byli bardzo profesjonalni i mili, tak właśnie na izbie przyjęć atmosfera była dokładnie taka sama jak obecnie.... Wizytówka największego szpitala dziecięcego na Podlasiu - Izba Przyjęć, od pierwszego kontaktu odstrasza i zniechęca. Odradzam i współczuję kolejnym pacjentom.
1/5
Personel w izbie przyjęć - jedno wielkie nieporozumienie! Od drzwi czuliśmy się jak intruzi. "Na dzień dobry" usłyszeliśmy jak sanitariusz pod nosem mamrocze, że istnieje coś takiego jak lekarz rodzinny (od którego nomen - omen mieliśmy skierowanie na cito") Cóż, sanitariusz "bardzo w temacie" i rządzi. Pani w rejestracji nawet całkiem miła (o ile tak można określić zupełnie obojętny i lekceważący ton głosu) No i Panie pielęgniarki..... Najwyraźniej świetnie bawiąca się grupa w dyżurce. Śmiechy i żenujące komentarze słychać na całym korytarzu. Stukanie łyżeczek o talerzyki i kubków - chyba były czyjeś urodziny? W sumie było troje pacjentów, mimo to na pobranie krwi czekaliśmy prawie pół godziny. Wstępne badanie przez lekarza (na którego czekaliśmy blisko godzinę) Kolejne czekanie na usg i wynik. Kolejne czekanie i kolejne badanie u lekarza.... Czyli w sumie wszystko to co powinno się wydarzyć, tyle że całość zajęła ok 4 godzin... Czuję się zażenowana tym bardziej, że kiedyś dziecko się oparzyło i tak jak ratownicy w karetce byli bardzo profesjonalni i mili, tak właśnie na izbie przyjęć atmosfera była dokładnie taka sama jak obecnie.... Wizytówka największego szpitala dziecięcego na Podlasiu - Izba Przyjęć, od pierwszego kontaktu odstrasza i zniechęca. Odradzam i współczuję kolejnym pacjentom.
1/5
Nie wiem po co wogóle podane są nr telefonu do poradni skoro i tak nikt nie odbiera . Od 2 tygodni dzwonię po 10 razy dziennie aby zapisać dziecko do poradni metabolicznej. Porażka
1/5
mimo, że w poradni widnieją wolne terminy na e-rejestracji to nie można się na te terminy umówić jak się umawia po raz pierwszy. pierwszorazowa wizyta na CITO za 3 miesiące!!!! a e-rejestracja - terminy wolne na jutro. PORAŻKA.
Dodaj opinię

Adres:

Waszyngtona 17, Białystok Piaski

Numer telefonu:

Numery telefonów znajdują się na liście świadczeń

Strona internetowa: