1. Ośrodek rehabilitacji dziennej
  2. Podlaskie

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Logo NFZ

ZOZ Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy

Logo NFZ

SPZOZ w Siemiatyczach

Logo NFZ

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie

Logo NFZ

Centrum Medyczne Hansa

Logo NFZ

NZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Białymstoku

Logo NFZ

NZOZ Vita Med Centrum Medyczne Bożena Halina Zawadzka

Logo NFZ

NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej

Logo NFZ

Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Logo NFZ

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Logo NFZ

SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Logo NFZ

SPZOZ w Hajnówce

Logo NFZ

SPZOZ w Łapach

Na dzień 29-01-2020 w województwie podlaskim jest 20 placówek udzielających na NFZ świadczenia ośrodek rehabilitacji dziennej. Średni czas oczekiwania to 218 dni. Najkrócej czeka się 0 dni, a u świadczeniodawcy z najdłużym czasem oczekiwania nabliższy wolny termin jest za 1 253 dni.