1. Immunolog
  2. Podlaskie

Immunolog

Logo NFZ

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Na dzień 25-08-2019 w województwie podlaskim jest 1 placówka udzielających na NFZ świadczenia immunolog.