Lekarz rodzinny (POZ)

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:

Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ - co musisz wiedzieć?

Lekarz rodzinny zapewnia podstawową opiekę zdrowotną całej rodziny. Lekarz rodzinny to specjalizacja z zakresu medycyny rodzinnej. Leczy zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. W razie potrzeby zleca badania, które mogą pomóc w postawieniu diagnozy i leczeniu pacjenta. Lekarz rodzinny ma również kompetencje do wypisania skierowania na kolonoskopię i gastroskopię. Jeżeli jest potrzeba, kieruje pacjentów do specjalistów lub leczenia w placówkach specjalistycznych. Zlecone badania pacjenci mogą wykonywać bezpłatnie w pracowni lub laboratorium, które wskaże lekarz POZ. Lekarz pierwszego kontaktu posiada uprawnienia do wypisywania receptę, a także kierowania na rehabilitację czy zabiegi.

Lekarz rodzinny to lekarz, do którego można udać się nie tylko w przypadku choroby, ale również, gdy pacjent chce skonsultować z nim temat zdrowego stylu życia lub konsultacji w sprawie przyjmowanych leków.

Na wizycie lekarz rodzinny może poprosić o dokumentację m.in. wypisy z dotychczasowych pobytów ze szpitali, zdjęcia RTG, która pomoże mu w wykonywaniu pracy.