Hospicjum

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:

Hospicjum na NFZ - co musisz wiedzieć?

Hospicjum to instytucja, która działa w ramach systemu opieki zdrowotnej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych. Hospicja zapewnia możliwie jak najlepszą opiekę osób na ostatnim etapie życia. Jej głównym zadaniem jest podniesienie, a także utrzymanie dobrej jakości życia pacjentom poprzez zabezpieczenie ich potrzeb nie tylko związanych z objawami choroby, ale również duchowych i emocjonalnych. Chorzy leczeni są objawowo. Opieka paliatywna obejmuje przede wszystkim łagodzenie bólu oraz usuwanie dolegliwości związanych z długotrwałą chorobą m.in. osłabienie, nudności, utrata sprawności, odleżyny. Poza metodami medycznymi, opieka obejmuje pomoc psychologiczną oraz socjalną, która sprawowana jest nad pacjentem, a także jego rodziną.

Ze względu na specyfikę działania, hospicja dzieli się na hospicjum dziecięce i dla dorosłych, a ze względu na te grupy wyróżnia się hospicja stacjonarne i hospicja domowe. Hospicjum domowe polega na tym, że osoba chora jest pod opieką rodziny. W ramach NFZ opłacane są świadczenia udzielane przez lekarzy, pielęgniarki oraz zapewniona jest opieka psychologiczna i rehabilitacja.